CPO Canopy ระบุ ผู้บริโภคมีอำนาจมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้านการเงินในอนาคต | Techsauce

CPO Canopy ระบุ ผู้บริโภคมีอำนาจมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้านการเงินในอนาคต

“องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงสถาบันการเงินจะต้องปรับตัวให้ตอบรับกับ Trend ที่เปลี่ยนไปนี้ เพื่อที่จะสามารถดำรงอยู่และแข่งขันกับโลกอนาคตได้” CPO ของ Canopy หนึ่งในแปด Finalist ของโครงการ Bangkok Bank Innohub Global Accelerator Batch 1 ชี้อนาคตธุรกิจการเงินว่าผู้บริโภคจะมีอำนาจมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เข้ามาช่วยในการจัดการ

อีกหนึ่งเวที สำหรับ Martin Pickrodt, Chief Product Officer (CPO) ของ Canopy ซึ่งเป็น 1 ใน 8 Finalist ของโครงการ Bangkok Bank Innohub Global Accelerator Batch 1  ที่มานำเสนอมุมมองของเขาต่ออนาคตของธุรกิจการเงินสำหรับผู้บริโภค ภายใต้หัวข้อ “Open Banking a Consumer Centric Future” บน Fire Side Stage ในงาน Startup Thailand 2018 [See more]

Martin เล่าว่าในอนาคตการจัดการด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันที่ข้อมูลถูกเก็บอยู่กับ Service Provider แต่ละราย (Centralized Identity) ผู้บริโภคจะมีอำนาจมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เข้ามาช่วยในการจัดการ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงได้แก่บริการ Login with Facebook/Google ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Facebook และ Google เข้ามาเป็นคนกลางในการส่งข้อมูลของผู้บริโภคให้กับ Service Provider รายย่อย (Federated Identity)  และท้ายที่สุดเมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากพอ Martin เชื่อว่าสังคมจะพัฒนาไปสู่ Self-Sovereign Identity ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมข้อมูลของตนเองแบบเบ็ดเสร็จ

ในทำนองเดียวกันธุรกิจการเงินก็กำลังก้าวไปสู่การเป็น Open Banking ซึ่งให้อำนาจกับผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการในแบบที่เขาต้องการ  โดยจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ Service Provider สามารถบังคับขายเป็นผลิตภัณฑ์เป็น package ซึ่งมีตัวอย่างของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการให้อำนาจกับผู้บริโภค (Customer Centric Approach) เช่น Tink, Mint และ Starling Bank ซึ่งเป็นคนกลางที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการมาไว้บน Platform และให้อำนาจผู้บริโภคในการเลือกใช้

Martin กล่าวปิดท้ายว่า “องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงสถาบันการเงินจะต้องปรับตัวให้ตอบรับกับ Trend ที่เปลี่ยนไปนี้ เพื่อที่จะสามารถดำรงอยู่และแข่งขันกับโลกอนาคตได้”

RELATED ARTICLE

Responsive image

เทศบาลนครแหลมฉบัง ผนึก UTE เดินหน้าโครงการ Smart City วางระบบแฟลต์ฟอร์ม บริหารจัดการเมือง

เทศบาลนครแหลมฉบัง จับมือ UTE เดินหน้าโครงการ Smart City นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเมืองอัจฉริยะ ด้าน “Smart Community” ภายใต้แนวคิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และ...

Responsive image

Microsoft เปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ลดช่องว่างระหว่างเพศ เพิ่มโอกาสในสายงานเทคอย่างเท่าเทียม

Microsoft ได้จับมือกับองค์กรพันธมิตร 13 รายจาก 9 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อประกาศเปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ในวันนี้ ภายใต้จุดมุ่งหมายในการลดช่องว่างทางโอกาสระ...

Responsive image

Oracle Corporation ผนึก สสอท. สร้าง Oracle Academy เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เด็กไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และ Oracle Corporation ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 39 แห่ง พัฒนาต่อยอดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา...