SCG รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากกลยุทธ์ ESG 4 Plus สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | Techsauce

SCG รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากกลยุทธ์ ESG 4 Plus สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เอสซีจีรับ 6 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ประกอบด้วย 4 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  การพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 พร้อม 2 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ โดยบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และการบริหารจัดการโดยรวม โดยบริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

(จากซ้ายไปขวา) นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)  นายสุรชัย นิ่มละออ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-Cement and Green Solution ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-Distribution & Retail ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  นายบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  นายบดินท ตันฑไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท JWD Transport (ประเทศไทย) จำกัด

นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus ที่มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานฟอสซิล เช่น โครงการเกษตรปลอดการเผา รับซื้อผลผลิตการเกษตรเหลือทิ้งจากชุมชน นำมาอัดแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ เป็นการสร้างพลังงานทางเลือกควบคู่ลดปัญหาฝุ่นควัน นอกจากนั้นยังพัฒนานวัตกรรม โซลูชันตอบเมกะเทรนด์โลก ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนคาร์บอนต่ำ พลาสติกรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ โซลูชันเพื่ออาคารอากาศดีและประหยัดพลังงาน รวมทั้งร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงาน ESG Symposium 2023 เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนการสร้าง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการ ขณะเดียวกันเอสซีจียังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ และสาธารณสุข แล้วกว่า 22,000 คน เช่น สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางผ่านโครงการพลังชุมชน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านโครงการแพทย์ดิจิทัลดูแลผู้ป่วยทางไกล  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะพนักงานเอสซีจี ซึ่งเราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน จึงส่งเสริมให้แสดงความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ ZERO TO ONE ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่ ๆ ตามแนวทางสตาร์ทอัพ”

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการสำรวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมทัพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด “The da Vinci Xi” ยกระดับการรักษาด้วยการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ “The da Vinci Xi” เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยผ...

Responsive image

Foodpanda มอบสวัสดิการไรเดอร์ panda cares ดูแล 5 ด้านใน 11 ตลาด ทั่ว APAC

foodpanda ผู้นำการให้บริการจัดส่งอาหารและของกินของใช้ แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน ส่งโครงการ ‘panda cares’ โครงการที่มอบการดูแลพันธมิตรไรเดอร์ ใน 5 ด้านหลัก...

Responsive image

CP-บริษัทในเครือฯ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better Tomorrow

CP และบริษัทในเครือฯ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตอกย้ำนโยบายสิทธิมนุษยชนสนับสนุนพลังของความหลากหลายทางเพศและพลังของผู้หญิง เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better To...