Coding Thailand สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “Make The Future, Coding Thailand” 

โอกาสสำหรับการร่วมสร้างอนาคตประเทศ ไปกับ Coding Thailand  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “Make The Future, Coding Thailand” 

เพื่อหาผู้ร่วมต่อยอดดำเนินการและพัฒนา Coding Thailand ไปสู่แพลตฟอร์มแห่งอนาคต สำหรับการสร้างนักเขียนโปรแกรม (Coder) ในการผลักดันประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผู้เสนอโครงการที่มีแผนการพัฒนาและแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืน จะได้รับการร่วมลงทุนจากสำนักงานสูงสุดถึง 10 ล้านบาท*

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานนำเสนองานแบบพิชชิ่ง (Pitching)

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามวัตถุประสงค์ตั้งต้นของโครงการ

2.เพื่อต่อยอดการพัฒนา CodingThailand.org และแผนธุรกิจ (Business Model) ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และครอบคลุมทั้งเนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงและเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม ให้เกิดการไหลเวียนและกลับมาใช้ และนำไปสู่ชุมชนของการโค้ดดิ้ง

4.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม CodingThailand.org เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

การพิจารณาโครงการ

รอบที่ 1 : คณะกรรมการฯ พิจารณาจากแนวคิดและแผนธุรกิจ ตามเอกสารที่ผู้สมัครนำส่ง ภายใน 7 วันทำการหลังจากปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อเข้าสู่รอบการนำเสนอ (Pitching)

รอบที่ 2 : ผู้ผ่านเข้ารอบต้องนำส่ง Final Pitching Deck ก่อนวันนำเสนอไม่น้อยกว่า 2 วัน ทั้งนี้รายละเอียด กำหนดการ และ ลำดับการนำเสนอ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัคร ต้องเป็น นิติบุคคล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์การเอกชน หรือ สถาบันการศึกษา และต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ ตามระเบียบที่สำนักงานฯกำหนด
  2. ผู้สมัครต้องนำส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนธุรกิจ และ Pitching Deck 
  3. โครงการนี้จะต้องดำเนินแล้วเสร็จตามแผนงานภายใน 3 ปี โดยมีทุนสนับสนุน (Matching Fund)* สูงสุด 10 ล้าน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานฯกำหนด

เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 สิงหาคม 2562 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

รายละเอียดโครงการและการรับสมัคร 

https://bit.ly/30Rpofk

เกี่ยวกับ Coding Thailand 

https://bit.ly/2M5t5tr

กรอกข้อมูลผู้สมัครและส่งเอกสาร 

https://bit.ly/2Z79MDU

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa เพิ่มฟีเจอร์ค้นหาสิทธิ์การช่วยเหลือช่วง COVID-19 ไว้ในที่ App เดียวพร้อมปรับรูปเเบบใหม่

ปรับดีไซน์ใหม่ พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ส "สืบค้นสิทธิ์" รวบรวมมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาจากทางภาครัฐ ไว้ครบ เพื่อให้ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการได้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นร่วมแชร์ต่อเพื่อให้ผู...

Responsive image

depa ร่วมกับพันธมิตร นำ Coding Thailand ผลักดันการใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่า “โครงการ Coding Thailand เป็นโครงการสำคัญของ กระทรวงดีอี และ ดีป้า ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมการเร...

Responsive image

เฌอปราง BNK48 นำทีมโปรโมทโครงการ Coding Thailand ของ depa

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดตัวโครงการ Coding Thailand แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งเสริมก...