SCB จับมือ ททท. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัว 'Rattanakosin Guide' ยกระดับพื้นที่รับการแข่งขันยุคดิจิทัล | Techsauce

SCB จับมือ ททท. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัว 'Rattanakosin Guide' ยกระดับพื้นที่รับการแข่งขันยุคดิจิทัล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์รับยุคดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Rattanakosin Guide” ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยหกเดือนแรกของปี 2561 ตลาดต่างประเทศยังคงเติบโต ทั้งในเชิงปริมาณและรายได้ คาดการณ์ว่าจำนวน นักท่องเที่ยวสะสมมีถึง 19.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 แต่รายได้ขยับเพิ่มสูงในอัตราร้อยละ 16 คิดเป็นเงินรวมกว่า 1.16 ล้านล้านบาท ขยับเข้าใกล้เป้าหมายรวมตลอดปี สำหรับตลาดต่างชาติ คาดหมายที่จะสร้างรายได้ 2 ล้านล้านบาท โดยมีตลาดเอเชียสนับสนุนการขยายตัว สำหรับตลาดคนไทย ครึ่งปีแรกมีจำนวน 71.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 สร้างรายได้รวม 489,000 ล้านบาท เติบโต ร้อยละ 7 ตรงกับเป้าหมายการเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อหัวในทิศทางที่มีคุณภาพ คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากตลาดไทยและต่างประเทศ จะทำรายได้รวมกว่า 3 ล้านล้านบาท ดังนั้นความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาแอพพลิเคชั่น Rattanakosin Guide ขึ้น ในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในจากทุกห่วงโซ่คุณค่าด้านท่องเที่ยว โดยใช้ Big Data เป็นตัวขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้วิสาหกิจชุมชน และ Startup ด้านการท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์ ได้มีโอกาสนำเสนอการบริการที่มีคุณค่า และมีเอกลักษณ์ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ เราจึงมีหน้าที่และความตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษามรดกเหล่านี้ให้กับประเทศชาติ  ประกอบกับการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกของประเทศให้เป็นที่รู้จัก  ดังนั้นธรรมศาสตร์พร้อมที่จะขานรับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเมื่อทางไทยพาณิชย์มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำดิจิทัลมาพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจบนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างแอพพลิเคชั่น Rattanakosin Guide ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสร้างพื้นที่ดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการภายในพื้นที่  ทางธรรมศาสตร์ก็ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนด้วยการให้นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประเมินปัญหาทางธุรกิจ จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ  รวมถึงจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้กับทางไทยพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจนสำเร็จ

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าพื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และในยุคที่ดิจิทัลมีความสำคัญในทุกมิติเช่นปัจจุบัน ธนาคารมองเห็นประโยชน์ที่จะนำดิจิทัลมาประยุกต์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจบนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตยั่งยืน โดยในความร่วมมือนี้ ธนาคารที่เป็นศูนย์กลางการกระจายความรู้เพื่อการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ผ่านศูนย์ธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือผู้ดูแลทางด้านฟินเทคและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้แก่ แอพพลิเคชั่น Rattanakosin Guide ขึ้นมา เพื่อช่วยให้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีหน้าร้านบนโลกดิจิทัล ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน ในฝั่งของผู้ใช้ก็สามารถใช้แอพนี้ในการนำทางและดูแผนที่ หาข้อมูลร้านค้าที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมเป็นลูกค้าไทยพาณิชย์ผ่านแอพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระบบแล้วกว่า 250 ร้านค้า หากผู้ประกอบการท่านใดในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์สนใจเข้าร่วมแอพพลิเคชั่นนี้ ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้

แอพพลิเคชั่น “Rattanakosin Guide” จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ และเน้นเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เสริมให้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวย่านเกาะรัตนโกสินทร์ก้าวไปอีกขั้น โดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวสามารถเห็นหน้าร้านออนไลน์จากผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเกาะ แผนที่ดิจิทัลที่สามารถนำทางไปยังร้านค้าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและทริปแนะนำที่น่าสนใจ สามารถสร้างทริปและวางแผนการท่องเที่ยวรอบเกาะด้วยตัวเองนอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถสร้างโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตจะเปิดบริการให้ลูกค้าสามารถซื้อทริป หรือบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ได้โดยตรงผ่านแอพพลิเคชั่น

คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร Digital Ventures กล่าวแนะนำแอปพลิเคชั่น Rattanakosin Guide

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในโครงการ สามารถจัดการข้อมูลร้านค้า อัพเดทรูปภาพ ข้อมูลสินค้าต่างๆ รวมถึงการสร้างโปรโมชั่น จึงได้พัฒนา Super Seller แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการหน้าร้านได้อย่างง่ายดาย

แอพพลิเคชั่น “Rattanakosin Guide” พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ พร้อมรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

RELATED ARTICLE

Responsive image

Deloitte เผยผลสำรวจ Global GenZ and Millennial Survey 2023 ชี้คนรุ่นใหม่ไทยกังวลเรื่องค่าครองชีพมากที่สุด

Deloitte เผยผลสำรวจ Global GenZ and Millennial Survey 2023 ชี้คนรุ่นใหม่ไทยกังวลเรื่องค่าครองชีพมากที่สุด...

Responsive image

Thailand Influencer Awards 2023 รางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี ใครคว้ารางวัลอะไรบ้าง

Thailand Influencer Awards 2023 (TIA) งานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี ที่เปิดพื้นที่ให้แฟนๆ ได้พบปะอินฟลูเอนเซอร์คนโปรด มีใครคว้ารางวัลอะไรบ้าง...

Responsive image

ลงทุนอย่างยั่งยืน ให้ Startup ไทยเติบโตอีกครั้งกับ Krungsri Finnovate

Krungsri Finnovate ส่งเสริม Digital Economy ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และStartup ไทย ได้สร้างการเติบโตของธุรกิจบนเวทีโลก...