SBAC x Seekster ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา | Techsauce

SBAC x Seekster ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)  และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี กับ บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด โดยมีดร.ปราศรัย  ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่)  ดร.ประสาน  ประวัติรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) และนายสเฮ็บ  อนันต์ทรงวิทย์  ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด  เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร  แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนนักศึกษา เอส-แบค เข้าร่วมพิธีและร่วมสักขีพยานเป็นจำนวนมาก  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี)   และบริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด  ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา   รวมทั้งร่วมกันจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อการผลิตนักศึกษาตรงกับความต้องการของบริษัทฯ   ซึ่งจะจัดแผนการเรียนให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเวลาเรียนทฤษฏีในวิทยาลัยและฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ตามลักษณะงานที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนนักศึกษาสาชาวิชาการโรงแรม สาขาการตลาด สาขาการบัญชี และสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะฝีมือ และประสบการณ์วิชาชีพอย่างแท้จริง  ตลอดทั้งมีการต่อยอดองค์ความรู้ในการร่วมกันฝึกอบรมบุคลากร นักเรียนนักศึกษา รวมถึงชุมชน ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความสนใจในธุรกิจ Startup งานบริการด้านแม่บ้านผ่านแอปพลิเคชัน ตลอดทั้งมีการให้บริการส่งแม่บ้านไปบริการยังบ้าน คอนโด สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) กับบริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด ในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมมือกันพัฒนาและจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ตลาดแรงงาน /สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องการในปัจจุบันนี้  

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Esri Thailand ชู ArcGIS for Precision Agriculture ยกระดับการเกษตรไทยสู่ Smart Farmer

Esri Thailand เดินหน้าสร้างนวัตกรรมโซลูชันเพื่อยกระดับสังคมรอบด้านอย่างต่อเนื่อง ชูไฮไลท์เทคโนโลยี “ArcGIS for Precision Agriculture” เติมเต็มศักยภาพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยี AI พร...

Responsive image

โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมทัพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด “The da Vinci Xi” ยกระดับการรักษาด้วยการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ “The da Vinci Xi” เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยผ...

Responsive image

Foodpanda มอบสวัสดิการไรเดอร์ panda cares ดูแล 5 ด้านใน 11 ตลาด ทั่ว APAC

foodpanda ผู้นำการให้บริการจัดส่งอาหารและของกินของใช้ แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน ส่งโครงการ ‘panda cares’ โครงการที่มอบการดูแลพันธมิตรไรเดอร์ ใน 5 ด้านหลัก...