SEAC – เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร Economic and Business Foresight for Agile Leader มุ่งเสริมกลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่ | Techsauce /* */ /* */

SEAC – เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร Economic and Business Foresight for Agile Leader มุ่งเสริมกลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

SEAC (เอสอีเอซี) ร่วมมือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าชูหลักสูตรศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางธุรกิจในอนาคต “Economic and Business Foresight for Agile Leader” ที่ร่วมกันออกแบบ ผสานจุดแข็งขององค์กรการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเร่งอัพสกิลผู้นำยุคใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ด้วย Hard Skills และ Soft Skills ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยยกระดับความสามารถของผู้นำในการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างเหนือชั้น เตรียมธุรกิจให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตรงจุด

‘ความไม่แน่นอน’ เป็นเรื่องท้าทายที่ทุกองค์กรคุ้นเคยดี ไม่ว่าจะเป็น Digital Disruption สถานการณ์ COVID-19 หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่เป็นจุดเปลี่ยนในอดีต หนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจยักษ์ใหญ่สามารถอยู่มาได้อย่างยาวนาน และยังก้าวผ่านสถานการณ์ที่มีความผันผวนมาได้ตลอด นั่นเป็นเพราะพวกเขามีการจำลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ และการจำลองสถานการณ์ในอนาคตนี้เอง ก็คือ สิ่งที่จะมาช่วยให้ธุรกิจปรับตัวได้อย่างทันท่วงที

โดยมีหนึ่งเครื่องมือสำคัญเรียกว่า “Foresight” ช่วยให้ธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤติ และความไม่แน่นอนของโลกใบนี้ไปได้ กล่าวคือ กลยุทธ์ธุรกิจที่ใช้ "การจำลองเหตุการณ์อนาคต (Scenarios)" มาวางแผนรับมือในสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต โดยผู้คิดค้นแนวคิดนี้ก็คือ คุณ Jonathan Star ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Scenario Insight ประเทศสหรัฐอเมริกา โดดเด่นในการออกแบบ หลักสูตรการฝึกอบรมและเวิร์กช็อปด้าน Scenario Planning และมีประสบการณ์มายาวนานในแวดวง Strategic Foresight มากกว่า 25 ปี 

ที่น่าสนใจก็คือ คำว่า “การมองอนาคต” นี้ จะไม่ใช่แค่ทำให้เราตระหนักเกี่ยวกับอนาคตแบบผิวเผิน หรือการทำนายอนาคตแบบลอยๆ แต่ต้องการให้คนทำธุรกิจเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำวิธีการ กระบวนการ ทฤษฎีมาใช้ จนเห็นเป็นภาพทางเลือกต่างๆ ของสิ่งที่จะเห็นในอนาคต ทั้งนี้ ก็เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจของผู้บริหาร และการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “ต้องยอมรับว่า เรากำลังอยู่ในช่วงที่โลกถูกเปลี่ยนผ่าน และยากที่จะคาดการณ์อนาคตมากขึ้นเรื่อยๆ จนหลายครั้ง ธุรกิจก็ไม่สามารถปรับตัวตามให้ทันโลกยุคนี้ได้อย่างทันท่วงที ผลที่ตามมา นอกจากจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจแล้ว ยังอาจนำไปสู่การถูก Disrupt จนธุรกิจล้มละลายได้ เช่นนั้นแล้ว ด้วยความมุ่งมั่นของ SEAC ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรไทยทุกระดับ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรไทยให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ผ่านการคัดสรรเนื้อหา หลักสูตรจากพันธมิตรชั้นนำที่มีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญ เพื่อเดินหน้า Reskill และ Upskill ทักษะวิธีคิดที่จำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งในวันนี้ SEAC (เอสอีเอซี) ได้เดินหน้าจับมือกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Faculty of Economics, Chulalongkorn University) ร่วมพัฒนาและออกแบบหลักสูตรใหม่ “Economic and Business Foresight for Agile Leader” สำหรับผู้บริหารระดับกลาง – สูง ผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรขนาดใหญ่ที่ธุรกิจมีแนวโน้มเผชิญกับความผันผวนสูง หรือองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร หรือนักวิเคราะห์อนาคต (Futurist) ผู้กำหนดนโยบาย (Policy Maker) เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการค้า การศึกษา สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”

โดยหลักสูตรนี้ได้ผสานจุดแข็งของทั้งสองสถาบัน คัดสรรกรณีศึกษาที่ตรงกับบริบทของประเทศไทย ทำให้เกิดเป็นหลักสูตรที่อัดแน่นไปด้วยศาสตร์ความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดเชิงวิพากษ์ และอีกหลายแขนงรวมกัน เรียกได้ว่าเป็น “Collective Wisdom” ที่จะนำผู้เรียนไปสู่การออกแบบอนาคตและความก้าวหน้าที่พึงประสงค์ให้แก่องค์กร ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์และการวางกลยุทธ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมวิทยากรมากความสามารถจาก SEAC และ Guest Speaker จากองค์กรชั้นนำ ที่จะมาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติจริง พร้อมเปิดอิสระให้สามารถจัดสรรเวลาและทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางของอนาคตที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือและไม่แน่นอนได้อย่างเฉียบคม ใกล้เคียง และรอบคอบที่สุด เพื่อเตรียมแผนรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน โดยอาศัยศาสตร์ความรู้และเครื่องมือที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดเชิงวิพากษ์ และอีกหลายแขนงรวมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบอนาคตและความก้าวหน้าที่พึงประสงค์ให้แก่องค์กรนั่นเอง

เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 (ทุกวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในรูปแบบ Virtual Class ผ่านโปรแกรม Zoom (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของ COVID-19) 

ด้วยเครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์ และการคาดคะเนเชิงธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจ ตลอดหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ได้ท่ามกลางความไม่แน่นอน สามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.seasiacenter.com/th/economic-and-business-foresight/


RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงาน Ericsson Mobility Report เผย ยอดผู้ใช้งาน 5G จะพุ่งแตะ 1 พันล้านบัญชี และเพิ่มเป็น 4.4 ในปี 2570

รายงาน Ericsson Mobility Report เผย ยอดผู้ใช้งาน 5G จะพุ่งแตะ 1 พันล้านบัญชี และเพิ่มเป็น 4.4 ในปี 2570 และ 60% ของการใช้ดาต้าบนมือถือทั่วโลกจะอยู่บนเครือข่าย 5G...

Responsive image

SCB 10X เปิดเวที Virtual Summit REDeFiNE TOMORROW 2022 ปีที่ 3 ขนทัพกูรูด้าน DeFi-Web 3.0 ระดับโลกมาให้ความรู้

SCB 10X เปิดเวที Virtual Summit “REDeFiNE TOMORROW 2022” ปีที่ 3 ขนทัพสุดยอดกูรูด้าน DeFi และ Web 3.0 ระดับโลกมาให้ความรู้และชี้โอกาสในการเติบโตเกี่ยวกับ DeFi และ Web 3.0 ในช่วงตลา...

Responsive image

Mastercard ผนึก Beatclub เปิดตัวอัลบั้มแรก Priceless บนแพลตฟอร์มสุดฮิต Spotify

Mastercard ผนึก Beatclub ประกาศเปิดตัวอัลบั้มเพลงชุดแรก Priceless® ในเทศกาลครั้งสำคัญของแวดงวงโฆษณาระดับโลก Cannes Lions Festival of Creativity บนแพลตฟอร์มสุดฮิต Spotify หลังจากนั้...