E Green Global บริษัทเทคโนโลยีการเกษตรจากเกาหลีใต้ รับเงินทุนจาก ADB Ventures ยกระดับความมั่นคงทางอาหารในเอเชียแปซิฟิก | Techsauce

E Green Global บริษัทเทคโนโลยีการเกษตรจากเกาหลีใต้ รับเงินทุนจาก ADB Ventures ยกระดับความมั่นคงทางอาหารในเอเชียแปซิฟิก

E Green Global Co. Ltd (EGG) บริษัทเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง ประกาศว่า บริษัทได้ทำการระดมทุนเพิ่มเติมจาก ADB Ventures ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในเครือธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดย EGG ได้รับเงินทุนรวม 15 ล้านดอลลาร์จากการระดมทุนรอบ Series B ซึ่งรวมถึงเงินทุนจาก YD-SK-KDB Social Value Fund เพื่อนำไปใช้ในการขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมมันฝรั่ง

มันฝรั่งเป็นแหล่งอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก แต่เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งมักเข้าไม่ถึงหัวพันธุ์มันฝรั่งที่มีคุณภาพ ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมีความผันผวนมากขึ้น การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งแบบดั้งเดิมมีต้นทุนสูง ทั้งยังจำกัดการเก็บเกี่ยวเพียง 1-2 ครั้งต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากโรค สภาพอากาศ และภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ หัวพันธุ์มันฝรั่งที่ได้รับการรับรองคุณภาพดีและปลอดโรคจึงมีไม่ถึง 10% ทั่วโลก

บริษัท EGG ได้พัฒนาแพลตฟอร์มแรกของโลกที่ประสบผลสำเร็จในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็กคุณภาพสูงในห้องปฏิบัติการ (Microtuber) ในระดับพาณิชย์ โดย EGG ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อผลิต Microtuber ที่ปลอดโรคในปริมาณมากและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีในโรงงานผลิตที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ จากนั้น Microtuber จะถูกนำไปปลูกในไร่โดยตรงโดยใช้เครื่องจักร เพื่อผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งด้วยต้นทุนถูกลงมาก ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก และใช้เวลาน้อยลงมากเมื่อเทียบกับวิธีการทั่วๆ ไป

ความก้าวหน้าที่พลิกวงการนี้ได้รับการยกย่องเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย EGG ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Golden Innovation Award จาก PotatoEurope จากนวัตกรรมของบริษัทและผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวางในตลาดมันฝรั่ง

คิมมินซู ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ ADB Ventures กล่าวว่า “EGG เป็นบริษัทแรกที่ประสบผลสำเร็จในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งเชิงพาณิชย์แบบ “Lab to Farm” ในระดับโลก เราเชื่อว่าเทคโนโลยี Microtuber ของ EGG สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งและผู้แปรรูปมันฝรั่ง ด้วยการทำให้พืชผลโตเร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น และราคาถูกลง ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในตลาดมันฝรั่งทั่วโลกที่มีมูลค่า 1.44 แสนล้านดอลลาร์”

ก่อนหน้านี้ EGG ได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิตและผู้แปรรูปมันฝรั่งรายใหญ่ในจีนและอเมริกาเหนือ และในตอนนี้ บริษัทได้อาศัยความร่วมมือกับ ADB Ventures เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ตลาดกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยตั้งเป้าผลิตมันฝรั่งปลอดโรคกว่า 6 ล้านตัน พร้อมกับกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 1.8 ล้านตันออกจากการปลูกมันฝรั่งภายในปี 2568 ซึ่งเทียบเท่ากับการลดจำนวนรถยนต์ 900,000 คันบนท้องถนนในหนึ่งปี

ชินกีจุน ซีอีโอของ EGG กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ ADB Ventures เชื่อมั่นในเทคโนโลยี Microtuber ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งทำให้เรามีแรงผลักดันใหม่ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

นอกจากนี้ EGG จะใช้เงินทุนที่ได้รับในการพัฒนาเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันสำหรับพืชสำคัญชนิดอื่นๆ เช่น มันเทศ มันสำปะหลัง หัวหอม และกระเทียม โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทคือการขยายโซลูชันไปทั่วโลก และด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกำลังวางแผนขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปยังตลาดต่างๆ รวมถึงยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียกลาง

E Green Global Co. Ltd. (EGG) บริษัทเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง ประกาศว่า บริษัทได้ทำการระดมทุนเพิ่มเติมจาก ADB Ventures ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในเครือธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดย EGG ได้รับเงินทุนรวม 15 ล้านดอลลาร์จากการระดมทุนรอบ Series B ซึ่งรวมถึงเงินทุนจาก YD-SK-KDB Social Value Fund เพื่อนำไปใช้ในการขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมมันฝรั่ง

มันฝรั่งเป็นแหล่งอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก แต่เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งมักเข้าไม่ถึงหัวพันธุ์มันฝรั่งที่มีคุณภาพ ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมีความผันผวนมากขึ้น การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งแบบดั้งเดิมมีต้นทุนสูง ทั้งยังจำกัดการเก็บเกี่ยวเพียง 1-2 ครั้งต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากโรค สภาพอากาศ และภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ หัวพันธุ์มันฝรั่งที่ได้รับการรับรองคุณภาพดีและปลอดโรคจึงมีไม่ถึง 10% ทั่วโลก

บริษัท EGG ได้พัฒนาแพลตฟอร์มแรกของโลกที่ประสบผลสำเร็จในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็กคุณภาพสูงในห้องปฏิบัติการ (Microtuber) ในระดับพาณิชย์ โดย EGG ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อผลิต Microtuber ที่ปลอดโรคในปริมาณมากและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีในโรงงานผลิตที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ จากนั้น Microtuber จะถูกนำไปปลูกในไร่โดยตรงโดยใช้เครื่องจักร เพื่อผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งด้วยต้นทุนถูกลงมาก ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก และใช้เวลาน้อยลงมากเมื่อเทียบกับวิธีการทั่วๆ ไป

ความก้าวหน้าที่พลิกวงการนี้ได้รับการยกย่องเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย EGG ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Golden Innovation Award จาก PotatoEurope จากนวัตกรรมของบริษัทและผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวางในตลาดมันฝรั่ง

คิมมินซู ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ ADB Ventures กล่าวว่า “EGG เป็นบริษัทแรกที่ประสบผลสำเร็จในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งเชิงพาณิชย์แบบ “Lab to Farm” ในระดับโลก เราเชื่อว่าเทคโนโลยี Microtuber ของ EGG สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งและผู้แปรรูปมันฝรั่ง ด้วยการทำให้พืชผลโตเร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น และราคาถูกลง ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในตลาดมันฝรั่งทั่วโลกที่มีมูลค่า 1.44 แสนล้านดอลลาร์”

ก่อนหน้านี้ EGG ได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิตและผู้แปรรูปมันฝรั่งรายใหญ่ในจีนและอเมริกาเหนือ และในตอนนี้ บริษัทได้อาศัยความร่วมมือกับ ADB Ventures เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ตลาดกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยตั้งเป้าผลิตมันฝรั่งปลอดโรคกว่า 6 ล้านตัน พร้อมกับกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 1.8 ล้านตันออกจากการปลูกมันฝรั่งภายในปี 2568 ซึ่งเทียบเท่ากับการลดจำนวนรถยนต์ 900,000 คันบนท้องถนนในหนึ่งปี

ชินกีจุน ซีอีโอของ EGG กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ ADB Ventures เชื่อมั่นในเทคโนโลยี Microtuber ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งทำให้เรามีแรงผลักดันใหม่ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

นอกจากนี้ EGG จะใช้เงินทุนที่ได้รับในการพัฒนาเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันสำหรับพืชสำคัญชนิดอื่นๆ เช่น มันเทศ มันสำปะหลัง หัวหอม และกระเทียม โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทคือการขยายโซลูชันไปทั่วโลก และด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกำลังวางแผนขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปยังตลาดต่างๆ รวมถึงยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียกลางRELATED ARTICLE

Responsive image

เงินติดล้อ (TIDLOR) เดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน เสริมความแข็งแกร่ง ขยายธุรกิจรองรับแผนเติบโต

เงินติดล้อ (TIDLOR) เสริมความแข็งแกร่ง ขยายธุรกิจรองรับแผนเติบโต จัดตั้ง ‘คณะกรรมการการลงทุน’ รองรับการพิจารณแผนการลงทุนในด้านต่างๆ สู่การเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นป...

Responsive image

'ยืมมั้ย' ผนึก Bitkub Chain ทุ่ม 500 ล้านบาท เปิดตัวเหรียญ YES พร้อมแพลตฟอร์มเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งแรกในไทย

ยืมมั้ย (Yuemmai) ผู้ให้บริการด้านสินค้าไอที โทรคมนาคม การเงินดิจิทัล และเทคโนโลยี เขย่าวงการ คริปโทฯเมืองไทย จับมือ บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี (BitKub Blockchain Technology) ผู้สร้...

Responsive image

AMATA ปักธงลงทุนพันล้านเหรียญสร้างเมืองทันสมัย สปป.ลาว ปี 65 พัฒนาเฟสแรกนาเตย 410 เฮกตาร์รับอุตสาหกรรมขั้นสูง

AMATA ปักหมุดลงทุนผุดเมืองอุตสาหกรรมทันสมัย AMATA SMART & ECO CITY ในสปป.ลาว หลังรัฐบาลร่วมลงนามในสัญญาอนุมัติให้สัมปทานเข้าพัฒนาที่ดินบนพื้นที่เป้าหมายนาเตย แขวงน้ำทา สำเร็จในระยะ...