Telenor และ CP ทุ่ม 7.3 พันล้านบาท หนุนสตาร์ทอัพ สานประโยชน์เพื่อผู้บริโภคไทย | Techsauce

Telenor และ CP ทุ่ม 7.3 พันล้านบาท หนุนสตาร์ทอัพ สานประโยชน์เพื่อผู้บริโภคไทย

หนึ่งในภารกิจการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีและในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยให้แข็งแกร่งและสนับสนุนสู่การสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับภูมิภาค อีกทั้ง บริษัทใหม่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูงและความเชี่ยวชาญของเทเลนอร์ทั้งในกลุ่มภูมิภาคนอร์ดิกและเอเชียสู่บริษัทใหม่นี้ พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญและเครือข่ายธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

Telenor จับมือ CP ทุ่ม 7.3 พันล้านบาท หนุนสตาร์ทอัพ สานประโยชน์เพื่อผู้บริโภค

Mr.Sigve Brekke (ซิคเว่ เบรคเก้), President and Chief Executive Officer (CEO) เทเลนอร์ กรุ๊ป กล่าวว่า “Venture Capital ใหม่นี้จะมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้เล่นหลัก ที่จะผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนภาครัฐผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ซี่งคาดว่าจะสามารถสร้างการจ้างงานที่แข็งแกร่ง การสร้างทักษะงานดิจิทัลใหม่ๆ ถึง 250 – 2,000 ตำแหน่ง* ด้วยความสามารถในการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นของเราในการลงทุนในสตาร์ทอัพในไทยสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทย”

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “กองทุน Venture Capital Funding จำนวน 200 ล้านเหรียญ เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประเทศ สามารถที่จะดึงนักลงทุนและกองทุนอื่นๆ มาร่วมได้ ซึ่งหมายความว่าเราตั้งไว้ 200 ล้านเหรียญ แต่เราสามารถดึง Fund อื่นๆ จากทั่วโลกมาร่วมได้ไปถึง 800 ไปถึง 1,000 ล้านเหรียญ ซึ่งตรงนี้มีความเป็นไปได้ ขอให้เรามีความมั่นใจในประเทศของเราก่อน อีกทั้งวันนี้ Capital  Gain Tax ก็ผ่านแล้ว ทำให้เรามี Capital Gain Tax การลงทุนใน Tech Startup เทียบเท่ากับสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ทำให้เราแข่งขันได้ 

ด้วยเหตุปัจจัยนี้ จึงทำให้น่าจะสามารถดึงดูดการลงทุน และร่วมกันขับเคลื่อน Tech Startup ในประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกได้ ซึ่งการควบรวม ทรู และ ดีแทค ในลักษณะ Equal Partnership แบบนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นการมองหาโอกาสที่จะได้รวมพลัง ผนึกความแข็งแกร่งของทั้ง 2 องค์กร เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศ และขับเคลื่อนบริษัทเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกัน อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้เกิดกับผู้บริโภค ประชาชน และภาคธุรกิจอื่นๆ ที่จะร่วมสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป”

เมื่อฉายภาพภูมิทัศน์การลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน ก็พบว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ต่างให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสตาร์ทอัพสุขภาพที่ดี ในปี 2564 การลงทุนสูงสุดในสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีประมาณ 14,200 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ประเทศไทยกลับตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นอันดับที่ 11 ของภูมิภาค มีส่วนแบ่งของประเทศไทยอยู่ที่ 3% โดยยูนิคอร์น 3 รายมาจากไทย คือ Bitkub, Ascend และ Flash Express จากยูนิคอร์นทั้งหมด 49 รายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์จะจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำปรึกษาเพื่อโค้ชและเชื่อมต่อผู้เริ่มต้นสู่ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ และเครือข่ายระดับภูมิภาค รวมทั้งระดับโลก Venture Capital Fund (VCF) ยังตั้งเป้าที่จะสร้างเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการสร้างสิทธิบัตรใหม่อย่างน้อย 30 – 70 ฉบับ นอกจากนี้ VCF ยังตั้งเป้าที่จะสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อภาคการเกษตร การดูแลสุขภาพ และการศึกษา นอกจากนี้ VCF ยังสามารถเชื่อมต่อสตาร์ทอัพจากต่างประเทศเพื่อย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทย ในการกระตุ้นการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีล้ำสมัย เทคโนโลยีอวกาศ ปัญญาประดิษฐ์ และแม้แต่ Metaverse

กองทุน Venture Capital มุ่งสู่แข่งขันกับกองทุนร่วมลงทุนขนาดใหญ่อื่นๆ ในภูมิภาคที่มีเป้าหมายและมูลค่าใกล้เคียงกัน ดังนี้

  • Asia GreenTech Fund เป็น Venture Capital สัญชาติมาเลเซีย ที่มีเงินลงทุนประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐเช่นเดียวกัน และเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green technology and green energy) เช่น เทคโนโลยีเกษตรกรรม (agritech) การรีไซเคิล และพลังงานทดแทน
  • Golden Gate Ventures เป็น Venture Capital ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ด้วยเงินลงทุนประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (healthtech) โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีการเงิน (fintech)
  • Jungle Ventures เป็น Venture Capital สัญชาติสิงคโปร์ที่เน้นไปที่การลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค รวมไปถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่จำกัดขนาดของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนว่าเล็กเพียงใด

ที่มา: Asia GreenTech Fund, Golden Gate Ventures, Jungle Ventures

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ค้าเมื่อรวมกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะผลักดันให้เกิด “ทศวรรษแห่งดิจิทัล” สู่ภูมิภาคนี้

ธุรกิจสตาร์ทอัพดิจิทัลจะเป็นปัจจัยหลักสำหรับประเทศไทย โดยกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของไทยในการเป็นประเทศเศรษฐกิจดิจิทัล

*อ้างอิงจากการลงทุน VC เฉลี่ย 0.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในรอบ Seed ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2562 จากการคาดว่ามีผู้ร่วมก่อตั้ง 2 คนต่อสตาร์ทอัพ และมีจำนวนพนักงานของสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้น 8 เท่าตลอดช่วงการทำธุรกิจ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

บัตรเครดิตวีซ่า KBank จับมือ Google Pay เพิ่มบริการ Google Wallet แตะจ่ายผ่านสมาร์ทโฟน ใช้จ่ายได้ทั่วโลก

บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย เพิ่มบริการ Google Wallet แตะจ่ายผ่านบัตรด้วยสมาร์ทโฟน จับมือ Google Pay แตะง่าย จ่ายเร็ว ไม่ต้องพกบัตร ใช้จ่ายได้ทั่วโลก...

Responsive image

ส่องพฤติกรรมใช้จ่ายรับเปิดเทอม 67 ผู้ปกครองมีบุตรหลานใช้จ่ายพุ่ง 2 เท่า

The 1 Insight ร่วมกับ CRC VoiceShare เผยเทรนด์การใช้จ่ายในช่วง “Back to School” รับเปิดเทอมใหญ่ พฤษภาคม 2567 ชี้กลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้น 2 เท่า เทียบกับกล...

Responsive image

NTT DATA เดินหน้า Sustainable Device-as-a-Service ให้บริการอุปกรณ์แบบยั่งยืน

NTT DATA บริษัทชั้นนำด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการไอที ประกาศเปิดตัวโซลูชัน Sustainable Device-as-a-Service เพื่อให้บริการอุปกรณ์แบบยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับ HP โดยมีเป้าหมายเพื่อส...