ประสบการณ์ด้านเครือข่ายมือถือในประเทศไทยกำลังพัฒนาดีขึ้น ในรายงานนี้ซึ่งอ้างอิงข้อมูลช่วงเวลา 90 วันนับจากต้นเดือนกรกฎาคม เราได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ในประเทศไทย โดยมีผู้ให้บริการเครือข่ายรายหนึ่งผ่านหลักชัยที่ระดับร้อยละ90 ขณะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นๆ ตามหลังมาติดๆ และผู้ใช้เครือข่ายผู้ให้บริการทั้งสามรายก็กำลังเห็นการปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของวิดีโอ ความหน่วงของสัญญาณ ความเร็วการดาวน์โหลดและอัปโหลด TrueMove H ยังคงเป็นผู้นำในลีดเดอร์บอร์ดของเราต่อไปแต่ AIS ก็สมควรได้รับการยกย่องจากคะแนนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดบางส่วน 

รายงานนี้เราวิเคราะห์ประสบการณ์เครือข่ายมือถือของผู้ให้บริการระดับประเทศทั้งสามรายในประเทศไทยคือ AIS, DTAC และ TrueMove H ในมาตรวัดรางวัลทุกด้านของเรา รวมถึงด้านประสบการณ์แอปด้านเสียงที่เราเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงผู้เดียวที่วัดค่าดังกล่าวนี้ นอกจากการวิเคราะห์ระดับประเทศแล้ว เรายังวัดประสบการณ์ของผู้ใช้ในภูมิภาคอื่นของประเทศอีก 12 ภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบผลว่าออกมาเป็นอย่างไร

ตารางรางวัล Opensignal

ผลวิเคราะห์ระดับประเทศ: การเข้าถึง 4G

คะแนนความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่น่าประทับใจของประเทศไทยยังคงปรับปรุงขึ้นอย่างต่อเนื่อง AIS ยังคงได้รับรางวัลของเราต่อไป และได้เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ได้คะแนนเครือข่าย 4G มากกว่าร้อยละ 90 ในระดับประเทศ แต่ผู้ใช้งานบริการเครือข่ายทั้งสามรายในประเทศไทยพบว่าคะแนนของทุกเครือข่ายเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 3 ซึ่งหมายความว่าทั้ง DTAC และ TrueMove H กำลังเข้าใกล้ร้อยละ 90

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของคะแนนความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ของผู้ใช้ทำให้เราคาดว่าผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายของประเทศไทยจะได้คะแนนร้อยละ 90 ในรายงานฉบับต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างมาก เนื่องจากมีเพียง 15 ประเทศที่เราเห็นคะแนนความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G โดยเฉลี่ยอยู่เหนือระดับนี้ สถานะของประสบการณ์เครือข่ายมือถือ (State of Mobile Network Experience) ทั่วโลกของเราและประเทศเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นตลาดเครือข่าย 4G ที่มีการพัฒนาสูงกว่า เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความพร้อมใช้งานเครือข่าย 4G ที่น่าประทับใจ แต่ก็ยังคงมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อจะสูสีกับประเทศระดับเดียวกันในตัวชี้วัดอื่น ๆ ของเรา

ประสบการณ์วีดีโอ

ในด้านประสบการณ์วิดีโอ ผู้ใช้เครือข่าย TrueMove H พบคะแนนสูงขึ้นเกือบ 5 คะแนน (จากคะแนน 0-100) ซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้เข้าใกล้อันดับ “ดี” (55-65) แต่ยังหนีการตีเสมอของ DTAC จากที่ TrueMove H ก้าวนำหน้าและได้รับรางวัลใน รายงานล่าสุดรายงานล่าสุดของเรา ผู้ใช้บริการเครือข่ายทั้งสามล้วนพบว่าประสบการณ์วิดีโอของพวกเขาดีขึ้น: DTAC ได้คะแนนเพิ่ม 1.3 คะแนน แต่ AIS ซึ่งเป็นอันดับที่สามมีการพัฒนาก้าวกระโดดที่น่าประทับใจถึง 6.2 คะแนน ทำให้ตามคู่แข่งอยู่ไม่ถึง 5 คะแนน

คะแนนผู้ใช้ที่ดีขึ้นของ AIS ทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายของประเทศไทยอยู่ในหมวดหมู่การจัดอันดับพอใช้ (40-55) ซึ่งหมายความว่าประสบการณ์วิดีโอของพวกเขาในอุปกรณ์พกพาอาจเป็นที่ยอมรับได้ในความละเอียดที่ต่ำลง แต่อาจพบการโหลดช้าและค้างบ่อย ๆ ในความละเอียดที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คะแนนเหล่านี้มีการปรับปรุงดีขึ้น และผู้ใช้เครือข่าย TrueMove H ก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับคะแนนที่ดีจากการวัดประสบการณ์วิดีโอเฉพาะ 4G ซึ่งหมายถึงวิดีโอมีการสตรีมที่ดีในความละเอียดต่ำ และแม้แต่ที่ความละเอียดสูงก็มีการปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง

ในรายงานนี้ เราเริ่มดูประสบการณ์แอปด้านเสียงในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเป็นการวัดผลคุณภาพประสบการณ์ของบริการเสียงแบบ over-the-top (OTT) กล่าวคือแอปด้านเสียงในมือถือ เช่น WhatsApp, Skype และ Facebook Messenger โดยใช้แบบจำลองจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) ที่วัดคุณภาพการโทรด้วยเสียงโดยรวมในเชิงปริมาณ ด้วยชุดพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ปรับเทียบแล้ว

ในประเทศไทย เราเห็นว่าทั้ง DTAC และ AIS ได้รับการจัดอันดับประสบการณ์แอปด้านเสียงอยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ (ช่วงอันดับ 74-80 คะแนน จาก 100 คะแนน) ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปผู้ใช้เครือข่ายเหล่านี้มีความพึงพอใจและสามารถโทรออกและรับสายได้โดยไม่ต้องโทรซ้ำ แต่อาจมีความบกพร่องด้านคุณภาพที่รับรู้ได้อยู่บ้าง เช่น เสียงคลิกสั้นๆ หรือเสียงเพี้ยน โดย TrueMove H ตามหลัง DTAC เพียง 1.9 คะแนน แต่ยังอยู่ในระดับที่ไม่ดี (66-74 คะแนน) ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะได้รับผลกระทบจากเสียงเพี้ยนหรือเสียงคลิกสั้น ๆ ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ความดังของเสียงอาจอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

สิ่งที่น่าสนใจคือ คะแนนของผู้ใช้ในด้านประสบการณ์ใช้งานแอปเสียงเฉพาะ 3G อย่างเดียว นั้นใกล้เคียงกับของเครือข่าย 4G ในประเทศไทย โดยมีคะแนนต่ำกว่าคะแนน 4G ไม่ถึง 10 คะแนน และความแตกต่างด้านประสบการณ์แอปด้านเสียงระหว่างเครือข่าย 4G และโดยรวมนั้นอยู่ที่ประมาณ 2 คะแนน สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามราย ซึ่งสะท้อนถึงระดับความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศไทย

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

ประเทศไทยกำลังชกข้ามรุ่นด้านความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G และประสบการณ์ด้านแอปเสียง แต่น่าเสียดายที่ไม่เป็นเช่นนั้นในส่วนของประสบการณ์ผู้ใช้ด้านความเร็ว ในรายงานทั่วโลกฉบับล่าสุดของเรา ประเทศไทยอยู่ในลำดับท้าย ๆ ของตารางทั้งประสบการณ์ด้านความเร็วการดาวน์โหลดและการอัปโหลด ข่าวดีคือคะแนนเหล่านี้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี

ในรายงานฉบับนี้ ผู้ใช้เครือข่าย DTAC และ TrueMove H พบว่าคะแนนความเร็วในการดาวน์โหลดของพวกเขาเพิ่มขึ้นประมาณ 1 Mbps - แต่การปรับปรุงของ TrueMove H ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ก็เพียงพอที่จะทำให้ขึ้นมาตีเสมอกับ DTAC ในรายงานฉบับล่าสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เครือข่าย AIS คือผู้ที่เห็นการปรับปรุงแบบก้าวกระโดดมากที่สุด เนื่องจากคะแนนของพวกเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 Mbps ผู้ให้บริการรายนี้ยังคงอยู่ในอันดับสาม แต่ระยะห่างการตามติดคู่แข่งลดเหลือเพียง 2 Mbps

ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด

TrueMove H ยังคงเป็นผู้นำด้านประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลด โดยที่ผู้ใช้จะเห็นคะแนนของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นั่นคือยังคงนำหน้าคู่แข่งอยู่ 2 Mbps อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอย่างรวดเร็วที่น่าประทับใจเกือบ 1.6 Mbps ของ AIS ทำให้เข้าใกล้ผู้นำมาติด ๆ ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการเครือข่าย DTAC จะเห็นการเพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนของประสบการณ์ด้านความเร็วการอัปโหลดเท่านั้น และตอนนี้ผู้ให้บริการรายนี้ก็ขยับลงไปสู่อันดับสาม

ภาพรวมในส่วนนี้แย่ลงไปอีกสำหรับ DTAC ในการวัดประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลดเฉพาะ 4G เนื่องจากได้คะแนนลดลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับ TrueMove H ความเร็วที่ลดลงนี้อาจเกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ของเราสามารถใช้เวลาในเครือข่ายเหล่านี้ได้มากขึ้น จึงอาจทำให้มีความแออัดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันนี้ AIS เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่มีความเร็วในการอัปโหลด 4G เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถึง 1.6 Mbps ซึ่งทำให้ DTAC ตกไปอยู่ในอันดับรั้งท้าย

ประสบการณ์ด้านความหน่วง

ประเทศไทยมีอนาคตที่สดใสจากผลการวิเคราะห์ด้านความหน่วงของสัญญาณ ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายมีคะแนนประสบการณ์ความหน่วงของสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างน้อย 4.5 มิลลิวินาที (หรือร้อยละ 11) ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา TrueMove H ได้รับรางวัลของเราด้วยการมีคะแนนความหน่วงสัญญาณเร็วกว่าระดับ 40ms ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาดเครือข่ายมือถือที่มีการพัฒนาสูงกว่าจำนวนมากทั้งในยุโรปและเอเชีย ในขณะที่ตอนนี้ทั้ง DTAC และ AIS ทำคะแนนความเร็วได้ต่ำกว่า 45ms ได้ทั้งคู่

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากการวิเคราะห์ใน 12 จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เรายังคงเห็นความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้ในเจ็ดภูมิภาคสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G ของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายในสัดส่วนเวลาถึงร้อยละ 90 แต่ AIS ได้ยกระดับคะแนนด้านนี้ไปอีกขั้น โดยที่ผู้ใช้ในห้าจังหวัดได้รับประสบการณ์ที่ดีจากความพร้อมให้บริการของเครือข่าย 4G มากกว่าร้อยละ 95 ของเวลาใช้งาน ซึ่งรวมถึงร้อยละ 96.4 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคะแนนที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และใกล้เคียงกับตลาดเครือข่ายมือถือที่มีการพัฒนาสูงกว่า

AIS ครองความเป็นผู้นำใน 12 ภูมิภาคที่เราวิเคราะห์ความพร้อมให้บริการของเครือข่าย 4G โดยชนะแปดรายการ และเสมอสี่รายการ แต่ผลที่ออกมาก็ใกล้เคียงกันอย่างมากในการวัดประสบการณ์ด้านความเร็วการดาวน์โหลด ซึ่งเราเห็นผลเสมอกันใน 9 ภูมิภาคจาก 12 ภูมิภาค AIS ได้รับรางวัลของเราในกรุงเทพ แต่เมืองหลวงของประเทศก็เป็นที่เดียวที่ผู้ใช้บริการเครือข่ายทั้งสามรายได้รับคะแนนสูงกว่า 10 Mbps

TrueMove H ได้รับส่วนแบ่งใหญ่ในรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลดของเรา ขณะที่ผู้ให้บริการรายนี้สมควรได้รับการกล่าวขวัญเป็นพิเศษในสามจังหวัดคือ กรุงเทพ นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งทำคะแนนประสบการณ์ความหน่วงสัญญาณได้ต่ำกว่า 30ms

เขียนโดย:  ปีเตอร์ บอยแลนด์ นักวิเคราะห์อาวุโส และ เดวิด เนเดสคู นักวิเคราะห์ทางเทคนิค

RELATED ARTICLE

Responsive image

เทคโนโลยีบอกตำแหน่งอย่างง่าย "พร้อมไป (PromptPai)" เกิดแล้วในไทย

ปัจจุบัน การค้นหาตำแหน่งสถานที่ในประเทศไทย ยังค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่ เช่น สถานที่ที่เราต้องการไป เสิร์ชบนแอปพลิเคชันแผนที่ มีหมุดขึ้น แต่พอเดินทางไปถึงจริงๆ ไม่ตรงอย่างที่ต้องการ หร...

Responsive image

SCBS จับมือ SCB10X เปิดตัว ROBO ADVISOR จัดพอร์ตลงทุนด้วย AI เลือกกองทุนที่ดีที่สุดในกลุ่ม Top of the league

ปรับพอร์ตลงทุนอัตโนมัติเพื่อจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอ พร้อมระบบวิเคราะห์ประมวลผล 7 วัน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 3,000 บาท...

Responsive image

ETDA จับมือ NDID ร่วมมือพาการยืนยันตัวตนดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงในไทย

NDID จับมือ ETDA กับกลุ่มธนาคารนำร่อง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประ...