TOO FAST TO SLEEP.SCB แหล่งชุมนุมของคนรุ่นใหม่แห่งใหม่ใจกลางเมือง | Techsauce

TOO FAST TO SLEEP.SCB แหล่งชุมนุมของคนรุ่นใหม่แห่งใหม่ใจกลางเมือง

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสู่การเป็น Life Style Banking อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดร่วมกับ Too Fast To Sleep เปิดตัว TOO FAST TO SLEEP.SCB สร้างสรรค์พื้นที่รูปแบบใหม่บนชั้น 2 ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ กว่า 500 ตารางเมตร ให้กลายเป็นแหล่งรวมตัวแห่งใหม่ใจกลางเมืองล่าสุดของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปิดกว้างให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้ใช้เป็นพื้นที่ในการอ่านหนังสือ ประชุม ทำงานกลุ่ม ตอบโจทย์ Life Style คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SCB EASY เท่านั้น นอกจากนี้ยังควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เทรนด์การเงินที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ผ่านการมอบประสบการณ์จริงให้กลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสโดยตรงอีกด้วย

คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ที่มาของความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของธนาคารฯ ที่อยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสและมีทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมงาน Too Fast To Sleep จึงเห็นว่าแนวคิดในการสร้างพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งชุมนุมทางปัญญาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา นั้นน่าสนใจ สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารฯ  ทั้งยังตอบโจทย์Life Styleของคนรุ่นใหม่ได้อีกด้วย ธนาคารฯ จึงตัดสินใจสนับสนุนพื้นที่ บริเวณชั้น 2 ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 ให้เป็นที่ตั้ง TOO FAST TO SLEEP.SCB”  ซึ่งการจัดสรรพื้นที่ที่สยามสแควร์นั้น  เพราะเล็งเห็นแล้วว่าเป็นทำเลที่อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกและเป็นที่ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาคุ้นเคย เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือขึ้นในวันนี้ นอกจากนั้น โครงการนี้ยังเป็นโครงการนำร่องที่ถ้าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาได้จริงและได้รับการตอบรับที่ดี ธนาคารฯ ก็มีแผนที่จะขยายแนวคิดนี้ไปสู่พื้นที่ของสาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป”

คุณธนายังบอกอีกว่า “ในตอนนี้ธนาคารต้องมีทิศทางใหม่ และต้องปรับตัว เมื่อลูกค้าไม่อยากเข้ามาที่สาขา เราสามารถทำอะไรที่จะให้ลูกค้าเดินเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องขายของบ้าง เมื่อได้พูดคุยกับคุณเอนกจึงมองว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือสร้างพื้นที่ทำให้เกิด Engagement มีคนเดินเข้ามาในสาขา โดยที่ SCB ก็อยากทำอะไรเพื่อสังคมด้วย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของก็คือ Young Gen นี่อาจทำให้คนมองธนาคารแตกต่างออกไป”

“แค่มีเด็กๆ ขอบคุณ SCB ว่าได้มอบพื้นที่การเรียนรู้ให้พวกเขา เท่านี้ก็ดีกว่าการโฆษณาตาม Billboard แล้ว”

คุณเอนก จงเสถียร ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Too Fast To Sleep กล่าวเสริมว่า “Too Fast To Sleep มีแนวคิดในการสร้างพื้นที่ในการอ่านหนังสือ ทำงานกลุ่มที่เปิด 24 ชั่วโมง เมืองไทยยังขาดสถานที่ดี ๆ สำหรับใช้เป็นที่ที่เป็นประโยชน์ของประเทศแบบไม่จำกัดเวลาปิด และยิ่งในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ตและโลกออนไลน์ คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลยิ่งต้องการพื้นที่ชุมนุมทางปัญญาในลักษณะนี้ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาผ่านการใช้พื้นที่เพื่อการอ่านหรือการทำงานกลุ่ม หรือความสะดวกในการประชุมสำหรับคนทำงาน เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน การที่ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันนั้น ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดีและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างแท้จริง ทาง Too Fast To Sleep รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ TOO FAST TO SLEEP.SCB บนพื้นที่ใจกลางสยามสแควร์ในวันนี้”

สำหรับการดำเนินการทั้งหมดด้าน Model ธุรกิจคุณเอนกเป็นคนวางแผนทั้งหมด โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้มอบพื้นที่ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ได้รับส่วนแบ่งจาก Too Fast Too Sleep โดยไทยพาณิชย์มุ่งความสำคัญไปที่ Customer Engagement ที่จะเกิดขึ้นที่นี่ โดย Too Fast Too Sleep.SCB เป็นเหมือนห้องทดลองแรก หากประสบความสำเร็จก็มีแผนจะไปเปิดที่ต่างจังหวัดต่อไป

TOO FAST TO SLEEP.SCB ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 โดยมีพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ และห้องประชุมส่วนตัวจำนวน 2ห้อง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 150 คน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแสดงแอปพลิเคชัน SCB EASY บนสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้บริการ TOO FAST TO SLEEP.SCBได้ทันที

สำหรับบริการที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์มอบให้กับผู้ใช้บริการภายใน TOO FAST TO SLEEP.SCB ได้แก่ การรับชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านพร้อมเพย์ บัตรเดบิตและบัตรเครดิต เพื่อสร้างความคุ้นเคยและ เป็นการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ซึ่งเป็นเทรนด์ด้านการเงินที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ผ่านประสบการณ์จริง นับเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย พร้อมกันนี้ยังได้มีการนำระบบจองห้องประชุมแบบทัชสกรีน (Meet in touch) ที่สะดวกและใช้งานง่าย การใช้อุปกรณ์โครมแคสท์ (Chromecast) เชื่อมต่อมือถือ แล็ปท็อป (Laptop) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) เข้ากับโทรทัศน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม ทั้งยังมีภาพวาดสีสันสดใสบนผนังทางขึ้นเพื่อต้อนรับ ผู้มาใช้บริการ โดยฝีมือการวาดของธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก) ศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่ รวมถึงมีเมนูพิเศษ “Too Fast SCB Yuki” และ “Too Fast SCB Frappe” สำหรับสาขาสยามสแควร์ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 ของ Too Fast To Sleep โดยเฉพาะอีกด้วย

TOO FAST TO SLEEP.SCB ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 โดยมีพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ และห้องประชุมส่วนตัวจำนวน 2ห้อง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 150 คน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแสดงแอปพลิเคชัน SCB EASY บนสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้บริการ TOO FAST TO SLEEP.SCBได้ทันที

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa ประกาศจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2567...

Responsive image

KBTG ปูเส้นทางสู่บทใหม่ Human-first x AI-first Transformation ขยายขีดความสามารถสู่ระดับโลก

KBTG ปูเส้นทางสู่บทใหม่ Human-first x AI-first Transformation ขยายขีดความสามารถสู่ระดับโลก พร้อมรองรับยุทธศาสตร์ 3+1 ในการส่งมอบผลผลิตด้านไอทีที่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั...

Responsive image

เจาะลึกเทรนด์คริปโตในงาน Digital Assets Navigator by Bitkub's Crypto Theses

งานเสวนาเจาะลึกเทรนด์คริปโตและปีแห่งประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ที่คุณไม่ควรพลาด กับงาน "Digital Assets Navigator เจาะลึกวงในทิศทางสินทรัพย์ดิจิทัล by Bitkub's Crypto Theses"...