Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย | Techsauce

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด (Robowealth) โดยคุณพสุ ลิปตพัลลภ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ ร่วมกับ Ms. Lily Choh, CEO Schroders, Singapore ประกาศเปิดตัวพอร์ตลงทุนใหม่ล่าสุด “Schroders Growth & Income” ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ 

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

สำหรับโรโบเวลธ์นั้นเป็นกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการด้านการเงินการลงทุนระดับแถวหน้าของไทย ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติภายใต้ชื่อว่า odini (โอดีนี่) ลงทุนง่ายได้ทุกคน 

ด้าน Schroders เป็นบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับโลกก่อตั้งในประเทศอังกฤษมาเป็นเวลา 200 ปี ปัจจุบัน Schroders ดำเนินการอยู่ใน 32 ประเทศทั่วโลกและบริหารสินทรัพย์ราวๆ 9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2564 ) หากพูดถึงผลการดำเนินการย้อนหลัง 81% ของสินทรัพย์ที่ Schroders บริหารได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มดัชนีชี้วัด และกลุ่มกองทุนเทียบเคียง (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2563ย้อนหลัง 5 ปี ) 

นอกจากนี้ทีม Multi-asset ของ Schroders เป็นหนึ่งในทีมงานที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน มากกว่า 100 คน ใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก และยังได้รับรางวัลจากสถาบันการจัดอันดับด้านการลงทุนต่างๆ มากมาย และ Schroders ได้รับ Rating A+ จาก Rating UN PRI assessment หรือ หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบโดยองค์การสหประชาชาติ UN

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

คุณพสุ ลิปตพัลลภ เผยว่า ความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยเพราะเรายังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนอยู่และยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างทั่วถึง โรโบเวลธ์จึงมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการลงทุนเพื่อตอบโจทย์และบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งนี้ 

โดยพอร์ต Schroders Growth & Income เป็นอีกพอร์ตการลงทุนใหม่ในแอปพลิเคชัน odini แอปลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติซึ่งจะช่วยกระจายโอกาสด้านการลงทุนให้คนไทยสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุนระดับโลกที่มี Schroders ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ระดับสากลมาดูแลพอร์ตการลงทุนให้กับคนไทยผมจึงเชื่อว่าพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตการลงทุนที่ดีสำหรับพวกเราแน่นอนครับ”

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

คุณอาทิตย์ ทองเจริญ Head of Thailand Business, Schroders กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่เราได้ประกาศความร่วมมือกันระหว่าง Schroders & Robowealth ในปีที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงแนวโน้มความนิยมของการลงทุนผ่านระบบดิจิทัล และความนิยมในการเข้าถึงการลงทุนผ่านระบบอัตโนมัติของนักลงทุนชาวไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เราเชื่อว่า พอร์ตการลงทุน Multi-asset ที่ร่วมมือพัฒนากับ Robowealth เพื่อนักลงทุนชาวไทยโดยเฉพาะจะทำให้นักลงทุนไทยเข้าถึงการลงทุนผ่านดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการเปิดทางเลือกในการลงทุนเพิ่มเติมอีกด้วย

Robowealth จับมือ Schroders เปิดพอร์ตใหม่ Schroders Growth & Income สร้างโอกาสการลงทุนระดับโลกเพื่อคนไทย

ด้าน Ms. Lily Choh, CEO, Schroders Singapore, ได้เสริมว่า สำหรับ Schroders แล้ว กลยุทธ์ทางด้านดิจิทัล เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของบริษัท อันเป็นผลมาจากความต้องการของนักลงทุนในภูมิภาคนี้ ที่เริ่มหันไปหาช่องทางดิจิทัล หรือ Robo-advisor ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมในการลงทุนที่มีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ วัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของของผู้ลงทุน 

“พอร์ตการลงทุน Schroders Growth & Income จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงความชำนาญในการบริหารกองทุนระดับโลกของ Schroders ได้ง่ายขึ้น และเรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Robowealth ที่จะร่วมกันพัฒนา และส่งมอบโซลูชันในการลงทุนผ่านระบบดิจิทัลให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยต่อไป” Ms. Lily Choh กล่าวปิดท้าย

Schroders Growth & Income เป็นพอร์ตที่จะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมในไทย

ทั้งนี้ Schroders Growth & Income เป็นพอร์ตที่จะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมในไทยภายใต้นโยบายการดำเนินของพอร์ตคือเน้นกระจายการลงทุนแบบยืดหยุ่น ไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะในภูมิภาคไหน หรือสินทรัพย์ใด สร้างผลตอบแทนในรูปแบบมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและรายได้จากการลงทุนที่ยั่งยืนและสม่ำเสมอ ผสมผสานธีมการลงทุนและรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย กระจายกลุ่มเติบโตและกลุ่มสร้างกระแสเงินสด 

และช่วยจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยเทคนิคการบริหารของ Schroders ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อผู้ลงทุนชาวไทย โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คาดหวังผลตอบแทนที่ 8% ต่อปี โดยนอกจากจะอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative & Quantitative research) 

แล้ว Schroders ยังมีการนำเครื่องมือที่เรียกว่า Schroders Multi Asset Risk Technology (SMART) เครื่องมือที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณหา asset allocation โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทั้งในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคตของแต่ละสินทรัพย์ที่จะลงทุน เพื่อนำมาคำนวณหาสัดส่วนพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด (optimum) ทังในแง่ผลตอบแทน และความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเงินเริ่มต้นลงทุนเพียง 500,000 บาทโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พอร์ต Schroders Growth & Income จะเปิดให้ซื้อได้ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้พอร์ต Schroders Growth & Income จะเปิดให้ซื้อได้ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชัน odini ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีRobo-advisor เจ้าแรกในประเทศไทยในการแนะนำพอร์ตการลงทุน การจัดสัดส่วนทรัพย์สินและปรับสัดส่วนโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับเป้าหมายโดยสามารถดูผลการดำเนินงานและมุมมองการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันได้

 และ สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน Schroders Growth & Income ทุก 500,000 บาท รับฟรี กองทุนรวม T+1 (พอร์ตกองทุนรวมตลาดเงินที่เปรียบเสมือนเงินสด ) มูลค่า 1,000 บาท ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คเพจ odiniapp

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

SHARGE เปลี่ยนชื่อสู่ RÊVERSHARGER เบอร์ 1 EV Charger ที่รองรับผู้ใช้ 1.5 แสนรายทั่วประเทศ

SHARGE เปลี่ยนชื่อสู่ RÊVERSHARGER ตอกย้ำเบอร์ 1 ธุรกิจ EV Charger ครบวงจร ขยายสถานีชาร์จความเร็วสูงทั่วประเทศ รองรับผู้ใช้ 1.5 แสนราย ครองส่วนแบ่งตลาด 50%...

Responsive image

การ์ทเนอร์ชี้ CIO ต้องรักษาสมดุลระหว่าง “คำมั่นสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม” และ “ความเสี่ยงของ AI”

การ์ทเนอร์เผยประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ต้องสมดุลกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลที่เกิดตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากฮาร์ดแวร์ โมเดลการฝึกและการใช้พลังงาน...

Responsive image

Coral Collect จับมือกับ GMM Music เปิดตัว Coral Collect แอปฯ ของสะสมดิจิทัลพี่เบิร์ด

Coral เปิดตัวแอปฯ Coral Collect จับมือกับ GMM Music ส่ง ‘NFT Superfan Box Now & Forever Thongchai’ และ ของสะสมดิจิทัล MULTIBIRD NFT คอลเลคชัน NFT สุดพิเศษจากคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์...