CPO Canopy ระบุ ผู้บริโภคมีอำนาจมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้านการเงินในอนาคต | Techsauce

CPO Canopy ระบุ ผู้บริโภคมีอำนาจมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้านการเงินในอนาคต

“องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงสถาบันการเงินจะต้องปรับตัวให้ตอบรับกับ Trend ที่เปลี่ยนไปนี้ เพื่อที่จะสามารถดำรงอยู่และแข่งขันกับโลกอนาคตได้” CPO ของ Canopy หนึ่งในแปด Finalist ของโครงการ Bangkok Bank Innohub Global Accelerator Batch 1 ชี้อนาคตธุรกิจการเงินว่าผู้บริโภคจะมีอำนาจมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เข้ามาช่วยในการจัดการ

อีกหนึ่งเวที สำหรับ Martin Pickrodt, Chief Product Officer (CPO) ของ Canopy ซึ่งเป็น 1 ใน 8 Finalist ของโครงการ Bangkok Bank Innohub Global Accelerator Batch 1  ที่มานำเสนอมุมมองของเขาต่ออนาคตของธุรกิจการเงินสำหรับผู้บริโภค ภายใต้หัวข้อ “Open Banking a Consumer Centric Future” บน Fire Side Stage ในงาน Startup Thailand 2018 [See more]

Martin เล่าว่าในอนาคตการจัดการด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันที่ข้อมูลถูกเก็บอยู่กับ Service Provider แต่ละราย (Centralized Identity) ผู้บริโภคจะมีอำนาจมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เข้ามาช่วยในการจัดการ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงได้แก่บริการ Login with Facebook/Google ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Facebook และ Google เข้ามาเป็นคนกลางในการส่งข้อมูลของผู้บริโภคให้กับ Service Provider รายย่อย (Federated Identity)  และท้ายที่สุดเมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากพอ Martin เชื่อว่าสังคมจะพัฒนาไปสู่ Self-Sovereign Identity ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมข้อมูลของตนเองแบบเบ็ดเสร็จ

ในทำนองเดียวกันธุรกิจการเงินก็กำลังก้าวไปสู่การเป็น Open Banking ซึ่งให้อำนาจกับผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการในแบบที่เขาต้องการ  โดยจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ Service Provider สามารถบังคับขายเป็นผลิตภัณฑ์เป็น package ซึ่งมีตัวอย่างของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการให้อำนาจกับผู้บริโภค (Customer Centric Approach) เช่น Tink, Mint และ Starling Bank ซึ่งเป็นคนกลางที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการมาไว้บน Platform และให้อำนาจผู้บริโภคในการเลือกใช้

Martin กล่าวปิดท้ายว่า “องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงสถาบันการเงินจะต้องปรับตัวให้ตอบรับกับ Trend ที่เปลี่ยนไปนี้ เพื่อที่จะสามารถดำรงอยู่และแข่งขันกับโลกอนาคตได้”

RELATED ARTICLE

Responsive image

EVAT จับมือ สอวช. และกระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) จับมือ สอวช. และกระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย และให้ประชาชนมีการ...

Responsive image

DBC คาดการณ์ 5 แนวโน้มธุรกิจไทย หลังประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน 1 มิถุนายนนี้ กำลังเริ่มเป็นที่จับตาของภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจโลก เพราะทุกที่กำลังจับตาดูว่าไทยจะใช้...

Responsive image

CARIVA ในเครือ ARV จับมือ รพ.รามาธิบดี พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของคนไทย

CARIVA จับมือ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด­­ล ร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพซึ่งพัฒนาจากข้อมูลสุขภาพแบบไม่ระบุ...