Beryl 8 Plus ขยายตลาดเพิ่มความแข็งแกร่งให้ Kerry ด้วยซอฟต์แวร์ Salesforce เพื่อพัฒนาเซอร์วิสลูกค้าเพิ่มศักยภาพการเติบโต | Techsauce

Beryl 8 Plus ขยายตลาดเพิ่มความแข็งแกร่งให้ Kerry ด้วยซอฟต์แวร์ Salesforce เพื่อพัฒนาเซอร์วิสลูกค้าเพิ่มศักยภาพการเติบโต

บมจ.เบริล 8 พลัส (Beryl 8 Plus) บริษัทที่เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ขยายตลาดแก่ลูกค้าใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง รุกให้บริการแก่ ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ (Kerry Express) ผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย โดยนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ Salesforce เข้าไปเพิ่มศักยภาพระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลในทุกแพลตฟอร์ม เสริมความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และตอบสนองวิสัยทัศน์ในอนาคตการเติบโตของ ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ 

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร โดยนำ Salesforce ซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งด้าน CRM ที่มีความทันสมัยและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรทุกขนาดสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดี่ที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคนในทุกขั้นตอนครอบคลุมการจัดระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าที่มีจำนวนมากและกระจายจัดเก็บในแพลตฟอร์มต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวสามารถนำข้อมูลลูกค้าดังกล่าวมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เดินหน้ารุกขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมองเห็นโอกาสจากความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างการเติบโตในยุคของ Digital Customer ล่าสุดได้ขยายการให้บริการแก่บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ที่มีความต้องพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการในทุกมิติ ทั้งความรวดเร็ว, ความถูกต้องและ ความสามารถในการติดต่อกับลูกค้าได้ในทุกช่องทางแบบ OMNI-Channel โดยบริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญและซอฟต์แวร์ Salesforce เข้ามาเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบและเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าในแพลตฟอร์มต่างๆ และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

คุณเดฟ หลิว ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย กล่าวว่า จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และโซเชียลคอมเมิร์ซ ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อจำกัดในการเดินทางจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดขไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งในด้านการซื้อ-ขาย รวมถึงการค้นหาข้อมูลบริการต่างๆ ทำให้ปัจจุบัน “ออนไลน์” กลายเป็นช่องทางหลักในการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงเป็นช่องทางสำคัญของธุรกิจในการให้บริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งต้องมุ่งมั่นพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้สูงสุด   

“ลูกค้าย่อมต้องการบริการที่รวดเร็วและแม่นยำ บริษัทฯ จึงมองหาโซลูชั่นจากผู้ให้บริการที่สามารถเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงพัฒนาระบบต่างๆ ให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน” 

สำหรับ เบริล 8 พลัส ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการนำเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมกับระบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้า ตอบสนองวิสัยทัศน์ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลไปสู่การขายและการทำตลาด รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่   

  1. วิเคราะห์และพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในงานบริการของลูกค้าและตัวแทนในด้านความรวดเร็ว, ความถูกต้องและต่อเนื่องของข้อมูลที่มาจากหลากหลายระบบ, และช่องทางการติดต่อที่เพิ่มมากขึ้นแบบ OMNI-Channel เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถทำงานมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะรักษาระดับความพึงพอใจในและทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ของลูกค้าไว้ได้ 

  2. เพิ่มศักยภาพของแบรนด์ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฝ่านทางสื่อออนไลน์จากหลากหลายแพลตฟอร์ม (Social Listening) โดยเจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับหรือให้คำปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. สร้างช่องทางสื่อสารและติดต่อกับบริษัทฯผ่านทางเครือข่ายชุมชนของลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Customer Community Portal) ที่จะทำให้ดูแลและรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน  

  4. พัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับการเติบโตทั้งในด้านปริมาณลูกค้าและความหลากหลายของบริการรวมถึงสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯในอนาคต 


RELATED ARTICLE

Responsive image

SC Asset จับมือ Zipmex ให้บริการลูกค้าสามารถซื้อบ้านและคอนโดผ่าน 5 สกุลเงินดิจิทัล

SC Asset จับมือ Zipmex แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดให้บริการลูกค้าสามารถซื้อบ้าน คอนโดผ่าน 5 สกุลเงินดิจิทัล พร้อมมีโรดแมพ ออก Morning Coi...

Responsive image

รายงาน FinTech in ASEAN 2021 เผย การระดมทุนด้าน FinTech เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าในภูมิภาคอาเซียน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รายงาน FinTech in ASEAN 2021 เผย การระดมทุนด้าน Fintech เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งปี และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.5 พันล้านดอ...

Responsive image

อนันดา เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท แต่งตั้ง 5 สถาบันการเงิน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน ต้นปี 65

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ BBB- พร้อมแต่งตั้ง 5 สถ...