LATEST IN SCGP

SCGP โชว์ยอดขายครึ่งปี 45,903 ล้านบาท เติบโต 11% สินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารพุ่งช่วง COVID-19

SCGP โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรกแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยมีรายได้จากการขาย 45,903 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน...

JOB