Banpu Next พัฒนา Smart Safety Platform ระบบความปลอดภัยครบวงจร จัดการข้อมูล-เพิ่มมูลค่าธุรกิจระยะยาว | Techsauce

Banpu Next พัฒนา Smart Safety Platform ระบบความปลอดภัยครบวงจร จัดการข้อมูล-เพิ่มมูลค่าธุรกิจระยะยาว

‘Banpu Next’ ต่อยอดความสำเร็จโครงการ Smart Safe City โซน 2 ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ล่าสุดพัฒนา ‘Smart Safety Platform’ ระบบความปลอดภัยครบวงจรให้กับธุรกิจ หนึ่งใน ‘Solution ฉลาดวิเคราะห์และการจัดการพลังงาน’ ภายใต้ Solution พลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน เพิ่มฟังก์ชันอัจฉริยะตอบโจทย์ธุรกิจรอบด้าน ทั้งยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน บริหารจัดการข้อมูลง่ายและรวดเร็ว เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและรายได้ในระยะยาว ชูจุดแข็งDigital Platform วิเคราะห์ข้อมูลแม่นยำและรวดเร็ว สามารถมอนิเตอร์ผ่าน Dashboard และ Mobile Application ได้เรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลา เดินหน้าเจาะกลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภท นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยว  

Banpu Next พัฒนา Smart Safety Platform ระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร ภายใต้ Solution พลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน เพิ่มฟังก์ชันอัจฉริยะตอบโจทย์ธุรกิจรอบด้าน ทั้งยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน บริหารจัดการข้อมูลง่ายและรวดเร็ว เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส - บริหารการตลาดและการขาย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “จากโครงการนำร่องที่บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของบ้านปู ได้นำ Smart Safe City Platform ไปให้บริการ 2 พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต บริเวณถนนถลาง-ซอยรมณีย์ และตำบลราไวย์ (บริเวณเทศบาล และแหลมพรหมเทพ) เมื่อปี 2564 พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ได้ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งการเฝ้าระวังอาชญากรรม ภัยจากโควิด-19 และสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น”  

“ในปีนี้เรายังคงมุ่งนำเสนอ Solution พลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืนใหม่ๆ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานมาพัฒนาเป็นระบบความปลอดภัยครบวงจร หรือ “Smart Safe City Platform” ให้กับภาคธุรกิจ เสริมฟังก์ชันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ”  

“เริ่มจากใช้ Solution ฉลาดวิเคราะห์ รวบรวมดาต้ามาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบระบบที่สอดรับกับความต้องการและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้รอบด้าน เลือกใช้อุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล ใช้เทคโนโลยีดึง Data มาวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว พร้อมมี Dashboard และ Mobile Application สำหรับตรวจสอบ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถแสดงข้อมูลแบบ Real Time และย้อนหลังบนแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายดูแลลูกค้าตลอด 24 ชม.”

Banpu Next พัฒนา Smart Safety Platform ระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร ภายใต้ Solution พลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน เพิ่มฟังก์ชันอัจฉริยะตอบโจทย์ธุรกิจรอบด้าน ทั้งยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน บริหารจัดการข้อมูลง่ายและรวดเร็ว เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

Smart Safe City Platform ประกอบด้วยระบบอัจฉริยะ ทั้งฮาร์ดแวร์ด้านความปลอดภัย เทคโนโลยี AI และ IoT ที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว ซึ่งสามารถออกแบบได้ตามความต้องการใช้งานของแต่ละพื้นที่ เหมาะกับการใช้งานในธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า Community Mall นิคมอุตสาหกรรม สถานศึกษา โรงพยาบาล โครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม เป็นต้น โดยมอบประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ 

 • ยกระดับด้านความปลอดภัย (Security Performance Improvement) เช่น 
  • ระบบ CCTV และ AI ตรวจจับใบหน้า ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย 
  • ระบบตรวจจับควันไฟ 
  • ระบบ License Plate Recognition: LPR จดจำป้ายทะเบียนรถที่เข้า-ออกพื้นที่ บันทึกป้ายแบล็คลิสต์
  • ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) ช่วยให้เจ้าหน้าที่รับแจ้งและระงับเหตุได้รวดเร็ว ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ช่วยธุรกิจลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ 
 • บริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เช่น 
  • การใช้ระบบ CCTV และ AI วิเคราะห์ภาพภายในซูเปอร์มาร์เก็ต สามารถดึงบิ๊กดาต้า ทั้งจำนวนลูกค้าเข้า-ออก ตรวจจับสินค้าบนชั้นวาง สินค้าขายดีแต่ละช่วงเวลา ฯลฯ มาวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้า ช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชันที่ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น 
 • เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ (Revenue Increase) เช่น 
  • ธุรกิจห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต สามารถนำดาต้าทั้งหมดมาต่อยอดเป็นบริการ หรือธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น มอบบริการที่ดี ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และซื้อหรือใช้บริการซ้ำมากขึ้น เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ ทำกำไรให้ธุรกิจระยะยาว ทั้งยังเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย สอดรับกับแนวทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เพื่อ    ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 

Banpu Next พัฒนา Smart Safety Platform ระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร ภายใต้ Solution พลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน เพิ่มฟังก์ชันอัจฉริยะตอบโจทย์ธุรกิจรอบด้าน ทั้งยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน บริหารจัดการข้อมูลง่ายและรวดเร็ว เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

“ปัจจุบันเราได้ขยายการติดตั้ง Smart Safe City Platform ให้เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้กับลูกค้านิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า Platform นี้จะช่วยสร้างคุณค่าให้ธุรกิจรอบด้าน ควบคู่ไปกับการยกระดับการพัฒนาเมือง สร้างความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ Smart City ” คุณชนิต กล่าวสรุป

ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจบริการ Smart Safe City Platform ลงทะเบียนได้ที่ https://cutt.ly/BanpuNEXT-SmartSafety-PR หรือสอบถาม call center 02-095-6599

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

One Bangkok เตรียมเปิด Mitsukoshi ที่แรกในไทย ศูนย์รวมอาหารและโกรเซอรี่พรีเมียมชั้นนำแบบญี่ปุ่น

One Bangkok เตรียมเปิด Mitsukoshi ที่แรกในไทย ศูนย์รวมอาหารและโกรเซอรี่พรีเมียมชั้นนำแบบญี่ปุ่น...

Responsive image

บัตรเครดิตวีซ่า KBank จับมือ Google Pay เพิ่มบริการ Google Wallet แตะจ่ายผ่านสมาร์ทโฟน ใช้จ่ายได้ทั่วโลก

บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย เพิ่มบริการ Google Wallet แตะจ่ายผ่านบัตรด้วยสมาร์ทโฟน จับมือ Google Pay แตะง่าย จ่ายเร็ว ไม่ต้องพกบัตร ใช้จ่ายได้ทั่วโลก...

Responsive image

ส่องพฤติกรรมใช้จ่ายรับเปิดเทอม 67 ผู้ปกครองมีบุตรหลานใช้จ่ายพุ่ง 2 เท่า

The 1 Insight ร่วมกับ CRC VoiceShare เผยเทรนด์การใช้จ่ายในช่วง “Back to School” รับเปิดเทอมใหญ่ พฤษภาคม 2567 ชี้กลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้น 2 เท่า เทียบกับกล...