True Digital Park เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก | Techsauce

True Digital Park เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก

ทรู ดิจิทัล พาร์ค รายงานการให้บริการฉีดวัคซีนวันแรก (7 มิ.ย. 2564) ของหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ภายใต้ความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และราบรื่น พร้อมเดินหน้าสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเต็มกำลัง  ตอกย้ำพื้นที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุด นำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู จัดเต็มนวัตกรรมล้ำสมัย หุ่นยนต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงทีมเจ้าหน้าที่อาสาคอยดูแลและให้บริการ  โดยประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok” สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลานัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถ.สุขุมวิท 101/1  

ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวถึงการเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องการฉีดวัคซีนให้ได้มากขึ้น ว่า การฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และบุคลากร ขณะที่ภาคเอกชนมีความพร้อมทั้งในเรื่องของพื้นที่ที่สะดวกและเหมาะสม โดยเฉพาะขนาดของพื้นที่ที่จะป้องกันความแออัดได้มากกว่าโรงพยาบาล และยังมีกลุ่มอาสาสมัครมาช่วยเหลือ  การสนับสนุนของภาคเอกชนทำให้มีจุดบริการมากขึ้นและแต่ละจุดสามารถรองรับประชาชนได้มากขึ้น จึงช่วยให้สามารถฉีดวัคซีนได้มากขึ้น และทำให้บรรลุเป้าหมายของการฉีดวัคซีนที่ทางรัฐบาลตั้งไว้  ซึ่งการฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อตัวเองเท่านั้น หากฉีดวัคซีนให้ได้ในปริมาณมากจะทำให้ทั้งครอบครัว คนใกล้ชิด และคนอื่นๆได้ประโยชน์ด้วย และในระดับประเทศ จะทำให้อัตราการติดเชื้อในประเทศลดลง สถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น และจะหมดไปได้ในที่สุด

นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวันแรกแล้ววันนี้ (7 มิ.ย. 2564) โดยให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนและเลือกฉีดวัคซีนที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok” ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และราบรื่น  โดย ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์อย่างต่อเนื่องเต็มกำลัง ด้วยความใส่ใจในมาตรฐานด้านสุขอนามัย พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย อาทิ การจัดระบบคิว หุ่นยนต์ให้บริการต่างๆ แพลตฟอร์มบริหารจัดการความหนาแน่นของพื้นที่ให้บริการ และอีกหลากหลายบริการดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค พร้อมสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ตามแนวนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างเร็วที่สุด และจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน  และวิถีชีวิตของคนไทยกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้นำศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู จัดเต็มนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อให้บริการประชาชนที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ดังนี้

เทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อความสะดวก และปลอดภัย

 • เครือข่าย True 5G, 4G และ WiFi รองรับการติดต่อสื่อสารเต็มประสิทธิภาพ
 • แพลตฟอร์มการจัดคิว ตั้งแต่จุดลงทะเบียน จนถึง จุดพักสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน
 • นวัตกรรมอัจฉริยะตรวจวัดสภาพแวดล้อมและจำนวนผู้เข้าใช้บริการ 
 • หุ่นยนต์ True Digital RoboCore ให้บริการประชาชน อาทิ หุ่นยนต์ต้อนรับและให้ข้อมูล หุ่นยนต์บริการน้ำดื่ม หุ่นยนต์ตรวจพื้นที่และวัดอุณหภูมิ และหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 • True AI Easy Pick ตู้ จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สร้างประสบการณ์ซื้อสินค้าแบบ Grab-and-Go ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ด้วยกล้อง AI อัจฉริยะ ไม่ต้องใช้เงินสด ลดเสี่ยงติดเชื้อ เพียงแค่สแกนชำระผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือผ่านบัตรเครดิต 
 • True Vending Machine จุดบริการช้อป เติม จ่าย ง่ายสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง ให้เลือกช้อปสินค้าออนไลน์ในราคาพิเศษจาก WeMall เติมเงินทรูมันนี่และทรูมูฟ เอช รวมถึงจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการต่างๆ ในเครือทรู 

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

 • จัดพื้นที่ฉีดวัคซีนบริเวณลานนอกอาคาร ชั้น 1 และ ชั้น 2  ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเว้นระยะห่าง 
 • มีการบริหารจัดการไม่ให้กระทบกับผู้เข้ามาใช้บริการที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค 

การเดินทางสะดวก

 • เชื่อมต่อจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีปุณณวิถี 
 • เดินทางโดยรถยนต์ มีที่จอดรถมากกว่า 1,300 คัน 
 • รถแท็กซี่ หรือ รถประจำทาง มีป้ายรถประจำทางบริเวณหน้าโครงการ

หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี และไม่มีโรคประจำตัว ที่ลงทะเบียนผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok” โดยผู้ที่ได้รับการยืนยันฉีดวัคซีนที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการจอง มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามวันและเวลานัดหมาย ใน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ตรวจสิทธิ์ 2. กรอกเอกสาร 3.รับบัตรคิว 4.ลงทะเบียน 5. วัดความดัน อุณหภูมิ ชั่งน้ำหนัก 6. ฉีดวัคซีนโควิด และรับใบนัด 7. สังเกตอาการ 30 นาที

สอบถามบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้ที่คอลล์เซ็นเตอร์ โทร 02 700 9022 กด 2 หรือ 02 009 1101 กด 4 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.truedigitalpark.com


RELATED ARTICLE

Responsive image

Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน! ชวนคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town

“Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน” พูดคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town สองผู้บริหารจาก kohlife ที่เป็น Official Partner เจ้าแรกใน APAC พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็...

Responsive image

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition...

Responsive image

NEOM เมืองอัจฉริยะของซาอุฯ ตั้งบริษัทร่วมทุน กับ Volocopter พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับยานพาหนะลอยฟ้าแห่งแรกของโลก

NEOM ร่วมกับ Volocopter จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เพื่อออกแบบ ปรับใช้ และดำเนินการระบบการสัญจรสาธารณะ ด้วย eVTOL (ยานพาหนะไฟฟ้าที่บินขึ้นและลงจอดได้ในรูปแบบแนวดิ่ง) โดยจะเริ่มทำการ...