ปัจจุบันประชากรโลกกว่า 821 ล้านคน จากทั้งหมด 7,700 ล้านคน กำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนอาหารและขาดสารอาหาร  ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 9,000 ล้านคน และปี 2100 เพิ่มขึ้นสูงถึง 11,900 ล้านคน

ดังนั้นอาหารจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันหาแนวทางเพื่อขจัดความหิวโหยและรับมือกับวิกฤตอาหารในอนาคต  จึงเป็นที่มาของการประชุมนานาชาติ  Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 ภายใต้แนวคิด “FROM TRADITION TO INNOVATION – The Art & Science of Food”  ซึ่งมุ่งเน้นถึงความสำคัญของอาหาร 2 ประเด็นใหญ่ คือ ด้านนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพ และด้านความยั่งยืนของอาหาร โดยมีหัวข้อการเสวนาที่กำลังเป็นที่สนใจจากคนทั่วโลก อาทิ

  • การคาดการณ์เกี่ยวกับอาหารในอนาคต (Food Foresight)

  • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง (Advanced Food Processing Technology) 

  • อาหารโปรตีนสำหรับอนาคต (The Future Protein)  

  • เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร  (The Circular Economy of Food)  

  • ความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร สุขภาพ และการแพทย์ (The Crossing of Health, Food and Medicine)

ซึ่งงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fiisthailand.com หรือโทร. 0 2319 7677 ต่อ 122, 149

RELATED ARTICLE

Responsive image

CISCO เผยกลยุทธ์ ‘Internet for the Future’ เปิดตัวสถาปัตยกรรม Cisco Silicon One สุดล้ำ

ตอบโจทย์สร้างอินเทอร์เน็ตแห่งทศวรรษหน้า CISCO ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพื่อปูทางให้นักพัฒนาทั่วโลกสามารถสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นและบริการที่แปลกใหม่เหนือจินตนาการ...

Responsive image

Startup ไทย 'Sunday’ ได้เงินระดมทุนรอบ Series A มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Quona Capital

การระดมทุนครั้งใหม่นี้ จะช่วยให้ “Sunday” สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และ AI ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูแลสุขภาพ...

Responsive image

NETFLIX จับมือ LINE FRIENDS สร้างซีรีส์การ์ตูนสำหรับเด็กและครอบครัวให้ได้ชมกันทั่วโลก

สำหรับซีรีส์ของตัวการ์ตูน LINE FRIENDS ใน NETFLIX ได้บริษัทคิกสตาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Kickstart Entertainment) จากกรุงลอสแอลเจิลลิสมาร่วมจัดทำ...