ดีทีพี โกลบอล รีทส์ เปิดตัว กองทรัสต์ DTPHREIT ประเภท REIT buy-back ลงทุนโรงแรมหรูเครือ MQDC มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท | Techsauce

ดีทีพี โกลบอล รีทส์ เปิดตัว กองทรัสต์ DTPHREIT ประเภท REIT buy-back ลงทุนโรงแรมหรูเครือ MQDC มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท

บริษัทดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเมนท์ จำกัด (DTPRM) บริษัทบริหารกองทรัสต์ ในเครือบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอรัส จำกัด (DTP) ประกาศจัดตั้ง “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน” (DTPHREIT) มูลค่ากองทรัสต์รวมไม่เกิน 4,107 ล้านบาท พร้อมเข้าลงทุนกิจการโรงแรมศักยภาพสูงของ MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ดีเวล็อปเมนต์ ควอลิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เผยเป็นกองทรัสต์ REIT buy-back ซึ่งเป็นกองทรัสต์ประเภทที่มีข้อตกลงให้เจ้าของเดิมรับซื้อทรัพย์สินคืนในวันสิ้นสุดการลงทุน

คุณวนิดา สุขสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (DTPRM)   เปิดเผยว่า กองทรัสต์ DTPHREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ที่มีศักยภาพของ MQDC   ดังนี้

1. ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โครงการโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ 

2.เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ และงานระบบต่างๆใน โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB) โดยมีมูลค่าขนาดกองทรัสต์ 

3.ลงทุนในกรรมสิทธิ์โครงการโรงแรมยู เขาใหญ่ (U Khao Yai)  

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,107 ล้านบาท 

โดย กองทรัสต์ DTPHREIT  เป็นกองทรัสต์ประเภท REIT buy-back   ที่มีข้อตกลงในการขายอสังหาริมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิมเมื่อสิ้นสุดปีที่ 3 นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (Obligation)   นอกจากนี้ ในระหว่าง 3 ปี ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน  ได้มีข้อตกลงในการให้เจ้าของทรัพย์สินเช่ากลับ เพื่อนำทรัพย์สินหรือโรงแรมไปบริหารจัดการ และจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ในอัตราที่แน่นอน  โดยได้กำหนดอัตราค่าเช่าทั้ง 2 โครงการ ไว้ที่ประมาณ 217.49 ล้านบาทต่อปี  และมีการวางเงินประกันเท่ากับค่าเช่าที่ต้องชำระให้แก่กองทรัสต์เป็นจำนวน 3 เดือนซึ่งจะทำให้กองทรัสต์ DTPHREIT  มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน

“ด้วยรายได้และผลตอบแทนที่แน่นอนสม่ำเสมอ จากการให้เจ้าของทรัพย์สินเช่ากลับโดยกำหนดค่าเช่าคงที่ ทำให้กองทรัสต์ DTPHREIT สามารถจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในอัตรา 7% ต่อปี โดยจ่ายในอัตราคงที่ตลอด 3 ปี  นอกจากนี้ เจ้าของยังตกลงที่จะซื้อทรัพย์สินคืนในราคาที่เท่ากับราคาที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในวันที่สิ้นสุดปีที่ 3 นับจากกองทรัสต์เข้าลงทุน ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อสิ้นสุดปีที่ 3” คุณวนิดากล่าว 

ทั้งนี้  กองทรัสต์คาดว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth) โดยมี บล.หยวนต้า(ประเทศไทย)และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่าย และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เป็นทรัสตี

ด้านคุณวิสิษฐ์  มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (sponsor) กล่าวว่า ทรัพย์สินที่ขายให้กองทรัสต์ DTPHREIT ถือเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพที่สูงมาก ทั้งทำเลที่ตั้งและคุณภาพ และเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญกับกลุ่มบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มารองรับการลงทุนเพิ่ม และนำมาชำระหนี้บางส่วน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน  

“ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คลี่คลายลงอย่างมาก หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศให้คนเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทิศทางธุรกิจโรงแรมกลับมาฟื้นตัวได้รวดเร็วเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถในการหารายได้และ มูลค่าทรัพย์สินฟื้นตัวกลับมา ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก ดังนั้น หลังครบกำหนด 3 ปี  บริษัท มีความตั้งใจอย่างยิ่งและมีความพร้อม ในการ ซื้อทรัพย์สินคืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ที่ขายให้กอง DTPHREIT ขณะนี้มีอัตราการฟื้นตัวรวดเร็วมาก เนื่องจากในช่วงโควิดที่ผ่านมา ทาง MQDC คงอัตราจ้างงานพนักงานโรงแรมทุกแห่งโดยไม่มีการคัดพนักงานออกแม้แต่รายเดียว และมีการดูแลอสังหาริมทรัพย์ให้พร้อมเปิดบริการตลอดเวลาทำให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้ทันทีที่มีการเปิดประเทศ”

“จากสถานการณ์ต่างๆที่คลี่คลาย และมีทิศทางดีขึ้น  ทำให้เรามั่นใจว่า การท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อีกครั้ง และธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ธุรกิจบริการจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นต์ของบริษัททีกองรีทส์ เข้าลงทุนในครั้งนี้ ตั้งอยู่ในทำเลที่โดดเด่น ใกล้แหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมือง บริหารโดยทีมงานชื่อดังระดับสากล จะได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งจะเป็นปัจจัยเอื้อให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการ และดำเนินการตามข้อตกลงกับกองรีทส์ได้ เป็นอย่างดี  ทั้งการ ชำระ ค่าเช่าให้กองรีทส์ และการซื้อคืนทรัพย์สินได้ตามข้อตกลง” นายวิสิษฐ์ กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สิน              

โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (Waldorf Astoria Bangkok) ซึ่งเป็นโรงแรมลักชัวรี่ส์ ตั้งอยู่ในทำเลราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพฯ มีห้องพักรวม 171 ห้อง บริหารงานโดย HLT Waldorf Astoria ที่อยู่ภายใต้ HILTON worldwide อัตราเข้าพักช่วงก่อนโควิดเฉลี่ยอยู่ที่ 55% หลังจากโรงแรมเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน ในช่วงโควิดได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับโรงแรมในเมืองหลวงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ครึ่งปีแรกของปี 2565 อัตราเข้าพักปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกลับมาอยู่ที่ 32% 

เซอร์วิส  เรสซิเดนซ์ แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB) ห้องพักลักชัวรี่ส์รวม 99 ห้อง ตั้งอยู่ในทำเลราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพฯ ภายในบริเวณเดียวกับโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ บริหารงานโดย คอมพาส ฮอสพิทอลิตี้ โครงการ MRB ได้รับผลกระทบจากโควิดพอสมควรหลังจากที่ผู้เข้าพักซึ่งเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศ อย่างไรก็ตาม 6 เดือนแรกของปีนี้  มียอด Occupancy Rate ฟื้นตัวขึ้นไปอยู่ที่ 87% ส่วนใหญ่เป็นการเช่าระยะยาวจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวไทยและต่างชาติ (Expat) ของบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงข้าราชการระดับสูงและนักการฑูต 

โรงแรมยู เขาใหญ่ (U Khao Yai) บริหารงานโดย Absolute Hotel Service ที่มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารโรงแรมที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล มีบริการห้องพัก และห้องสวีท ระดับไฮเอนด์ รวม 63 ห้อง ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในทำเลโอบล้อมด้วยป่าเขาธรรมชาติ เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยผู้มีรายได้สูง มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) อยู่ในระดับเกิน 80% มาโดยตลอด แม้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยโดยอัตราการเข้าพักลดลงเหลือราว 64%  ในครึ่งปีแรกของปี 2565 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยขยับขึ้นมาที่ 81% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น) คือใคร ?

MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น) องค์กรชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ที่มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด ‘Pioneering in Sustainnovation for All Well-Being’ เพื่อสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิต

ทั้งนี้ MQDC ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ธีมโปรเจกต์ และโครงการมิกซ์ยูส ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” (The Forestias) โดยการออกแบบและสร้างโครงการ จะต้องผ่านมาตรฐานของ และรับการรับประกันโครงการถึง 30 ปี เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของโครงการที่ดีเยี่ยม 

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) คือใคร ?

DTP (บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด) เป็นบริษัทด้านการลงทุนและระดมทุนทั่วโลกในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลงทุนเชิงนวัตกรรม เพื่อการขยายฐานการลงทุนที่หลากหลาย DTP มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับสากล โดยนอกเหนือจากโรงแรมที่กองรีทส์ เข้าลงทุนในครั้งนี้ DTP ยังเป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศอังกฤษจำนวน 17 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศอังกฤษและมีห้องพัก ทั้งหมด รวมกันประมาณ 3,383 ห้อง และบริหารภายใต้ เครือโรงแรมสากลต่างๆได้แก่ Hilton IHG และ Marriott โดยมี MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเมนท์ จำกัด (DTPRM) คือใคร ?

DTPRM (บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี DTP (บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...