Ogilvy ประเทศไทย ร่วมกับแพลตฟอร์มระดับโลก เปิดตัวโครงการอบรมด้านเทคโนโลยีให้กับครีเอทีฟ | Techsauce

Ogilvy ประเทศไทย ร่วมกับแพลตฟอร์มระดับโลก เปิดตัวโครงการอบรมด้านเทคโนโลยีให้กับครีเอทีฟ

Ogilvy ประเทศไทย เปิดตัว “Creative Meets Technology” โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการใช้งานดิจิตัลแพลตฟอร์มต่างๆสำหรับกลุ่มครีเอทีฟที่ต้องทำงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกับดิจิตัลแพลตฟอร์มต่างๆที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้ในแต่ละปี โดยในครั้งแรกนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญจาก อะโดบี (Adobe) และ เฟซบุ๊ค (Facebook) มาแนะนำเครื่องมือและคลังข้อมูลสำหรับครีเอทีฟ เพื่อให้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มสร้างสรรค์งานโฆษณาและสื่อสารการตลาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa หนุน CPS Weather เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘ฟ้าฝน’ ช่วยเกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน

depa เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วันรายพิกัด รายแปลง สามารถตั้งหลักรับมือภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที คาดช่วยลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐก...

Responsive image

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า พร้อมเปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

LINE MAN MART จัดโซลูชั่นใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP ทำให้ผู้ค้ารุ่นเก่ากล้าตัดสินใจเลือกใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้ ช่วยเพิ่มยอดขาย ช่วยรักษาฐานลูกค้าประจำไว้ได้ แ...

Responsive image

มาตรการเปิด-ปิดของกลุ่มค้าปลีกและศูนย์การค้า

มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดใหญ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้ปรับระดับสีพื้นที่ควบคุมสูงสุดในแต่ละกลุ่ม เพื่อรับกับนโยบายเปิดป...