depa นำทัพ Startup พบนายกรัฐมนตรีเตรียมหนุนไทยสู่ผู้นำศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของอาเซียน | Techsauce

depa นำทัพ Startup พบนายกรัฐมนตรีเตรียมหนุนไทยสู่ผู้นำศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น นำบริษัท Startup ไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดย depa ประกอบด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแทกซ์ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (iTax) เทคโนโลยีจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อให้ผู้ใช้งานจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง และ นายธีระ กนกกาญจนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรินแคร์ จำกัด (Arincare) ระบบบริหารจัดการร้านขายยาเบ็ดเสร็จ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน Startup ในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล พร้อมบันทึกเทปรายการ Government Weekly ของไทยคู่ฟ้า

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการสนับสนุนเรื่องที่จำเป็นต่อการสร้าง Startup ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเติบโต และขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการลงทุน

"ตลอดระยะเวลา 3 ปี จำนวน Startup ไทยขยายตัวจาก 200 รายในปี 2559 สู่ 1,500 รายเมื่อปีที่ผ่านมา (2561) และยังมี Startup อีกกว่า 8,500 รายที่รอจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานใหม่มากกว่า 15,000 อัตรา และมีเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจ Startup จากเอกชนและรัฐกว่า 35,000 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ Startup จำเป็นที่จะต้องเดินไปพร้อมกัน" นายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อระดมทุนและขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงและเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับความสนใจจากหลากหลายองค์กร โดยจะมีส่วนช่วย Startupไทยได้เป็นอย่างมาก และขณะนี้มีการระดมทุนเบื้องต้น 515 ล้านบาท พร้อมเปิดให้องค์กรใหม่ ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมลงทุนอีก 7-8 ราย รวมเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เกิด Startup ระดับ "ยูนิคอร์น" หรือ Startup ที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นในประเทศไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้รับข้อเสนอแนะจาก Startup ในเรื่องของการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับ Startup สร้างระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อ Startup และพิจารณาปรับแก้กฎหมายกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริม Startup ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมจะผลักดันกฎหมายที่ส่งเสริม Startup ให้มีการประกาศใช้โดยเร็ว โดยในทางกลับกัน นายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่า  Startup เองก็จะต้องศึกษากฎระเบียบของภาครัฐให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN Digital Hub นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุม ASEAN Summit 2019 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการหารือกับกลุ่มประเทศสมาชิกในความร่วมมือและขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนที่ขับเคลื่อนโดย Startup มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว โดยต้องสร้างนวัตกรรม สร้างตลาดแบบ “Blue Ocean” เพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากให้บรรดา Startup ช่วยหาแนวทางการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด และภาคธุรกิจค้าปลีก เพื่อไม่ให้มีใครตกขบวนในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลในครั้งนี้

สำหรับการบันทึกเทปรายการ Government Weekly ในวันนี้มีกำหนดออกอากาศในเวลา 15 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ (15 พ.ย. 2562) ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทางเฟสบุค เพจ "ไทยคู่ฟ้า" และชาแนล ยูทูบ "ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล"

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa หนุน CPS Weather เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘ฟ้าฝน’ ช่วยเกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน

depa เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วันรายพิกัด รายแปลง สามารถตั้งหลักรับมือภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที คาดช่วยลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐก...

Responsive image

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า พร้อมเปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

LINE MAN MART จัดโซลูชั่นใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP ทำให้ผู้ค้ารุ่นเก่ากล้าตัดสินใจเลือกใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้ ช่วยเพิ่มยอดขาย ช่วยรักษาฐานลูกค้าประจำไว้ได้ แ...

Responsive image

มาตรการเปิด-ปิดของกลุ่มค้าปลีกและศูนย์การค้า

มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดใหญ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้ปรับระดับสีพื้นที่ควบคุมสูงสุดในแต่ละกลุ่ม เพื่อรับกับนโยบายเปิดป...