กระทรวงศึกษาเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการ Coding เพื่อการปฏิรูปประเทศ | Techsauce

กระทรวงศึกษาเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการ Coding เพื่อการปฏิรูปประเทศ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมผลักดัน Coding เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเตรียมเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ตั้งคณะอนุกรรมการ Coding เพื่อการปฏิรูปประเทศ เชื่อมต่อนโยบาย พร้อมดึง ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ ศุภชัย เจียรวนนท์ และผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่าน ร่วมขับเคลื่อน

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ Coding แห่งชาติ กล่าวว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านรองนายกรัฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ และท่านรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองามที่ร่วมผลักดันให้ Coding เป็นวาระแห่งชาติ ในการวางรากฐานปฏิรูปโดยตรงถึงเยาวชนและการพัฒนามนุษย์ ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ

นายภูมิสรรค์ กล่าวต่อว่า ในขั้นตอนต่อไป เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ได้เตรียมเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคณะกรรมการในการเชื่อมต่อนโยบายกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติเเละทุกภาคส่วน คือ "คณะอนุกรรมการ Coding เพื่อการปฏิรูปประเทศ" ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ทั้งด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภาคปฏิบัติการ ลงสู่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและในระดับสากลอย่างรอบด้าน 

นอกจากนี้ ขณะนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา ได้เดินหน้าทาบทามบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆท่าน เพื่อเข้ามาร่วมขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและการปฏิบัติ สู่เป้าหมาย ที่กว้างขวาง ให้ยั่งยืนตลอดไป และเป็นที่น่ายินดีว่าท่านที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏได้ให้การตอบรับที่จะมาร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


RELATED ARTICLE

Responsive image

Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน! ชวนคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town

“Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน” พูดคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town สองผู้บริหารจาก kohlife ที่เป็น Official Partner เจ้าแรกใน APAC พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็...

Responsive image

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition...

Responsive image

NEOM เมืองอัจฉริยะของซาอุฯ ตั้งบริษัทร่วมทุน กับ Volocopter พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับยานพาหนะลอยฟ้าแห่งแรกของโลก

NEOM ร่วมกับ Volocopter จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เพื่อออกแบบ ปรับใช้ และดำเนินการระบบการสัญจรสาธารณะ ด้วย eVTOL (ยานพาหนะไฟฟ้าที่บินขึ้นและลงจอดได้ในรูปแบบแนวดิ่ง) โดยจะเริ่มทำการ...