สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับธนาคารยูโอบีประเทศไทย (UOB) และ The FinLab ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อก่อตั้งโครงการสมาร์ทบิซิเนสทรานส์ฟอร์เมชัน (Smart Business Transformation Program) โดยตั้งเป้าช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลของเหล่า SME ไทย

ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับโครงการเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME พัฒนาความสามารถทางดิจิทัล โดยตลอดระยะโครงการ ผู้ประกอบการ SME จะได้รับการแนะแนวทางปฏิบัติจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากที่ปรึกษาของ DEPA UOB และ The FinLab

DEPA ได้เล็งเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ SME ไทยที่จะไม่พลาดโอกาสเข้าสู่กระแสโลกดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแผนรัฐบาลดิจิทัลปี 2560-2564 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา โดยรัฐบาลมุ่งหวังที่จะพัฒนาขีดความสามารถทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา การแพทย์ การลงทุน การป้องกันภัยพิบัติ และการบริหารภาครัฐ เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “ผมเชื่อว่ากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลสำหรับ SME นั้นจะส่งผลอย่างยั่งยืน และจะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกๆ ฝ่ายในตลาดดิจิทัลระดับโลก การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้จะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากต้นทุนของธุรกิจจะลดลง มีการกระตุ้นการลงทุน กระตุ้นการจ้างงาน และช่วยเพิ่มรายได้ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ SME ของเราแข็งแกร่งขึ้นและเตรียมตัวพร้อมสำหรับอนาคตข้างหน้า”

ระหว่างโครงการ SME ที่ถูกเลือกจะได้รับการชี้แนะแนวทางจาก DEPA ธนาคารยูโอบีประเทศไทย และ The FinLab ด้วยการชี้ปัญหาในธุรกิจและกระบวนการที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างนวัตกรรม เดอะฟินแล็บจะช่วยคัดกรองเทคโนโลยีที่เหมาะสมและช่วย SME ในการทดสอบเทคโนโลยีเหล่านั้น

คุณตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ UOB เราได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในการคว้าโอกาส ก้าวข้ามอุปสรรคในธุรกิจ และช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาตลาดหลายปี ตัวอย่างเช่น เราเพิ่งเปิดตัว UOB Biz Smart ซึ่งเป็นดิจิทัลโซลูชันบนคลาวด์ที่สามารถให้ข้อมูล SME ไทยในการบริหารกระบวนการทำงานให้ประหยัดต้นทุนได้ และเราก็เข้าใจว่าสำหรับ SME แล้วการจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลให้สำเร็จนั้น พวกเขาต้องสร้างโมเดลธุรกิจที่ทำให้พวกเขามีความสามารถในการแข่งขันในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ ภายใต้ข้อตกลงนี้ SME ไทยจะสามารถเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ที่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ และรับความรู้ทางเทคโนโลยีมาพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า”

The FinLab คือโครงการผลักดันนวัตกรรมที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างธนาคาร UOB และ SGInnovate บริษัทจำกัดที่รัฐบาลสิงคโปร์ถือหุ้นทั้งหมด

RELATED ARTICLE

Responsive image

UOB เปิดตัวโครงการสนับสนุน FinTech Startup ด้วย 3 แพลตฟอร์มหลัก

หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ Startup ยังไม่เติบโต ถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ตอบโจทย์ รูปแบบธุรกิจที่ไม่ชัดเจนและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเ...

Responsive image

เปิดโลกดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs โดย FINLAB Powered by UOB

Techsauce ร่วมกับ UOB และ The FinLab จัดงาน Techsauce Live x The FinLab Powered By UOB: Unleash the Potential of SMEs through Digital Transformation ในฐานะที่ UOB เป็นธนาคารผู้มุ่ง...

Responsive image

ต่อยอดธุรกิจไปกับโครงการ Smart Business Transformation เสริมสร้างศักยภาพ SMEs ด้วยเทคโซลูชัน

เมื่อโลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แล้วธุรกิจของเราจะหยุดนิ่งได้อย่างไร? เมื่อต้นปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ท...