SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย SCGP-Inspired Solutions Studio เบื้องหลังการพัฒนาโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรตอบโจทย์ทุกความต้องการ | Techsauce

SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย SCGP-Inspired Solutions Studio เบื้องหลังการพัฒนาโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรตอบโจทย์ทุกความต้องการ

SCGP เผยโฉม SCGP-Inspired Solutions Studio สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้วยการนําเสนอโซลูชันที่หลากหลาย จําลองบรรยากาศสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพการใช้งานบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ชูความพร้อมด้านทีมออกแบบมืออาชีพและนักวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้า พร้อมโชว์ยอดขายบรรจุภัณฑ์จากการนําเสนอโซลูชัน15,000ล้านบาทหรือกว่าร้อยละ20ของรายได้รวม9เดือนแรกปีนี้

นายสุชัย กอประเสริฐศรีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บริษัทเอสซีจีแพคเกจจิ้ง จํากัด(มหาชน)หรือ SCGP เปิดเผยว่า SCGP มีการดําเนินงานที่กว้างขึ้น ทําให้มีลูกค้าใหม่ๆ และหลากหลาย รวมถึงปัจจัยภายนอกที่มีเทรนด์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซการขยายตัวของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีลักษณะเฉพาะตัวSCGPจึงต้องไปให้เร็วและปรับการดําเนินงานเชิงรุกผ่านกลยุทธ์การทํางานแบบใกล้ชิดลูกค้า(Customer-centricity)ในการคิดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

และเพื่อใกล้ชิดและส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงเปิดดําเนินการ SCGP-Inspired Solutions Studio ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างในการนําเสนอสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ตลอดจนทําความเข้าใจกับโซลูชันต่าง ๆ ของ SCGP เช่น โซลูชันสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนโซลูชันสําหรับงายย่อยโซลูชันเพื่ออําานวยความสะดวกโซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะโซลูชันสําหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซโซลูชันด้านกิจกรรมการตลาด เป็นต้น

SCGP-Inspired Solutions Studio แบ่งพื้นที่เป็น8โซน ประกอบด้วย (1)The Unbounded Journey นําเสนอที่มาและการพัฒนาของ SCGP ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (2) The Unique Solutions นําเสนอ Value Chain ของ SCGP ที่มีครบครันตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขั้นต้นถึงบรรจุภัณฑ์ขั้นปลาย และ Solutions ทั้ง6รูปแบบ (3)The Everyday Lifeนําเสนอสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการศึกษาความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค รวมถึงนําเสนอนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์และการดีไซน์กระดาษบรรจุภัณฑ์เป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อโชว์ศักยภาพการออกแบบและผลิตที่หลากหลาย (4) The Latent Answers จําลองบรรยากาศซูเปอร์มาร์เก็ตที่รวบรวมสินค้าต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก SCGP (5) The Total E-commerce Solutions จัดแสดงบรรจุภัณฑ์สําหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (6) The Logistics Value Creation จําลองบรรยากาศการใช้งานบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ (7) The Attractionนําเสนอเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ทันสมัย และ (8) The Exhibition นําเสนอโซลูชันด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจรในรูปแบบ GreenExhibition ที่ช่วยลดปริมาณขยะและนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีก

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ SCGP กล่าวเพิ่มเติมว่า “จุดเด่นของ SCGP คือ ความเข้าใจในปัญหาของลูกค้าและความสามารถในการส่งมอบโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจร และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯได้วางกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรับโจทย์จากลูกค้า นําเสนอไอเดียและโซลูชัน จัดทําสินค้าตัวอย่างจนได้ชิ้นงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การมีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโลยี เพื่อคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีนักวิจัยและพัฒนาจํานวนมากกว่า 90 คน ซึ่งทําการค้นคว้าและพัฒนาครอบคลุมตั้งแต่นวัตกรรมของธุรกิจต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และนักออกแบบมืออาชีพจํานวน 36 คน ที่พร้อมสร้างสรรค์และให้บริการแก่ลูกค้ารวมถึงการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง และการสร้าง SCGP-Inspired Solutions Studioแห่งนี้จะยิ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ในการเพิ่มโอกาสได้สัมผัสกับโซลูชัน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่SCGPสามารถสร้างสรรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในหลากหลายมิติ อาทิ ฟังก์ชันใช้งานตอบโจทย์ด้านการตลาด คํานึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า”

“ปัจจุบันSCGPมีการนำเสนอบรรจุภัณฑ์และโซลูชันแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าในหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อยSMEลูกค้าองค์กร รวมไปถึงลูกค้าแบรนด์ชั้นนําระดับโลก สามารถสร้างยอดขายประมาณ15,000ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ20ของรายได้รวมในช่วง9เดือนแรกปี2563ที่ผ่านมา และSCGP-Inspried SolutionsStudioแห่งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมกว่าร้อยละ90มีความพึงพอใจมาก ซึ่งเรามองว่า นอกจากลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากสตูดิโอแห่งนี้ที่เป็นศูนย์รวมโซลูชันและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเพิ่มความน่าสนใจให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ตลอดถึงการเพิ่มความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย” คุณสุชัย กล่าวเพิ่มเติม

RELATED ARTICLE

Responsive image

Booking.com เผย 7 คาดการณ์ อนาคตการท่องเที่ยวไทยในปี 2565

Booking.com เผย 7 คาดการณ์ อนาคตการท่องเที่ยวไทยในปี 2565 คาดการท่องเที่ยวไทยบูม คนเริ่มไปเที่ยวแบบ New Normal พร้อมใส่ใจชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น...

Responsive image

SEAC ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร ผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่ ยกระดับศักยภาพของคนไทย

SEAC ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่ ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแ...

Responsive image

ธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง กับบทบาทสำคัญในการปรับตัวรับ CLIMATE CHANGE บทวิเคราะห์จาก SCB EIC

บทวิเคราะห์จาก SCB EIC กับบทบาทของธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และธุรกิจกลุ่มนี้จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ตอบรับกับปัญหาเหล่านี้ ด้วยการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ แ...