Beryl 8 Plus ขยายตลาดเพิ่มความแข็งแกร่งให้ Kerry ด้วยซอฟต์แวร์ Salesforce เพื่อพัฒนาเซอร์วิสลูกค้าเพิ่มศักยภาพการเติบโต | Techsauce

Beryl 8 Plus ขยายตลาดเพิ่มความแข็งแกร่งให้ Kerry ด้วยซอฟต์แวร์ Salesforce เพื่อพัฒนาเซอร์วิสลูกค้าเพิ่มศักยภาพการเติบโต

บมจ.เบริล 8 พลัส (Beryl 8 Plus) บริษัทที่เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ขยายตลาดแก่ลูกค้าใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง รุกให้บริการแก่ ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ (Kerry Express) ผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย โดยนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ Salesforce เข้าไปเพิ่มศักยภาพระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลในทุกแพลตฟอร์ม เสริมความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และตอบสนองวิสัยทัศน์ในอนาคตการเติบโตของ ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ 

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร โดยนำ Salesforce ซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งด้าน CRM ที่มีความทันสมัยและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรทุกขนาดสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดี่ที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคนในทุกขั้นตอนครอบคลุมการจัดระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าที่มีจำนวนมากและกระจายจัดเก็บในแพลตฟอร์มต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวสามารถนำข้อมูลลูกค้าดังกล่าวมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เดินหน้ารุกขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมองเห็นโอกาสจากความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างการเติบโตในยุคของ Digital Customer ล่าสุดได้ขยายการให้บริการแก่บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ที่มีความต้องพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการในทุกมิติ ทั้งความรวดเร็ว, ความถูกต้องและ ความสามารถในการติดต่อกับลูกค้าได้ในทุกช่องทางแบบ OMNI-Channel โดยบริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญและซอฟต์แวร์ Salesforce เข้ามาเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบและเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าในแพลตฟอร์มต่างๆ และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

คุณเดฟ หลิว ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย กล่าวว่า จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และโซเชียลคอมเมิร์ซ ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อจำกัดในการเดินทางจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดขไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งในด้านการซื้อ-ขาย รวมถึงการค้นหาข้อมูลบริการต่างๆ ทำให้ปัจจุบัน “ออนไลน์” กลายเป็นช่องทางหลักในการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงเป็นช่องทางสำคัญของธุรกิจในการให้บริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งต้องมุ่งมั่นพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้สูงสุด   

“ลูกค้าย่อมต้องการบริการที่รวดเร็วและแม่นยำ บริษัทฯ จึงมองหาโซลูชั่นจากผู้ให้บริการที่สามารถเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงพัฒนาระบบต่างๆ ให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน” 

สำหรับ เบริล 8 พลัส ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการนำเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมกับระบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้า ตอบสนองวิสัยทัศน์ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลไปสู่การขายและการทำตลาด รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่   

  1. วิเคราะห์และพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในงานบริการของลูกค้าและตัวแทนในด้านความรวดเร็ว, ความถูกต้องและต่อเนื่องของข้อมูลที่มาจากหลากหลายระบบ, และช่องทางการติดต่อที่เพิ่มมากขึ้นแบบ OMNI-Channel เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถทำงานมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะรักษาระดับความพึงพอใจในและทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ของลูกค้าไว้ได้ 

  2. เพิ่มศักยภาพของแบรนด์ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฝ่านทางสื่อออนไลน์จากหลากหลายแพลตฟอร์ม (Social Listening) โดยเจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับหรือให้คำปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. สร้างช่องทางสื่อสารและติดต่อกับบริษัทฯผ่านทางเครือข่ายชุมชนของลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Customer Community Portal) ที่จะทำให้ดูแลและรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน  

  4. พัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับการเติบโตทั้งในด้านปริมาณลูกค้าและความหลากหลายของบริการรวมถึงสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯในอนาคต 


RELATED ARTICLE

Responsive image

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab ผุดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม พยากรณ์ภัยพิบัติ

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab พัฒนาสุดยอดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม “Urban Hazard Studio” เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง 100 ปีข้างหน้า...

Responsive image

IRPC เปิดแนวรุก ก้าวสู่บริษัทนวัตกรรมวัสดุ-พลังงานยั่งยืน วางเป้าองค์กร Net Zero ภายในปี 2060

IRPC เปิดกลยุทธ์บริษัท สร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาขยายธุรกิจปัจจุบัน ต่อยอดลงทุนธุรกิจใหม่ ตั้งวงเงินไว้กว่า 3.6 หมื่นล้านบาท หวังตัวเลข EBITDA 35,000 ล้านบาท ภายในปี 2030 ผลักดัน IRP...

Responsive image

BTS ประสบความสำเร็จ ขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน มูลค่า 20,000 ล้านบาท

บีทีเอส กรุ๊ปฯ (BTS) ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเสนอขาย “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน” ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกินคาด ต้องนำส่วนสำรองออกขายเพิ่ม รวมมูลค่าระดมทุน 20,000 ล้านบาท...