กรมศุลกากร จับมือ กรุงไทย พัฒนาระบบ Customs Trader Portal ให้ผู้นำเข้า – ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์ | Techsauce

กรมศุลกากร จับมือ กรุงไทย พัฒนาระบบ Customs Trader Portal ให้ผู้นำเข้า – ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์

กรมศุลกากร ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางลงทะเบียน ลดความเสี่ยงติดโควิด - 19 พัฒนาระบบ Customs Trader Portal ให้ผู้นำเข้า - ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดีเดย์เปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าในรูปแบบ e-Commerce มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าของบุคคลธรรมดาที่สั่งของมาใช้เอง หรือนำมาจำหน่าย หรือเป็นสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งผู้นำเข้าจำเป็นต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากร โดยแต่เดิมนั้นการลงทะเบียนมี 2 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารที่จุดบริการกรมศุลกากร และลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่จุดบริการกรมศุลกากร ผู้ลงทะเบียนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง มาเป็นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารดังกล่าว สำหรับการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ผู้ลงทะเบียนต้องจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) เพื่อนำมาใช้ในการลงลายมือชื่อ (Digital Signature) ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องไปติดต่อองค์กรที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority: CA) และต้องยื่นเอกสารที่จุดบริการกรมศุลกากรอีกเช่นกัน

เนื่องจากระบบการลงทะเบียนดังกล่าวทำให้ประชาชนต้องเดินทางมาที่จุดบริการศุลกากรหรือต้องให้ตัวแทนนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงมาแสดงที่จุดบริการศุลกากร ทำให้การดำเนินการล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมศุลกากรจึงได้ออกประกาศฯ ที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น และได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนที่สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนา “ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal” 

สำหรับผู้ที่จะใช้บริการสามารถลงทะเบียนกับกรมศุลกากรได้ที่ https://www.customstraderportal.com ซึ่งในระยะแรกจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำหรับผู้ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกครั้งแรกกับกรมศุลกากรประเภทบุคคลธรรมดาที่เป็นบุคคลไทยเท่านั้น 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ X2G2X ที่ธนาคารได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ผู้ใช้บริการกรมศุลกากรได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถลงทะเบียนเอง ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยระบบจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรอัตโนมัติ 

สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรบนเว็บไซต์ Customs Trader Portal สามารถยืนยันตัวตนผ่านธนาคารได้  3 ช่องทาง ได้แก่ 1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถยืนยันตัวตน ได้ทันทีโดยเข้าไปที่เมนูยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. ตู้ ATM สีเทาของกรุงไทย 3,300 เครื่องทั่วประเทศ 3. สาขาของธนาคารทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร ลงทะเบียนได้ปลอดภัย โดยไม่ต้องยื่นบัตรประชาชนตัวจริงผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในการลงทะเบียน และ เพิ่มความสะดวกในการยืนยันตัวตนได้ทันทีรวดเร็วกว่าเดิม เพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารและไม่ต้องเดินทาง นอกจากนี้ ผู้นำเข้า-ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดา ยังสามารถชำระค่าภาษีศุลกากร และค่าธรรมเนียมใบขนสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด–19 

สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบ Customs Trader Portal ได้ที่ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้า และส่งออก กรมศุลกากร โทร. 02-667-6488 02-667-7802 หรือที่ www.customstraderportal.com และสอบถามข้อมูลการยืนยันตัวตนได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111RELATED ARTICLE

Responsive image

Forward Labs จับมือ True Digital Park ถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อยอด Impact Technology สร้างอีโคซิสเต็ม Startup รุ่นใหม่

Forward Labs จับมือ True Digital มุ่งสร้าง Impact Tech ดึงความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทมาผสานกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ในโลกของ Blockchain Technology และ Cryptocurrency...

Responsive image

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคม สมัครร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2022

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวก และมีความตั้งใจ พร้อมเข้าร่วมทุกกิจกรรมสมัครเข้าร่ว...

Responsive image

Nabsolute ได้ที่ 1 งาน Tech planter Demo Day Thailand 2022 เตรียมเป็นตัวแทน pitch ในระดับ Asia

หลังจากงาน Tech planter Demo Day Thailand 2022 งาน pitching รวม 21 Deep tech startup ทั่วประเทศ ที่มีนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาระดับโลก โดย Nabsolute ได้รางวัลที่ 1 Grand winner award แ...