SCB 10X เตรียมลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน Startup เน้นกลุ่ม Blockchain DeFi และสินทรัพย์ดิจิทัล | Techsauce

SCB 10X เตรียมลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน Startup เน้นกลุ่ม Blockchain DeFi และสินทรัพย์ดิจิทัล

SCB 10X บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าภารกิจ Moonshot Mission มุ่งลงทุนในบริษัทเทคคอมพานี และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่ด้านเทคโนโลยีผ่านการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุดประกาศเตรียมเม็ดเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตั้งเป้าลงทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลกโดยเปิดกว้างตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (early stage) ไปจนถึงระยะที่ธุรกิจเติบโต (growth stage) มุ่งเน้นกิจการในกลุ่ม Blockchain การบริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finance – DeFi) และสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมพร้อมวางรากฐานระบบการเงินดิจิทัลแห่งโลกอนาคต

คุณมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า “เทคโนโลยี “บล็อกเชน” (Blockchain) คือ โครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งแบบรวมศูนย์ (Centralized) และ ไร้ศูนย์กลาง (Decentralized) ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยลดต้นทุนการประกอบการ สามารถลดค่าดำเนินการในการการทำธุรกรรมลง ให้ความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลขั้นสูงสุด เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัยจากการแก้ไขหรือโจรกรรม  ให้ความโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินการได้ทุกขั้นตอน และ ไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดในโลก นอกจากนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเงิน เพิ่มขีดความ สามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ SCB 10X เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างการให้บริการทางการเงินในปัจจุบัน (Centralized Finance) และการให้บริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finance) ในอนาคต ” 

“สำหรับงบลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ Venture Capital Fund ในครั้งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการลงทุนในกิจการที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีบล็อกเชน การบริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finance – DeFi) และ สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โดยเฉพาะ  เราจะลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นถึงระยะเติบโตทั่วโลกในบริษัทที่มีบล็อกเชนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับนวัตกรรมบล็อกเชน และการบริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finance – DeFi)   เพื่อเตรียมพร้อมให้ธนาคารสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต” นางมุขยา กล่าวเสริม 

RELATED ARTICLE

Responsive image

“TRIS CORP” ชี้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามกรอบ Data Governance เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา “Exclusive Seminar : Deep Dive Into Data Governance มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยั่งยืนตามกฎหมายใหม่” เพื่อแลก...

Responsive image

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory ในโรงงานต้นแบบ จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ ทั้งการใช้จ่าย สวัสดิการพนักงาน และอีกมากมาย...

Responsive image

VCs Night Networking Party งาน Networking ใหญ่ที่สุดในไทยสำหรับ VCs และ Startups

Networking ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ‘VCs Night Networking Party’ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 18:30 - 21:30 ที่ Grand Hall, True Digital Park West...