depa เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “Make The Future, Coding Thailand” 

Coding Thailand สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “Make The Future, Coding Thailand” 

โอกาสสำหรับการร่วมสร้างอนาคตประเทศ ไปกับ Coding Thailand  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “Make The Future, Coding Thailand” 

เพื่อหาผู้ร่วมต่อยอดดำเนินการและพัฒนา Coding Thailand ไปสู่แพลตฟอร์มแห่งอนาคต สำหรับการสร้างนักเขียนโปรแกรม (Coder) ในการผลักดันประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผู้เสนอโครงการที่มีแผนการพัฒนาและแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืน จะได้รับการร่วมลงทุนจากสำนักงานสูงสุดถึง 10 ล้านบาท*

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานนำเสนองานแบบพิชชิ่ง (Pitching)

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามวัตถุประสงค์ตั้งต้นของโครงการ

2.เพื่อต่อยอดการพัฒนา CodingThailand.org และแผนธุรกิจ (Business Model) ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และครอบคลุมทั้งเนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงและเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม ให้เกิดการไหลเวียนและกลับมาใช้ และนำไปสู่ชุมชนของการโค้ดดิ้ง

4.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม CodingThailand.org เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

การพิจารณาโครงการ

รอบที่ 1 : คณะกรรมการฯ พิจารณาจากแนวคิดและแผนธุรกิจ ตามเอกสารที่ผู้สมัครนำส่ง ภายใน 7 วันทำการหลังจากปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อเข้าสู่รอบการนำเสนอ (Pitching)

รอบที่ 2 : ผู้ผ่านเข้ารอบต้องนำส่ง Final Pitching Deck ก่อนวันนำเสนอไม่น้อยกว่า 2 วัน ทั้งนี้รายละเอียด กำหนดการ และ ลำดับการนำเสนอ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัคร ต้องเป็น นิติบุคคล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์การเอกชน หรือ สถาบันการศึกษา และต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ ตามระเบียบที่สำนักงานฯกำหนด
  2. ผู้สมัครต้องนำส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนธุรกิจ และ Pitching Deck 
  3. โครงการนี้จะต้องดำเนินแล้วเสร็จตามแผนงานภายใน 3 ปี โดยมีทุนสนับสนุน (Matching Fund)* สูงสุด 10 ล้าน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานฯกำหนด

เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 สิงหาคม 2562 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

รายละเอียดโครงการและการรับสมัคร 

https://bit.ly/30Rpofk

เกี่ยวกับ Coding Thailand 

https://bit.ly/2M5t5tr

กรอกข้อมูลผู้สมัครและส่งเอกสาร 

https://bit.ly/2Z79MDU

RELATED ARTICLE

Responsive image

Asset World จับมือเครืออินเตอร์คอน ร่วมลงนามบริหารโรงแรมและรีสอร์ท 5 แห่ง พร้อมฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Asset World ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรร่วมลงนามครั้งใหม่จำนวน 5 ฉบับ กับกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป (...

Responsive image

ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” โครงการที่จะช่วยฟ...

Responsive image

ปตท. ขยายเวลาลดราคาก๊าซหุงต้ม LPG ไปอีก 6 เดือน ช่วยผู้มีรายได้น้อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปตท. มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไป อี...