LATEST IN BanpuNext

BANPU NEXT จับมือเครือข่ายพัฒนาขอนแก่นนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหนุน Smart City ขอนแก่น

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่ Smart City ผนึก ‘ภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น’ ลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนา Smart City จังหวัดขอนแก่น”...

บ้านปูเน็กซ์ ผนึก สกุลฎ์ซี และภูเก็ต พัชทรีทัวร์ประกาศความสำเร็จเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลของไทย

“บ้านปูเน็กซ์” ผนึก “สกุลฎ์ซี” และ “ภูเก็ต พัชทรีทัวร์” ประกาศความสำเร็จโปรเจกต์ยักษ์ เปิดตัวเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า BanpuNext e-Ferry ซึ่งกรม...

JOB