Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย | Techsauce

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด (Robowealth) โดยคุณพสุ ลิปตพัลลภ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ ร่วมกับ Ms. Lily Choh, CEO Schroders, Singapore ประกาศเปิดตัวพอร์ตลงทุนใหม่ล่าสุด “Schroders Growth & Income” ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ 

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

สำหรับโรโบเวลธ์นั้นเป็นกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการด้านการเงินการลงทุนระดับแถวหน้าของไทย ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติภายใต้ชื่อว่า odini (โอดีนี่) ลงทุนง่ายได้ทุกคน 

ด้าน Schroders เป็นบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับโลกก่อตั้งในประเทศอังกฤษมาเป็นเวลา 200 ปี ปัจจุบัน Schroders ดำเนินการอยู่ใน 32 ประเทศทั่วโลกและบริหารสินทรัพย์ราวๆ 9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2564 ) หากพูดถึงผลการดำเนินการย้อนหลัง 81% ของสินทรัพย์ที่ Schroders บริหารได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มดัชนีชี้วัด และกลุ่มกองทุนเทียบเคียง (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2563ย้อนหลัง 5 ปี ) 

นอกจากนี้ทีม Multi-asset ของ Schroders เป็นหนึ่งในทีมงานที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน มากกว่า 100 คน ใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก และยังได้รับรางวัลจากสถาบันการจัดอันดับด้านการลงทุนต่างๆ มากมาย และ Schroders ได้รับ Rating A+ จาก Rating UN PRI assessment หรือ หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบโดยองค์การสหประชาชาติ UN

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

คุณพสุ ลิปตพัลลภ เผยว่า ความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยเพราะเรายังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนอยู่และยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างทั่วถึง โรโบเวลธ์จึงมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการลงทุนเพื่อตอบโจทย์และบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งนี้ 

โดยพอร์ต Schroders Growth & Income เป็นอีกพอร์ตการลงทุนใหม่ในแอปพลิเคชัน odini แอปลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติซึ่งจะช่วยกระจายโอกาสด้านการลงทุนให้คนไทยสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุนระดับโลกที่มี Schroders ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ระดับสากลมาดูแลพอร์ตการลงทุนให้กับคนไทยผมจึงเชื่อว่าพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตการลงทุนที่ดีสำหรับพวกเราแน่นอนครับ”

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

คุณอาทิตย์ ทองเจริญ Head of Thailand Business, Schroders กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่เราได้ประกาศความร่วมมือกันระหว่าง Schroders & Robowealth ในปีที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงแนวโน้มความนิยมของการลงทุนผ่านระบบดิจิทัล และความนิยมในการเข้าถึงการลงทุนผ่านระบบอัตโนมัติของนักลงทุนชาวไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เราเชื่อว่า พอร์ตการลงทุน Multi-asset ที่ร่วมมือพัฒนากับ Robowealth เพื่อนักลงทุนชาวไทยโดยเฉพาะจะทำให้นักลงทุนไทยเข้าถึงการลงทุนผ่านดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการเปิดทางเลือกในการลงทุนเพิ่มเติมอีกด้วย

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

ด้าน Ms. Lily Choh, CEO, Schroders Singapore, ได้เสริมว่า สำหรับ Schroders แล้ว กลยุทธ์ทางด้านดิจิทัล เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของบริษัท อันเป็นผลมาจากความต้องการของนักลงทุนในภูมิภาคนี้ ที่เริ่มหันไปหาช่องทางดิจิทัล หรือ Robo-advisor ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมในการลงทุนที่มีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ วัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของของผู้ลงทุน 

“พอร์ตการลงทุน Schroders Growth & Income จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงความชำนาญในการบริหารกองทุนระดับโลกของ Schroders ได้ง่ายขึ้น และเรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Robowealth ที่จะร่วมกันพัฒนา และส่งมอบโซลูชันในการลงทุนผ่านระบบดิจิทัลให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยต่อไป” Ms. Lily Choh กล่าวปิดท้าย

Schroders Growth & Income เป็นพอร์ตที่จะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมในไทย

ทั้งนี้ Schroders Growth & Income เป็นพอร์ตที่จะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมในไทยภายใต้นโยบายการดำเนินของพอร์ตคือเน้นกระจายการลงทุนแบบยืดหยุ่น ไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะในภูมิภาคไหน หรือสินทรัพย์ใด สร้างผลตอบแทนในรูปแบบมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและรายได้จากการลงทุนที่ยั่งยืนและสม่ำเสมอ ผสมผสานธีมการลงทุนและรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย กระจายกลุ่มเติบโตและกลุ่มสร้างกระแสเงินสด 

และช่วยจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยเทคนิคการบริหารของ Schroders ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อผู้ลงทุนชาวไทย โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คาดหวังผลตอบแทนที่ 8% ต่อปี โดยนอกจากจะอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative & Quantitative research) 

แล้ว Schroders ยังมีการนำเครื่องมือที่เรียกว่า Schroders Multi Asset Risk Technology (SMART) เครื่องมือที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณหา asset allocation โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทั้งในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคตของแต่ละสินทรัพย์ที่จะลงทุน เพื่อนำมาคำนวณหาสัดส่วนพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด (optimum) ทังในแง่ผลตอบแทน และความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเงินเริ่มต้นลงทุนเพียง 500,000 บาทโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พอร์ต Schroders Growth & Income จะเปิดให้ซื้อได้ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้พอร์ต Schroders Growth & Income จะเปิดให้ซื้อได้ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชัน odini ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีRobo-advisor เจ้าแรกในประเทศไทยในการแนะนำพอร์ตการลงทุน การจัดสัดส่วนทรัพย์สินและปรับสัดส่วนโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับเป้าหมายโดยสามารถดูผลการดำเนินงานและมุมมองการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันได้

 และ สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน Schroders Growth & Income ทุก 500,000 บาท รับฟรี กองทุนรวม T+1 (พอร์ตกองทุนรวมตลาดเงินที่เปรียบเสมือนเงินสด ) มูลค่า 1,000 บาท ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คเพจ odiniapp

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เก็บด้วยกันไวกว่า! เปิดสถิติการเก็บเงินร่วมกันของผู้ใช้งานแอปฯ MAKE by KBank ปี 67

ล่าสุดพบว่าฟีเจอร์การเก็บเงินร่วมกันใน Cloud Pocket ร่วม (Shared Cloud Pocket) ของชาวเมค มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น...

Responsive image

งาน Assembly & Automation Technology สัมผัสหุ่นยนต์หลากชนิดแบบใกล้ชิด ไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์ห้ามพลาด

งาน “Assembly & Automation Technology” งานแสดงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อภาคการผลิตและภาคบริการ...

Responsive image

Tangerine IT Solution ทำอะไรบ้าง ? ที่ปรึกษา IT ที่ได้เป็น Google Premier Partner

Tangerine เป็นหนึ่งในบริษัท IT Solution ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Google และองค์กรชั้นนำมากมายด้วยการเป็น Google Premier Partner...