KX จับมือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัว © Informed to DIP บน Coral หนุนอัตลักษณ์ศิลปินไทย ผ่านงานศิลปะ | Techsauce

KX จับมือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัว © Informed to DIP บน Coral หนุนอัตลักษณ์ศิลปินไทย ผ่านงานศิลปะ

บริษัท KASIKORN X จำกัด จับมือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัว Badge “Informed to DIP” บน Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace พร้อมหนุนอัตลักษณ์ศิลปินไทยผ่านงานศิลปะด้วยบริการลิขสิทธิ์แบบครบวงจร ในงาน “Thailand Digital Arts Festival 2022 : TDAF 2022” ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ ไอคอนสยาม 

บริษัท KASIKORN X จำกัด จับมือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัว Badge “Informed to DIP” บน Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace พร้อมหนุนอัตลักษณ์ศิลปินไทยผ่านงานศิลปะด้วยบริการลิขสิทธิ์แบบครบวงจร ในงาน “Thailand Digital Arts Festival 2022 : TDAF 2022” ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ ไอคอนสยาม

คุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Head of Venture Builder บริษัท KASIKORN X จำกัด (KX) เปิดเผยว่า สัญลักษณ์ “Informed to DIP” จะทำหน้าที่กำกับผลงานศิลปะบนแพลตฟอร์ม Coral ที่ผ่านการลงทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ซึ่งการเปิดตัวความร่วมมือครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ศิลปิน TDAF และศิลปินอื่น ๆ ที่สนใจขายผลงาน NFT บน Coral เห็นความสำคัญของการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสร้าง Awareness ให้แก่นักสะสมงานศิลปะและประชาชนทั่วไป โดยศิลปินสามารถนำผลงานศิลปะของตนไปแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อได้เลขทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์แล้ว ศิลปินสามารถแจ้ง Coral เพื่อติดสัญลักษณ์ informed to DIP ไว้ที่ NFT Art ของตน และเพิ่มข้อมูลลิขสิทธ์ในหน้ารายละเอียดงาน NFT ของตนบนเว็บ Coral ซึ่งหลังจากที่งาน NFT ได้มีการซื้อขาย และผ่านกระบวนการแปลงเป็น NFT (Mint) เรียบร้อย เลขทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์จะถูกนำเก็บบน Blockchain ในรูปแบบ Metadata เปิดให้ตรวจสอบข้อมูล และป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญลักษณ์ informed to DIP จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักสะสมงานดิจิทัลอาร์ตว่าได้ซื้อผลงานลิขสิทธิ์ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ด้านคุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart DIP นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและนักธุรกิจไทยตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ไปสู่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันตลาดซื้อ-ขายผลงานศิลปะดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม NFT Art ทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสให้ศิลปินและผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดศิลปะดิจิทัล สร้างรายได้และแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านงานศิลปะอย่างเข้มแข็ง ด้วยองค์ความรู้และบริการด้านลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล”

“กรมฯ จึงบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท KASIKORN X จำกัด เจ้าของแพลตฟอร์มซื้อ-ขายผลงาน NFT Art ที่ชื่อว่า Coral นำร่องจัดกิจกรรมส่งเสริม NFT Art ไทยด้วยลิขสิทธิ์ ในงาน TDAF 2022 เพื่อส่งเสริมศิลปินไทยที่นำ NFT Art มาลงขายบนแพลตฟอร์มดังกล่าวยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมฯ ซึ่งการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเป็นกลไกสำคัญในการช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นแอบอ้างนำผลงานมาลงขายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งกรมฯ มีแผนขยายความร่วมมือไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ ตลอดจนเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยผ่านบริการของศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ NFT รวมถึงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) ที่รองรับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นี้” 

สำหรับผู้ที่สนใจซื้องาน NFT หรือเข้าร่วมแพลตฟอร์ม สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://coralworld.co/ หรือ https://www.facebook.com/coralworld.co

RELATED ARTICLE

Responsive image

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประกาศให้ นายญนน์ โภคทรัพย์ เป็นประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมัยที่ 2

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประกาศให้ นายญนน์ โภคทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เสริมความแข็งแกร่งของคณะทำงานเพิ่มเติม และมีแผ...

Responsive image

The Nation และพันธมิตร จัดใหญ่ สัมมนาเปิดโลกเมตาเวิร์สและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ครบทุกหัวข้อ ตอบโจทย์ทุกประเด็นในงาน Thailand Metaverse Expo 2022

Nation Group โดย The Nation ร่วมกับพันธมิตร “Block Mountain” ผู้จัดมหกรรม Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และบริษัท Metaverse XR เทค-สตาร์ทอัพชั้นนำ...

Responsive image

มูลนิธิชัยพัฒนา-DTAC-NECTEC ลงนาม MOU วิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ ด้วย 5G, IoT และ Machine learning

มูลนิธิชัยพัฒนา DTAC และ NECTEC ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพั...