เมื่ออุตสาหกรรมอาหารเป็นรายได้สำคัญของประเทศไทย และสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทุกชีวิตบนโลก ในยุคที่เรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อุตสาหกรรมอาหารก็ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตอบสนองไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนในยุคดิจิทัล จึงเป็นที่มาของ “Food Innopolis International Symposium 2018” งานสัมมนาของอุตสาหกรรมอาหารแห่งปี 2018 งานนี้งานเดียว ท่านสามารถที่จะเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารของโลกได้

TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) กำหนดจัดงาน ‘Food Innopolis International Symposium 2018’ เพื่อต่อยอดมุมมองสำหรับทุกคนและทุกองค์กรที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งภาคเอกชน อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ อาจารย์และนักวิจัย เพื่อช่วยเชื่อมโยงงานวิจัยนวัตกรรมสู่มุมมองการตลาดยุคใหม่

ภายในงานได้รวบรวมเอาแนวโน้ม เนื้อหาด้านนวัตกรรมอาหารในมุมมองต่างๆจากทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น ยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย และ ประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ พร้อมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อหลัก “Food Industry 4.0”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรในอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำ ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่

 • แนวโน้มนวัตกรรมอาหารโลก
 • Internet of Food
 • การพัฒนาคนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
 • โลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • ความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานอาหาร
 • การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy
 • เทรนด์นวัตกรรมเครื่องเทศและสมุนไพร แหล่งโปรตีนใหม่
 • อาหารกับสังคมผู้สูงอายุ

ไฮไลท์สปีกเกอร์ชั้นนำระดับโลกที่จะมาแบ่งปันความรู้ ได้แก่

Global Food Trends

 • By Prof.Dr.Matteo Vignoli (Food Innovation Program Director – UNIMORE , The Future Food Institute, Italy)

Internet of Food

 • Matthew Lange (Principal Investigator, IC-FOODS, University of California, Davis, USA)

Caring for the World: The Sustainable Path

 • By Mr. Antonius Timmermans  (Program Manager, Sustainable Food Chain , Wageningen University & Research and Coordinator of the EU projects FUSIONS and REFRESH, the Netherlands)

Plenary Session IV: Food Industry 4.0

 • Marc Buckley (Chief Executive Officer and Co-Founder , Adaptive Nutrition Joint Achievements: ANJA, Germany)
 • Minh Lam (Program Manager , Business Finland)
 • Motoyuki Hazu (Executive Officer, General Manager, Overseas Business Development Division , Nichirei Logistic Group Inc., Japan)
 • Roger van Hoesel (Managing Director , Food Valley, the Netherlands)
 • Moderated by: Pilasinee Kittikachorn (Partner and Managing Director The Boston Consulting Group)

“โอกาสของท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก

ต่อยอดธุรกิจการพบปะผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ”

งาน Food Innopolis International Symposium 2018  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพ  สนใจลงทะเบียน หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/tma_fi_symposium

RELATED ARTICLE

Responsive image

ไบเทค แจง ตรวจผู้เข้าใช้พื้นที่หลังกลับจากญี่ปุ่นแล้ว ไม่พบผู้ติดไวรัส COVID-19

ไบเทค แจง ตรวจผู้เข้าใช้พื้นที่หลังกลับจากญี่ปุ่นแล้ว ไม่พบผู้ติดไวรัส COVID-19...

Responsive image

ทำความรู้จักโมดูล Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) การใช้พลังงานทดแทนจากแสงสว่างภายในอาคาร

โมดูล Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ RICOH...

Responsive image

ใช้จ่ายอย่างปลอดภัยในปี 2020: การคาดการณ์ โอกาส และความท้าทายในอนาคต โดย VISA

ใช้จ่ายอย่างปลอดภัยในปี 2020: การคาดการณ์ โอกาส และความท้าทายในอนาคต โดย VISA...