หลังจาก "คุณวัชระ เอมวัฒน์" หมดวาระจากดำรงตำแหน่งนายกสมาคม Thailand Tech Startup Association หลังจากดำรงตำแหน่งมา 2 ปีเต็ม ล่าสุดประกาศตัวนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ "ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association คนใหม่ คือ คุณพณชิต ปัญญางาม

หลังจากนายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) คนเก่าอย่างคุณวัชระ เอมวัฒน์ หมดวาระหลังจากดำรงตำแหน่งมา 2 ปีเต็ม ก็ได้สรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาทั้งหมด คือ Public Hearing, White Paper, Educational Event & Workshop: TTSA Talk, Club Thursday, and Training Session, Thailand Pavilion: Local & Aboard, Online Startup Course: Startup 101, Meetup & Networking Event, Startup Survey 2017 และ Web Portal: Startupthailand.org

พร้อมประกาศเปิดตัวนายกสมาคมคนใหม่ ที่ไม่ใช่ใครอื่น ผู้ที่คลุกคลีในวงการ Tech Startup มาอย่างยาวนานคงจะเคยได้ยินชื่อ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม มาไม่น้อย รวมถึงยังเปิดตัวคณะกรรมการ และทีมงานชุดใหม่และหลังจากครบวาระของสมัยแรก

ประกาศเปิดตัวคณะกรรมการฯ

ตอนนี้ก็ถึงเวลาประกาศเปิดตัวนายกสมาคมฯ คณะกรรมการ และทีมงานชุดใหม่ ประกอบด้วย

 • นายกสมาคม : คุณพณชิต กิตติปัญญางาม
 • อุปนายก : คุณไผท ผดุงถื่น
 • อุปนายก : คุณนพพล อนุกูลวิทยา
 • อุปนายก : คุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ
 • เลขาธิการ : คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์
 • นายทะเบียน : คุณภาโรจน์ เด่นสกุล
 • เหรัญญิก : คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา
 • กรรมการ : คุณสุพิชญา สูรพันธุ์
 • กรรมการ : คุณชวิน ศุภวงศ์
 • กรรมการ : คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา
 • กรรมการ : คุณนิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์
 • กรรมการ : คุณภาวินท์ สุทธพงศ์
 • กรรมการ : คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์
 • กรรมการ : คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์
 • กรรมการ : คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก
 • คณะทำงาน : คุณชวิศา เฉิน
 • คณะทำงาน : คุณนฬมน พุฒิพุฒชาติ
 • คณะทำงาน : คุณฉฐมณฑน์ พลดุล

วิสัยทัศน์ (Vision)

 1. Be the mechanism that drives ecosystem for Tech Startup in Thailand
 2. Create, Expand, and Protect the market for Thai Tech Startup

พันธกิจ (Mission)

 1. Build a strong Startup community
 2. Digitize Thailand towards becoming a Tech Startup friendly market

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมได้ที่เพจ Facebook: Thailand Tech Startup Association หรือ Website: www.thailandtechstartup.org

RELATED ARTICLE

Responsive image

Pomelo เสริมทัพผู้บริหารตั้งคุณ Anders Heikenfeldt ขึ้นเป็น Chief Retail Officer

Pomelo แบรนด์แฟชั่นออนไลน์ยอดนิยมของเอเชีย ประกาศแต่งตั้งคุณ Anders Heikenfeldt เป็น Chief Retail Officer ก่อนหน้านี้คุณ Anders เป็นผู้บริหารของ H&M และล่าสุดได้มาร่วมงานกับ Pomelo...

Responsive image

10 เทรนด์การตลาดแห่ง SEA ประจำปี 2020

สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย Asia Marketing Federation (AMF) และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดทำรายงานพิเศษหัวข้อ “10 เทรนด์การตลาดแห่งเอเชีย ประจำปี 2563”...

Responsive image

NOSTRA จับมือ จส.100 พัฒนา SOS API Premium Service เชื่อมต่อศูนย์ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน IoT โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมมือกับ จส.100 ประกาศพร้อมให้บริการ “SOS API Premium Service” แพลตฟอร์มเชื่อมต่อศูนย์ประสานงาน...