4 สมาคมองค์กรสื่อ จับมือ เครือ CP บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความกตัญญูแก่เด็ก-เยาวชนไทย มอบทุน 'ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว' | Techsauce

4 สมาคมองค์กรสื่อ จับมือ เครือ CP บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความกตัญญูแก่เด็ก-เยาวชนไทย มอบทุน 'ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว'

4 สมาคมองค์กรสื่อ จับมือ เครือซีพี ร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความกตัญญูแก่เด็กและเยาวชนไทย คัดเลือกผลงานวาดรูปและเขียนเรียงความถ่ายทอดแนวคิดกตัญญู มอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” ต่อเนื่องปีที่ 2 

ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อ New Media ได้ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” แก่บุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมกว่า 1,000,000 บาท อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัวคนข่าว ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งทุนการศึกษานี้จะคัดเลือกผ่านการวาดรูปและการเขียนเรียงความเรื่องความกตัญญู 

โดยได้รับเกียรติจากนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่ คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คุณอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คุณกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า เครือซีพีและสมาคมสื่อฯ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานกรรมการ สุภกิต เจียรวนนท์ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยม “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความกตัญญูให้เกิดในสังคมไทย 

เพราะความกตัญญูเป็นรากฐานสำคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเครือซีพี ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของความกตัญญูมาตลอดระยะเวลา 100 ปีในการดำเนินธุรกิจ  โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่จากครอบครัวคนข่าวตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษาได้ให้ความสนใจเข้าร่วมวาดรูปและส่งเรียงความ นำเสนอมุมมองแนวคิดความกตัญญูในหลายมิติ ทั้งความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ การช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  

“การมอบทุนการศึกษานี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ยึดมั่นในแนวคิด “ความกตัญญู รู้จักให้ รู้จักเสียสละ และการตอบแทนคุณแผ่นดิน” มาตลอดในการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพราะเชื่อมั่นว่า “ความกตัญญู” เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศที่จะต้องปลูกฝัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติไทย และหวังว่าการมอบทุนครั้งนี้จะช่วยจุดประกายสร้างแรงบันดาลแก่เด็กและเยาวชนไทยให้เชื่อมั่นในคุณค่าของความกตัญญู จนนำไปสู่การร่วมกันร้อยเรียงความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต่อไป  นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์โลกตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังคงเผชิญกับความท้าทายต่อเนื่อง ผมจึงหวังว่าทุนการศึกษานี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนข่าวได้ไม่มากก็น้อยอีกด้วย”

ด้าน คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวของผู้สื่อข่าว โดยร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ภายใต้แนวคิด “กตัญญู...เมล็ดพันธุ์ที่ควรปลูกฝัง” ปี 2566 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้บุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯ ที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรมการทำหน้าที่  กลั่นกรองความเป็นจริงให้สังคม  มอบความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสร้างความรอบด้านทั่วถึงขององค์ความรู้ ทั้งนี้จึงมีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับพันธมิตรในวงการสื่อมวลชนและเครือซีพีปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูผ่านคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเครือข่ายสมาคมสื่อฯ พร้อมร่วมมือสื่อสารผลักดันแนวคิดความกตัญญู ให้เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างของสังคมไทยต่อไป

ด.ช.ปรานต์ ยนเปี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนราชวินิต หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว กล่าวว่า รู้สึกดีใจทีได้รับทุนและได้เขียนเรียงความคุณค่าของความกตัญญู เช่น ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้อง หลังทำการบ้านเสร็จก็ช่วยทำงานบ้าน ตั้งใจเรียน อยากชวนเพื่อนๆ ร่วมกันทำความดี เป็นลูกที่ดีให้ครอบครัว  รับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

ด้านน.ส.เกศทิพย์ สุวรรณฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวว่า ความกตัญญูเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากตั้งแต่เล็กจนโต ทั้งการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ ด้วยการเป็นคนดีของสังคม  ตั้งใจเรียน แบ่งเบาภาระงานบ้าน เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ก็สามารถสร้างความกตัญญูให้เกิดขึ้นได้ในสังคม การได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจในการสานฝันที่อยากจะเป็นนักการทูตให้เป็นจริง ด้วยการตั้งใจเรียนทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

คุณต่อสกุล มณีรัตน์  นักศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขอบคุณซีพีที่ได้ทำโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา เพราะความกตัญญูเป็นสิ่งที่มีความหมายทั้งเรื่องของการสะท้อนความรักและการตอบแทนพระคุณคนที่เรารักมากที่สุด ซึ่งก็คือพ่อแม่ ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ ที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นเช่นกันว่าบางทีเราอาจจะลืมครอบครัวคนข้างกายเรา แต่อยากให้เพื่อนๆ นึกถึงครอบครัวให้มาก เพราะครอบครัวเป็นพื้นที่เซฟโซนของเรา เริ่มต้นจากเป็นลูกที่ดี ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด  โดยตนมีความฝันว่าทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวให้ดีที่สุด และหวังว่าสิ่งที่ถ่ายทอดไปในเรียงความครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะร่วมกันสร้างสังคมแห่งความกตัญญู ส่งต่อสิ่งดีๆ แบบนี้ให้กับคนอื่นต่อไป

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...

Responsive image

SCG รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากกลยุทธ์ ESG 4 Plus สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

SCG รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากกลยุทธ์ ESG 4 Plus สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเ...