ปัจจุบันประชากรโลกกว่า 821 ล้านคน จากทั้งหมด 7,700 ล้านคน กำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนอาหารและขาดสารอาหาร  ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 9,000 ล้านคน และปี 2100 เพิ่มขึ้นสูงถึง 11,900 ล้านคน

ดังนั้นอาหารจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันหาแนวทางเพื่อขจัดความหิวโหยและรับมือกับวิกฤตอาหารในอนาคต  จึงเป็นที่มาของการประชุมนานาชาติ  Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 ภายใต้แนวคิด “FROM TRADITION TO INNOVATION – The Art & Science of Food”  ซึ่งมุ่งเน้นถึงความสำคัญของอาหาร 2 ประเด็นใหญ่ คือ ด้านนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพ และด้านความยั่งยืนของอาหาร โดยมีหัวข้อการเสวนาที่กำลังเป็นที่สนใจจากคนทั่วโลก อาทิ

  • การคาดการณ์เกี่ยวกับอาหารในอนาคต (Food Foresight)

  • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง (Advanced Food Processing Technology) 

  • อาหารโปรตีนสำหรับอนาคต (The Future Protein)  

  • เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร  (The Circular Economy of Food)  

  • ความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร สุขภาพ และการแพทย์ (The Crossing of Health, Food and Medicine)

ซึ่งงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fiisthailand.com หรือโทร. 0 2319 7677 ต่อ 122, 149

RELATED ARTICLE

Responsive image

Adobe เเต่งตั้ง 'คุณไซมอน เดล' นั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการประจำ SEA นำทัพเคลื่อนธุรกิจ

การแต่งตั้งไซมอนเป็นกรรมการผู้จัดการจะช่วยเร่งแผนการขับเคลื่อนธุรกิจ Adobe ในภูมิภาคนี้ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว...

Responsive image

ปตท. พัฒนานวัตกรรมเชื้อเพลิงทางเลือก ช่วยลด PM 2.5 ที่เกิดจากน้ำมัน

จากสถานการณ์วิกฤตมลพิษในอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง กลุ่ม PTT มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรรมด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน...

Responsive image

MyMooBan ต่อยอดแพลตฟอร์มยกระดับด้านความปลอดภัย สู่สังคมเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ

MyMooBan เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ภายใต้ชื่อว่า SGOC เพื่อต่อยอดและยกระดับด้านความปลอดภัยให้พร้อมเข้าสู่สังคมเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบ...