สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น นำบริษัท Startup ไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดย depa ประกอบด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแทกซ์ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (iTax) เทคโนโลยีจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อให้ผู้ใช้งานจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง และ นายธีระ กนกกาญจนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรินแคร์ จำกัด (Arincare) ระบบบริหารจัดการร้านขายยาเบ็ดเสร็จ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน Startup ในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล พร้อมบันทึกเทปรายการ Government Weekly ของไทยคู่ฟ้า

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการสนับสนุนเรื่องที่จำเป็นต่อการสร้าง Startup ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเติบโต และขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการลงทุน

"ตลอดระยะเวลา 3 ปี จำนวน Startup ไทยขยายตัวจาก 200 รายในปี 2559 สู่ 1,500 รายเมื่อปีที่ผ่านมา (2561) และยังมี Startup อีกกว่า 8,500 รายที่รอจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานใหม่มากกว่า 15,000 อัตรา และมีเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจ Startup จากเอกชนและรัฐกว่า 35,000 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ Startup จำเป็นที่จะต้องเดินไปพร้อมกัน" นายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อระดมทุนและขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงและเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับความสนใจจากหลากหลายองค์กร โดยจะมีส่วนช่วย Startupไทยได้เป็นอย่างมาก และขณะนี้มีการระดมทุนเบื้องต้น 515 ล้านบาท พร้อมเปิดให้องค์กรใหม่ ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมลงทุนอีก 7-8 ราย รวมเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เกิด Startup ระดับ "ยูนิคอร์น" หรือ Startup ที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นในประเทศไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้รับข้อเสนอแนะจาก Startup ในเรื่องของการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับ Startup สร้างระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อ Startup และพิจารณาปรับแก้กฎหมายกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริม Startup ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมจะผลักดันกฎหมายที่ส่งเสริม Startup ให้มีการประกาศใช้โดยเร็ว โดยในทางกลับกัน นายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่า  Startup เองก็จะต้องศึกษากฎระเบียบของภาครัฐให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN Digital Hub นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุม ASEAN Summit 2019 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการหารือกับกลุ่มประเทศสมาชิกในความร่วมมือและขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนที่ขับเคลื่อนโดย Startup มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว โดยต้องสร้างนวัตกรรม สร้างตลาดแบบ “Blue Ocean” เพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากให้บรรดา Startup ช่วยหาแนวทางการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด และภาคธุรกิจค้าปลีก เพื่อไม่ให้มีใครตกขบวนในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลในครั้งนี้

สำหรับการบันทึกเทปรายการ Government Weekly ในวันนี้มีกำหนดออกอากาศในเวลา 15 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ (15 พ.ย. 2562) ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทางเฟสบุค เพจ "ไทยคู่ฟ้า" และชาแนล ยูทูบ "ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล"

RELATED ARTICLE

Responsive image

EA ร่วมมือกับ 10 สถาบันการศึกษาเซ็น MOU พัฒนาบุคลากร เตรียมรับธุรกิจแบตเตอรี่ EV ใน EEC

ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ถ่ายภาพร่วมกันเน...

Responsive image

Kerry ผนึกกำลังกรมศุลกากรเปิดตัวเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่านที่ท่าเรือของเคอรี่ สยามซีพอร์ต

เครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่านเครื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมระหว่างบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ตและกรมศุลกากร โดยเครื่องจะสามารถสแกนและส่งข้อมูลของสินค้าภายในตู้ให้แก่ศูนย์ควบคุมของก...

Responsive image

Huawei ร้องศาลคัดค้านคำสั่ง FCC ว่าด้วยการใช้งบประมาณกลางของรัฐบาล ชี้ตัดสินโดยพลการ

คำร้อง ณ ศาลอุทธรณ์ภาคห้าแห่งสหรัฐอเมริกา ระบุว่าหัวเว่ยร้องขอศาลให้ระงับคำสั่งอันไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการกลางฯ เนื่องจากทางคณะกรรมการกลางฯ ไม่ให้โอกาส Huawei...