กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้ พร้อมเปิดเกมรุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับเทรนด์การใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์ด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy) โดยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เริ่มมีการผลักดันให้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น “บ้านปูฯ (BANPU)” มุ่งมั่นให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจร (Integrated Electric Vehicle Fleet Management) โดยเป็นรายแรกของประเทศไทยที่มอบบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา นำเสนอยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับการดำเนินงาน ตลอดจนบริการหลังการขายด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาที่เหมาะสม โดยได้เดินหน้าผนึกความร่วมมือกับ “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” (ปณท) ใน “โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์”

เพื่อยกระดับการขนส่งพัสดุให้ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบำรุง และค่าเชื้อเพลิงในระยะยาว โดยนำยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% มาใช้ในการขนส่งพัสดุ นำร่องด้วยรถตู้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรของบ้านปูฯได้เป็นอย่างดี

คุณเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาคมโลกหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น โดยผลการสำรวจ Bloomberg New Energy Finance (BNEF) คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลทั่วโลกในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 28 ล้านคัน จากปี 2561 ที่มียอดขาย 2 ล้านคัน** จากเทรนด์ข้างต้น บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นอีกหนึ่งโซลูชันด้านการใช้พลังงานสะอาดสำหรับผู้บริโภค ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ “Greener & Smarter” และหลักการขับเคลื่อนองค์กรที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG ทั้งนี้ บ้านปูฯ จึงได้ผนึกความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย ใน “โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์” โครงการระดับแฟล็กชิพที่จะช่วยกระตุ้น และผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสะอาดกันมากขึ้น พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเต็มรูปแบบ”

สำหรับแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เริ่มมีการผลักดัน และส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนจากนโยบายส่งเสริมการลงทุน (BOI) เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า การที่องค์กรภาครัฐและเอกชนนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลมากขึ้น 

คุณเจมส์ กล่าวต่อว่า “ บ้านปูฯ ได้พัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด Mobility as a service โดยถือเป็นผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจร(Integrated Electric Vehicle Fleet Management) รายแรกของประเทศไทย พร้อมมอบโซลูชันและบริการแบบ one stop service ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ศึกษารูปแบบความต้องการใช้งานและจัดหายานยนต์ที่เหมาะกับการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ดูแลบริการหลังการขายให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด ตลอดจนนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน มาผสานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานยานยนต์พร้อมบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์การดำเนินงานในยุคดิจิทัล และตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น การได้รับความไว้วางใจจาก ปณท จึงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของ บ้านปูฯ  ได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับ ปณท ตั้งแต่การให้คำปรึกษา คัดเลือกยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับการนำจ่ายพัสดุ-สินค้า รวมถึงมีเทคโนโลยีการบริหารประสิทธิภาพ ที่แสดงผลการทำงาน สมรรถนะเครื่องยนต์ รวมถึงแจ้งเตือนเหตุขัดข้องแบบเรียลไทม์  ทำให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมมอบบริการหลังการขายด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในราคาที่เหมาะสม อีกทั้ง บ้านปูฯ  ยังมีแผนที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับ ปณท  เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งพัสดุให้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่าจาก การประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมความแช็งแกร่งแนวคิดของ ปณท ด้านการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจัดส่งพัสดุ ตามแผนการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยพัฒนาระบบการให้บริการของบุรุษไปรษณีย์สู่การเป็น Smart Postman ถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสานต่อโซลูชันอื่นๆ” 

ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100%

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บ้านปูฯ ได้ส่งมอบยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ให้แก่ ปณท เพื่อทดสอบการใช้งานซึ่งประกอบด้วย รถตู้ไฟฟ้าที่สามารถขับได้ในระยะทางประมาณ 250-300 กม. ที่น้ำหนักบรรทุก 300-700 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สามารถขี่ได้ระยะทางประมาณ 60-80 กิโลเมตร ที่น้ำหนักบรรทุก 30-80 กิโลกรัม เพื่อให้ ปณท ทดลองปฏิบัติงานจริง พร้อมเก็บข้อมูลการใช้งานมาประมวลประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบัน ปณท มีรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งจำนวน 10,000 คัน หาก ปณท หันมาใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ภายในระยะเวลา 1 ปี จะช่วยให้ ปณท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 130,000 ต้น หรือเท่ากับการปลูกป่าประมาณ 190 ไร่ พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและค่าเชื้อเพลิงได้สูงสุด 200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสามารถตอบโจทย์ ปณท ในการเป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

จักรยานยนต์ไฟฟ้า

คุณเจมส์ กล่าวสรุป “นอกจากนี้บริษัทฯ จะเดินหน้านำเสนอยานยนต์ไฟฟ้า และโซลาร์โซลูชันอื่นๆ ที่เหมาะกับการดำเนินงานของ ปณท อย่างต่อเนื่อง อาทิ สามล้อไฟฟ้า (e-Tricycle) รถบรรทุกไฟฟ้าพร้อมตู้พ่วง (e-Truck) หรือ รถเข็นไฟฟ้า (e-trolley) เป็นต้น ขณะเดียวกันจะมุ่งมั่นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อมอบสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกองค์กรได้อย่างครอบคลุม”

----------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : แหล่งข้อมูล ** ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าปี 2573 https://bit.ly/2WaMEqH

RELATED ARTICLE

Responsive image

แม่ทองสุก ส่ง MTS Gold Blockchain ออมทอง ด้วย Blockchain เจ้าแรกในไทย

แม่ทองสุก หรือ MTS Gold ตอบโจทย์โลกยุคดิจิตอลเปิดตัว“MTS Gold Blockchain” ใช้เทคโนโลยี Blockchain ผสานกับการออมทองคำรายแรกในไทยตอกย้ำความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยผ่านธุรกรรมออนไลน์...

Responsive image

รีคัลท์ จับมือ สมหวัง เงินสั่งได้ นำเสนอสินเชื่อผ่านแอปฯ หนุนเกษตรกรลดหนี้นอกระบบ

รีคัลท์ จับมือ สมหวัง เงินสั่งได้ หนุนเกษตรกรไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ อำนวยความสะดวกด้วยการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อ 1...

Responsive image

Huawei AppGallery สร้าง Ecosystem ของแอปพลิเคชันมือถือที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

การขยายตัวของเทคโนโลยี 5G จะนำไปสู่การปฏิวัติประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์มือ Huawei เชื่อว่าความต้องการแอปพลิเคชันที่ชาญฉลาดกว่าที่เคยนั้น มีแต่จะเพิ่มขึ้น...