Nanameue บริษัทแม่ Data Wow ได้รับเงินระดมทุนกว่า 428 ล้านบาท | Techsauce

Nanameue บริษัทแม่ Data Wow ได้รับเงินระดมทุนกว่า 428 ล้านบาท

Nanameue ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียสัญชาติญี่ปุ่น พร้อมบริษัทลูก Data Wow ในไทย ได้รับเงินระดมทุนกว่า 428 ล้านบาท

บริษัท nanameue, Inc. (นานะเมะอุเอะ) (สำนักงานใหญ่: เขตมินาโตะ โตเกียว; CEO: Takahiro Ishihama) ประกาศการได้รับเงินระดมทุนจากหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ SBI Investment, FFG Venture Business Partners, Akatsuki, Infinity Ventures IV (GP), Ltd. Ventures Crypto, G.P., DG Daiwa Ventures, 90s Management, Skyland Ventures ตลอดจนนักลงทุนเอกชนและสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน Yay! อย่างก้าวกระโดด

nanameue, Inc. (นานะเมะอุเอะ) เป็นบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาโซเชียลมีเดียให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนในสังคมที่แตกต่างกัน เช่น โซเชียลมีเดียสำหรับกลุ่มนักเรียนและแม่บ้านญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นบริษัทแม่ของ Data Wow บริษัท Digital Transformation Solutions Provider ในไทยที่กำลังมาแรง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในโลก Metaverse แห่งอนาคต

วัตถุประสงค์ของการระดมทุน

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง nanameue, Inc. (นานะเมะอุเอะ) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Yay! (เย้!) จำลองโลกเสมือนจริงที่คนรุ่นเดียวกันและมีความสนใจเหมือน ๆ กัน สามารถเชื่อมต่อกันได้ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งมนุษยสัมพันธ์” หรือ “Science the human relationships”

นับตั้งแต่วันเปิดตัวแอปพลิเคชันในเดือนมกราคม 2563 Yay! มีการพัฒนาการบริการมาโดยตลอดเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตนของตนเองออกมาวได้อย่างเต็มที่ด้วยการพัฒนา Chain เฉกเช่น Ethereum และแอปพลิเคชันที่ทำงานบนนั้น ตลาดสินทรัพย์ Crypto ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และได้แตะระดับมากกว่า 66 ล้านล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Crypto เป็นสินทรัพย์ที่มีการเก็งกำไรสูง มูลค่าของ Crypto จึงลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ หากนักลงทุนใช้แลกเปลี่ยนเพื่อเงินตรา (Fiat Currency) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำกำไรเพื่อให้ตลาดขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต การสร้างเทรนด์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้ใช้ในพื้นที่เสมือนถือเป็นเรื่องจำเป็น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการจัดเก็บ Crypto Assets ในโลกเสมือนจริง เราเชื่อว่าโลกเสมือนจริงจะมีบทบาทเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้คนสามารถอยู่ที่บ้านได้ในโลกดิจิทัล

ซึ่ง Yay! นั้นเป็นโลกเสมือนจริงที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานจำนวนมากในทุก ๆ วันอยู่แล้ว จึงนับเป็นความท้าทายในการสร้าง Token Economy การสร้างแรงจูงใจภายนอก และการสร้างสถานที่ใหม่ในยุค Web 3.0 ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดการบริการนั้น ๆ ได้

เพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ เงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

  • เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน Yay! และสร้าง Token Economy
  • เพื่อเพิ่มการแข่งขันการตลาด เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานใหม่ สร้างการรับรู้ และรักษาฐานผู้ใช้งานเดิมของ Yay!
  • เพื่อเสริมสร้างระบบการจัดหางานและพัฒนาบุคลากร
  • เพื่อเสริมสร้างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Governance)
  • เพื่อสนับสนุนชุมชน NFT

นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรในด้านต่าง ๆ ของ nanameue, Inc. แล้ว การระดุมทุนครั้งนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Data Wow ในด้าน Data Science และ Data Analytics ได้อย่างมั่นคง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการบน Web 3.0 และการสร้าง Decentralized Services รวมไปถึงความร่วมมือในการพัฒนา T-verse ในฐานะ Tech Partner เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และพัฒนา Thailand Multiverse Bridge Platform แห่งแรกของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไป

จาก Takahiro Ishihama, CEO ของ nanameue, Inc.

โซเชียลมีเดียในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญมากกว่าเป็นแค่สื่อ ผู้คนมีความต้องการที่จะใช้โซเชียลมีเดียที่สามารถเปิดเผยและแสดงความเป็นตัวเองได้ ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวอาจรู้สึกอึดอัดกับโซเชียลมีเดียที่มีอยู่

นอกจากนั้น จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Web 3.0 ทำให้เขตเศรษฐกิจในดิจิทัลโดยเฉพาะ Metaverse นั้น ถูกคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นพื้นที่สำหรับ Crypto Assets และมีเพียงผู้เล่นไม่กี่คนในตลาดโลกเท่านั้นที่สามารถสร้างชุมชนที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมได้

ครั้งนี้เราได้พบกับผู้ร่วมลงทุนที่ยอดเยี่ยมมากมาย ที่ตัดสินใจสนับสนุนเราในช่วงเวลาที่เราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากลงมือทำ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีข้อกฏหมายมากมายเกี่ยวกับ Web 3.0 แต่เราก็จะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ Yay! กลายเป็นโครงสร้างการสื่อสารและการกระจายข่าวสาร (Communication and Information Distribution Infrastructure) ที่มีจุดเริ่มต้นจากญี่ปุ่น

จาก เจษฎากร สมิทธิอรรถกร, CTO ของ Nanameue Inc. และ CEO ของ Data Wow

"กุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม Metaverse ให้กลายเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบวงจร คือ เทคโนโลยี AI ที่เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญของการทำงานในโลกเสมือนจริง

และด้วยศักยภาพการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของ Data Wow ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพ เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม T-verse ของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับโลกได้อย่างแน่นอน ”

ปัจจุบัน Data Wow มีแผนที่จะพัฒนาและขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในฐานะ Digital Transformation Solutions Provider ของประเทศไทย โดยคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นกว่า 150% ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไป

Nanameue และ Data Wow กำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจและพร้อมจะขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปพร้อมกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สมัครเลยที่ https://datawow.co.th/careers 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมเป็นธนาคารพันธมิตรหนึ่งเดียวสำหรับลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ที่จะช่วยให้ลูกค้าก้าวผ่าน 4 ความท้าทายของโลกธุรกิจ

ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมเป็นธนาคารพันธมิตรหนึ่งเดียวสำหรับลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ที่จะช่วยให้ลูกค้าก้าวผ่าน 4 ความท้าทายของโลกธุรกิจ...

Responsive image

HIVE GROUND สตาร์ทอัพ Agritech จับมือ ยนต์ผลดี ลุยโมเดลนาข้าวอัจฉริยะ ปั้นคนเกษตรพันธุ์ใหม่ สร้างเกษตรมูลค่าสูง

ไฮฟ์กราวนด์ (HIVE GROUND) จับมือ ยนต์ผลดี ลุยโมเดลนาข้าวอัจฉริยะ ปั้นคนเกษตรพันธุ์ใหม่ สร้างเกษตรมูลค่าสูง...

Responsive image

Tops จับมือ Yindii สตาร์ทอัพด้าน Food Tech ปั้นโมเดลเปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็น Surprise Bag

ท็อปส์ (Tops) จับมือ สตาร์ทอัพ Yindii สร้างโมเดลความยั่งยืนรูปแบบใหม่ เปลี่ยน”อาหารส่วนเกิน” เป็น “Surprise Bag” จำหน่ายราคาประหยัด ลดขยะอาหาร...