LATEST IN Moonshot Mission

SCB 10X ร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัลรอบ Series C มูลค่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

SCB 10X เดินหน้าภารกิจ Moonshot Mission มุ่งลงทุนในบริษัทเทคคอมพานี และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนการระดมทุนรอบ Series C มูลค่า ...

SCB 10X to launch $50m Blockchain Decentralized Finance, and Digital Assets dedicated VC fund to startups

SCB 10X to launch $50m Blockchain, Decentralized Finance, and Digital Assets dedicated VC fund to invest in early and growth stage startups globally...

SCB 10X เตรียมลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน Startup เน้นกลุ่ม Blockchain DeFi และสินทรัพย์ดิจิทัล

SCB 10X เตรียมอัดงบลงทุนใหม่ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลงทุนใน Startup ระยะเริ่มต้นถึงระยะเติบโตทั่วโลกเน้นกลุ่มโลกการเงินอนาคต Blockchain DeFi และสินทรัพย์ดิจิทัล”...

JOB