Google ประเทศไทย ประกาศโครงการช่วยฟื้นฟูประเทศไทย พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน | Techsauce

Google ประเทศไทย ประกาศโครงการช่วยฟื้นฟูประเทศไทย พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

Google เดินหน้าจัดงาน Google for Thailand ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 พร้อมประกาศโครงการต่างๆ ที่จะช่วยให้คนไทยและธุรกิจต่างๆ มีส่วนร่วมผลักดันการเติบโตในระยะยาวของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ  

Google ประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการใหม่ของ Grow with Google ที่มีชื่อว่า “Saphan Digital” ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และพันธมิตรองค์กรธุรกิจชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มุ่งให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้เข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลและเรียนรู้ทักษะดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจับคู่กับผู้ประกอบการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อรับประสบการณ์จริงจากการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อทำงานกับองค์กรต่างๆ

แจ็คกี้ หวาง ผู้จัดการ Google ประจำประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ Saphan Digital เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ Google ที่ต้องการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีกว่า 1.3 ล้านรายที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โควิด-19       ”เราตระหนักดีว่า “นิวนอร์มอล” ที่เกิดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องหันมาทำธุรกิจแบบออนไลน์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าต่อไปได้ ดังนั้น พวกเขาจึงควรได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของพวกเขา” 

อภิชญา เตชะมหพันธ์ หัวหน้าฝ่าย Google Customer Solutions ประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “โครงการ Saphan Digital มีบทบาทหลักด้านการสนับสนุนด้านทักษะดิจิทัลและเครื่องมือจาก Google รวมทั้งการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ การธนาคาร อีคอมเมิร์ซ บริการส่งของออนไลน์ การจัดหางานออนไลน์ และคอมมูนิตี้สเปซ โดยการรวบรวมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือดิจิทัลเข้าด้วยกันในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคน โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ได้ยกระดับทักษะดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่” 

งาน Google for Thailand ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ บทบาท และนโยบายของกระทรวงฯ  โดยได้เน้นย้ำถึงบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีในสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีจำนวนมากถึง 90% ของผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศ รวมทั้ง กระทรวงฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมทำงานกับ Google ประเทศไทย ในโครงการ Saphan Digital เพื่อช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตในยุคดิจิทัล และได้เน้นย้ำว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในโลกดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Leave no Thai Behind” Google ได้ประกาศนำ  G Suite for Education เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellent Platform (DEEP) ซึ่งจะทำให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเครื่องมือเพื่อการศึกษาของ Google ได้ฟรี โดย ไมค์ จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย ได้กล่าวว่า “การช่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นั้นถือเป็นพันธกิจสำคัญของ Google ในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืน” 

“เราเชื่อว่าการสร้างอนาคตดิจิทัลที่มั่นคงของชาติจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างผู้ที่มีความสามารถด้านดิจิทัลตั้งแต่วันนี้และจะต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่ในห้องเรียน และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อการศึกษาที่สามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม นอกจากนี้เรายังเปิดต้วโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า “Developer Student Club” ที่ Google ได้ร่วมมือกับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างชุมชนนักพัฒนาโปรแกรมที่แข็งแกร่งในรั้วมหาวิทยาลัยของไทย โดย Developer Student Club จะเป็นกลุ่มชุมชนสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สนใจเทคโนโลยีต่างๆ ของ Google โครงการนี้จะสนับสนุนให้น้องๆ นักศึกษาได้พบปะและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ผ่านการทำเวิร์คช็อป รวมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น” ไมค์ กล่าวเสริม 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Google ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดตัว Academy Bangkok ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านดิจิทัลของ Google ที่แรกในเอเชีย ที่ปัจจุบันได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการนำโปรแกรมต่างๆ ของ Academy Bangkok รวมถึงคอร์สอื่นๆ ของ Google มารวมกันไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Grow with Google เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Google ได้เปิดตัวหลักสูตร “Be Internet Awesome” เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลที่ดีและการท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย ปัจจุบันมีครูและนักเรียนจำนวนกว่า 500,000 คนในประเทศไทยที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจากโปรแกรมนี้ไปแล้ว 

นอกจากนี้ อีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ Google คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการและช่วยให้คนไทยมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น Google จึงได้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานบน Google Maps สำหรับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ใช้ในไทยจะได้พบกับสถานที่ใหม่ๆ เช่น ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวในทางวัฒนธรรมไทย ตามคำแนะนำของ YouTube ครีเอเตอร์ และอีกหนึ่งฟีเจอร์คือ Plus Codes ที่ช่วยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือไม่มีที่อยู่ที่ชัดเจนสามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ของตนเองได้อย่างแม่นยำ เพื่อทำให้การเข้าถึงด้านการดูแลสุขภาพหรือการจัดส่งพัสดุสินค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...