บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด ร่วมมือกับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้ “โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น” ที่สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดให้บริการดูแลให้ชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศสามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพจิตใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ทางวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันอูก้า (ooca) ได้จากทั่วโลก (พื้นที่นำร่อง 6 พื้นที่) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านความคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศของกรมการกงสุล

ปัจจุบันนี้ คนไทยที่พำนักอยู่ต่างแดนมีจำนวนมากถึง 1.6 ล้านคน ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต หรือความเครียดและความกังวลใจเป็นเรื่องที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปโดยเฉพาะในคนไทยที่ต้องเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศ ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไม่คุ้นเคย ทั้งภาษา วัฒนธรรม และความโดดเดี่ยวจนทำให้เกิดความเครียดขึ้น ทั้งยังมีข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาได้หรือไม่สนิทใจเมื่อทำการปรึกษากับผู้ให้บริการต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของภาษา การเดินทาง และ ค่าใช้จ่าย คนไทยบางส่วนเจอกับอุปสรรคในการเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรักษาตัวทำให้การหาทางเลือกในการเชื่อมต่อและดูแลใจคนไทยในต่างแดนจึงเป็นเรื่องสำคัญ

จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่ปัญหาสุขภาพจิตนับเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของสังคมไทย อูก้า (ooca) เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ จึงทำให้ชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศสามารถเข้าถึงจิตแพทย์และนักจิตวิทยาไทย ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาไทย และมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทย การให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานทางจิตวิทยา และความปลอดภัยของข้อมูล ผู้เข้าปรึกษาสามารถเข้าปรึกษาแบบไม่เปิดเผยชื่อ เปิดภายตัวตนจึงสามารถเข้ารับการปรึกษาได้อย่างสะดวกใจ ไม่ต้องเดินทางกลับบ้านเกิดก็สามารถคุยกับหมอไทยออนไลน์ได้ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือจากที่ไหนก็ได้บนโลก

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพใจคนไทยไกลบ้านจึงร่วมมือกับอูก้าซึ่งแอปพลิเคชันเทเลเมดอันดับหนึ่งทางด้านสุขภาพจิตออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 72,000 คนและรวบรวมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาไว้มากที่สุดในประเทศไทย โครงการนี้จะนำร่องให้บริการให้กับคนไทยในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมนี มาเลเซีย ฮ่องกง มาเก๊า และสหรัฐอเมริกา คุณชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า “คนไทยในต่างประเทศเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของเรา มีสิทธิในฐานะพลเมืองของไทยในการได้รับการดูแลคุ้มครองและเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่นเดียวกับ

คนไทยในประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกจึงได้ดำเนินโครงการเชิงรุกเพื่อดูแลคนไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ร่วมมือกับกลุ่มคนไทยจิตอาสาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะทีมแพทย์ในการ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่คนไทยในต่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อบรรเทาความเครียดของคนไทยไกลบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของ COVID โดยล่าสุด เมื่อ มี.ค. ที่ผ่านมา กรมการกงสุลได้ชักชวนอูก้ามาร่วมดูแลสุขภาพใจคนไทยอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลก”  

"นับเป็นอุปสรรคของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ เมื่อเวลามีความเครียดไม่สบายใจและต้องการได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ไม่สามารถหันหน้าปรึกษาใครได้สนิทใจ จิตแพทย์ท้องถิ่นไม่ได้พูดคุยด้วยความเข้าใจในบริบทของผู้ป่วยที่มาจากต่างชาติต่างภาษา อูก้าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คนไทยต่างแดนอุ่นใจที่ทำให้การเชื่อมต่อกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาชาวไทยได้โดยสะดวก ไม่ต้องเดินทางและอดทนรอเดินทางกลับประเทศ นับเป็นก้าวสำคัญของภาครัฐที่ขยายบริการเพิ่มความดูแลให้กับพี่น้องชาวไทยในยามยากด้วยเทคโนโลยีด้วยแอปพลิเคชันอูก้า" ทพญ. กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด กล่าว

ชาวไทยในต่างแดนรับสิทธิได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค 2563 (หรือจนกว่าโควตาจะหมด) ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ www.ooca.co/mfa หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/oocaok/ และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอูก้า (ooca) ได้ทาง Apple AppStore และ Android Play Store

RELATED ARTICLE

Responsive image

NIA แนะภาครัฐใช้นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเร่งพัฒนาประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจ Data

NIA เผยบทบาทของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ภาครัฐจำเป็นต้องนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานรวมถึงการนำนวัตกรรมข้อมูลเพื่อเข้าถึงในสิ่งที่ประชาชนยังขาด และสามารถออกมาตรการยกระดับคุณภ...

Responsive image

NIA เปิด 3 มาตรการเยียวยา Startup ทุ่มงบ 70 ล้านบาทเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

NIA เผยมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ Startup ธุรกิจนวัตกรรม ในภาวการณ์ระบาดของโรค COVID -19 หารือสถาบันการเงินเตรียมออกเงินกู้เงื่อนไขพิเศษจัดงบ 70 ล้าน รวมถึงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เปล่า การ...

Responsive image

NIA เปิดพื้นที่ฝากร้านชวน Startup โปรโมทสินค้าและบริการฟรีช่วงวิกฤติ COVID–19

NIA เปิดพื้นที่ฝากร้าน Startup Thailand Marketplace ตลาดสินค้าและบริการสำหรับ Startup ไทยในช่วงวิกฤติ COVID–19 พร้อมเชิญชวน Startup ที่ต้องการขายสินค้าหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ รับสิท...