ปัจจุบันประชากรโลกกว่า 821 ล้านคน จากทั้งหมด 7,700 ล้านคน กำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนอาหารและขาดสารอาหาร  ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 9,000 ล้านคน และปี 2100 เพิ่มขึ้นสูงถึง 11,900 ล้านคน

ดังนั้นอาหารจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันหาแนวทางเพื่อขจัดความหิวโหยและรับมือกับวิกฤตอาหารในอนาคต  จึงเป็นที่มาของการประชุมนานาชาติ  Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 ภายใต้แนวคิด “FROM TRADITION TO INNOVATION – The Art & Science of Food”  ซึ่งมุ่งเน้นถึงความสำคัญของอาหาร 2 ประเด็นใหญ่ คือ ด้านนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพ และด้านความยั่งยืนของอาหาร โดยมีหัวข้อการเสวนาที่กำลังเป็นที่สนใจจากคนทั่วโลก อาทิ

  • การคาดการณ์เกี่ยวกับอาหารในอนาคต (Food Foresight)

  • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง (Advanced Food Processing Technology) 

  • อาหารโปรตีนสำหรับอนาคต (The Future Protein)  

  • เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร  (The Circular Economy of Food)  

  • ความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร สุขภาพ และการแพทย์ (The Crossing of Health, Food and Medicine)

ซึ่งงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fiisthailand.com หรือโทร. 0 2319 7677 ต่อ 122, 149

RELATED ARTICLE

Responsive image

เมื่อ ‘นวัตกรรมอาหาร’ ต่อยอดสู่งานสัมมนา Food Innopolis International Symposium 2018

เมื่ออุตสาหกรรมอาหารเป็นรายได้สำคัญของประเทศไทย และสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทุกชีวิตบนโลก ในยุคที่เรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อุตสาหกรรมอาหารก็ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตอบสนองไลฟ์สไต...

Responsive image

พาฟังประเด็นนวัตกรรมอาหารเพื่อมนุษยชาติ งาน Food Innopolis 2019 พาครัวไทยสู่ครัวโลก

TMA จัดงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2019 ตอกย้ำความสําคัญของนวัตกรรมอาหาร กระบวนการการเกษตรอุตสาหกรรม และกระบวนการการผลิตอาหารที่ยั่งยืน...

Responsive image

ถอดบทเรียนเส้นทางการฝ่าคลื่น Digital Disruption จากองค์กรชั้นนำระดับโลก

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ขึ้นมา อีกทั้งสร้างผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรื...