Bluebik ผลักดันโครงการ Data Transformation เสริมกลุ่มธุรกิจ TCP ก้าวสู่ Data-Driven Organization | Techsauce

Bluebik ผลักดันโครงการ Data Transformation เสริมกลุ่มธุรกิจ TCP ก้าวสู่ Data-Driven Organization

Bluebik คอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชั้นนำแบบครบวงจร จับมือกับ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์ ไฮ่! เพียวริคุ ซันสแนค และวอริเออร์ ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เดินหน้าโครงการ Data Management and Analytics ขับเคลื่อนและสร้างแต้มต่อธุรกิจด้วยข้อมูล มุ่งสู่การเป็น Data-Driven Organization

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ให้พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563  ได้เริ่มกระบวนการทำ Digital Transformation หลายโครงการ โดยล่าสุดกับโครงการ Data Management and Analytics เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มองว่า Data จะช่วยยกระดับศักยภาพขององค์กรอันเป็นเครื่องมือสำคัญเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันให้เติบโตและแข็งแกร่ง ระยะเวลาโครงการเบื้องต้น 3 ปี

“การพลิกโฉมกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลของทั้งกลุ่มธุรกิจถือเป็นภารกิจอันดับต้น ๆ ในการพัฒนาองค์กรการมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ เพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจ และสร้างโอกาสการเดิบโตและต่อยอดการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน  ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและสามารถตอบสนองด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ ตามเป้าหมายองค์กร ‘Energizing a better world for all’ หรือ ‘ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า’” นายสราวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Bluebik “BBIK” บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำร่องวางรากฐานระบบข้อมูลภายในองค์กร และเสริมศักยภาพด้านข้อมูลผ่านการวางโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที และรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อีกด้วย

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัญหาสำคัญที่ทำให้หลายองค์กรไม่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation คือ ไม่มีการวางโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลไว้ล่วงหน้า ทำให้บ่อยครั้งเกิดการเก็บข้อมูลผิดพลาด ซ้ำซ้อน และไม่ตรงกับความต้องการจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง หรืออาจต้องใช้เวลานานในการจัดการข้อมูล (Data Cleansing) ให้พร้อมใช้งาน ล่าสุดบลูบิคได้รับความไว้วางใจให้ช่วยกลุ่ม TCP ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตและความมั่นคงของรายได้ในระยะยาว

“บลูบิค รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้กลุ่ม TCP เดินไปตามเป้าหมายของการเป็น Data-Driven Organization และพร้อมรับมือกับการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยปัจจัยที่บลูบิคได้รับความไว้วางใจ มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ บุคลากรที่เชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ TCP ในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การวางโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้กลุ่มธุรกิจ TCP กลายเป็นองค์กรที่มีการผสมผสานระหว่างการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ กับการพัฒนาทักษะของบุคลากร (Reskill - Upskill) เพื่อปรับบทบาทให้บุคลากรกลายเป็นผู้ควบคุมระบบที่มีความสามารถในการคิดค้นสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ” นายพชร กล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Website: www.bluebik.com หรือติดตามข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ที่ Facebook Page: Bluebik Group และ LinkedIn: Bluebik Group กลุ่มธุรกิจ TCP สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Website: https://www.tcp.com/home หรือติดตามข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ที่ Facebook Page: TCP Group  


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม Accelerating Education and Partnership for the SDGs...

Responsive image

เปิดตัวโครงการนำร่อง "กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Wall of Sharing, Ooca และ สปสช.

โครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน 2,500 คนในกรุงเทพฯ ด้วยบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรี และยังลดภาระในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยที่เยาวชนจะได้รับก...

Responsive image

“Brother" ยกระดับมาตรฐานบริการรอบด้าน มุ่งสร้างความพึงพอใจลูกค้าพร้อมตั้งเป้าโต 6%

Brother พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากปี 2566 มุ่งตอบโจทย์โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ยกระดับงานให้บริการสู่มาตรฐานขั้นสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด พร้อมเสริมแกร่งฐานลูกค้ากลุ่...