LATEST IN ttsa

TTSA ยื่นเรื่องให้ภาครัฐสนับสนุน Startup ไทยอย่างแท้จริง ไม่ทำเอง ไม่ทำแข่ง แข่งขันอย่างเท่าเทียม

TTSA ได้ขี้แจงต่อภาครัฐ เมื่อ Startup ไทยไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างตรงจุด และยื่นข้อเสนอนโยบายเพื่อให้ Startup ไทยแข่งขันกับต่างชาติได้...

สมาคม Thailand Tech Startup Association เปิดตัวนายกฯ และทีมงานชุดใหม่

หลังจาก "คุณวัชระ เอมวัฒน์" หมดวาระจากดำรงตำแหน่งนายกสมาคม Thailand Tech Startup Association หลังจากดำรงตำแหน่งมา 2 ปีเต็ม ล่าสุดประกาศตัวนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ "ดร.พณชิต กิตติปัญญา...

JOB