บ้านปู ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกกลุ่ม FTSE Russell ด้าน Environment และ Biodiversity

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกทั้งในกลุ่ม FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index จาก FTSE Russell บริษัทอิสระผู้ให้บริการระดับโลกด้านการจัดทำดัชนีมาตรฐาน การวิเคราะห์ และโซลูชันด้านข้อมูล ซึ่งบ้านปูฯ ได้รับการประเมินสูงสุดทั้งในด้าน “Environment” และ “Biodiversity” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG และยืนยันถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล

มร. เดวิด แฮร์ริส ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฟุตซี่ รัสเซล แอนด์ ลอนดอน สต็อก เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (FTSE Russell & London Stock Exchange Group) กล่าวว่า “FTSE Russell มีความยินดีที่ได้ต้อนรับบ้านปูฯ เข้ามาเป็นสมาชิกในการจัดอันดับความยั่งยืน ทั้งในกลุ่ม FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN Index ซึ่งเป็นดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานที่ประกอบด้วยธรรมาภิบาลที่ดีของบ้านปูฯ ได้อย่างเด่นชัดที่สุด”

คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิก FTSE Index ถึง 2 กลุ่มในครั้งเดียวกัน นับเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานที่ประกอบด้วยธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง การจัดอันดับในครั้งนี้ บ้านปูฯ ได้รับการประเมินคะแนนอย่างโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจที่จะสร้างความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ผ่านการผสานแนวคิดการสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน (Energy Sustainability) ที่เชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมีความต่อเนื่องในการส่งมอบพลังงาน (Reliable) ราคาสมเหตุสมผล (Affordable) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) 

เพราะบ้านปูฯ เชื่อว่าอุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืนหรือ ESG เพื่อสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวกกับระบบนิเวศ พร้อมทั้งผลักดันการเติบโตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมส่งมอบผลตอบแทนระยะยาวสำหรับผู้มีส่วนได้เสียของเรา และสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”

นอกจากการจัดอันดับของ FTSE Russell แล้ว บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการการันตีมาตรฐานความยั่งยืน และรางวัลด้านความยั่งยืนจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับมากมายทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings สู่ระดับ A และการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) สาขา Sustainability Excellence เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) รวมถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในปีล่าสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังเป็นผู้นำองค์กรด้านพลังงานหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าไปมีส่วนร่วมบนเวทีงานสัมมนาด้านความยั่งยืนระดับโลกอย่าง “UN Global Impact Leaders Summit 2020” ที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Global Conference เป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa จับมือ Tellscore เปิดตัวโปรเจกต์ deINFLUENCER ชวนคนไทยเรียนทักษะดิจิทัล เตรียมพร้อมเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่

ดีป้า (depa) และ Tellscore เปิดตัวโครงการ deINFLUENCER ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมเรียนรู้ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เตรียมความพร้อมต่อยอดสู่การเป็นอินฟล...

Responsive image

โครงการต้องรอด โดยกลุ่ม Up for Thai รวมภาคเอกชนและประชาชน ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai เป็นความร่วมมือกันของกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชนและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากความเดือดร้อนในภาวะการระบาดของ ไวรัส COVID-19...

Responsive image

เปิดตัว Jitasa.care แพลตฟอร์มตัวกลาง ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดแบบครบวงจร ตั้งแต่เคสฉีดวัคซีน ถึงเคสเสียชีวิต

กลุ่มวิศวกรอาสา ThaiFightCovid และ Developers อาสา ได้จัดทำ Digital map platform ภายใต้ชื่อ จิตอาสาดูแลไทย Jitasa.care เป็นตัวกลางช่วยเหลือสังคมในการรายงานสถานการณ์โควิด-19 แบบเรีย...