BGRIM ลงนาม MOU กับ EDL-Gen ศึกษาการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในอาเซียน | Techsauce

BGRIM ลงนาม MOU กับ EDL-Gen ศึกษาการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในอาเซียน

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ท่านดวงสี พาละยก ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricité Du Laos - EDL) เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ (Domestic and International Energy Trading) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในเขตภูมิภาคอาเซียน 

EDL-Gen เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ก่อตั้งในปี 2553 จากการแปรสภาพหน่วยผลิตไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในปี 2560 

ปัจจุบัน EDL-Gen มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,949 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว 27 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,683 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ EDL-Gen เป็นเจ้าของ 100% จำนวน 10 โครงการ และโครงการร่วมภาคเอกชน (IPP) 16 โครงการ ซึ่งไทยถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อไฟฟ้าจาก EDL-Gen ในสัดส่วนสูงถึง 42% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด แนวทางพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่อจากนี้ EDL-Gen มีนโยบายเปิดกว้างให้เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อดึงเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2572 EDL-Gen จะมีโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 42 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,435 เมกะวัตต์ 

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 56 โครงการ มีเป้าหมายการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และ 10,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 โดยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงร่วมทุนกับพันธมิตรต่าง ๆ พร้อมก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก ส่วนเป้าหมายระยะยาวของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่สำคัญ คือ เป้าหมายการก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593 

RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดเวที Forum for World Education 2022 เศรษฐกิจเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับรับยุค 5.0

เปิดเวที Forum for World Education 2022 เศรษฐกิจเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับรับยุค 5.0 เร่งสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่การทำงาน ชี้ “ทัศนคติ-ครู” คือหัวใจพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่...

Responsive image

FWE ร่วมเครือซีพี เปิดเวทีการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก “Forum for World Education 2022”

สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีการประชุมสัมมนา “Forum for World Education 2022” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับแนวโน้มอนาคต” (Shaping The Future of Education To...

Responsive image

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab ผุดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม พยากรณ์ภัยพิบัติ

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab พัฒนาสุดยอดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม “Urban Hazard Studio” เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง 100 ปีข้างหน้า...