มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ร่วมมือกับ Cisco พัฒนาระบบการศึกษาและวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือกับ Cisco ใช้งาน Digital Solution ยกระดับการศึกษา ติดตั้ง Cisco Webex Board ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สาย ผ่านไวท์บอร์ด และใส่ความเห็นหรือคำอธิบายประกอบได้อย่างเรียลไทม์ รวมถึงสามารถจัดการประชุมผ่านวิดีโอและเสียงได้อีกด้วย เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถประชุม สร้างคอนเทนต์ ติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันทรัพยากรต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนได้ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์อย่างไม่จำกัด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนักศึกษากว่า 18,000 คน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ประมาณ 1,000 คน จาก 10 คณะ และ 3 วิทยาลัย การติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดิจิทัลที่ไม่สะดุด นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานไร้สายที่ปลอดภัย พร้อมด้วย Cisco Connected Mobile Experience (CMX) โดยประกอบด้วยแอ็คเซสพอยต์ 800 เครื่อง รองรับการใช้งานอุปกรณ์พร้อมกันได้มากกว่า 15,000 ชิ้น ช่วยจัดการ Internet Traffic ในมหาวิทยาลัยให้ราบรื่น

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พัฒนา Mobile Application "USpark" สำหรับนักศึกษาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cisco CMX ซึ่ง USpark ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในลักษณะที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะส่งข้อความในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ รวมถึงหลักสูตรของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถใช้แอพดังกล่าวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น เนื้อหาหลักสูตร บทเรียน งานวิจัย และสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ iPad Cisco Webex ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับงานธุรการ เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเรียนการสอน ตารางสอนสำหรับวิชาต่างๆ และจัดการระเบียนข้อมูลนักศึกษาจากส่วนกลางได้เป็นอย่างดี

คุณปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์มีประสบการณ์การเรียนรู้ผสมผสานผ่านดิจิทัลและกายภาพอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายที่มีความเสถียรภาพของ Cisco รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยให้อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกันและแชร์ทรัพยากรกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ด้วยการสื่อสารถึงกันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เทคโนโลยีและ Solution ของ Cisco ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ Cisco โดยเราตั้งเป้าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

นอกเหนือจากเทคโนโลยี CMX และ Webex Board แล้ว ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ติดตั้ง Security Solution ของ Cisco เพื่อปกป้องอีเมล ป้องกันการบุกรุก และคุ้มครองระบบของมหาวิทยาลัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบป้องกันการบุกรุกเน็กซ์เจนของ Cisco ของรับการตรวจสอบและการปกป้องที่ครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดของทางมหาวิทยาลัย ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และลดการใช้ Bandwidth ได้อีกด้วย

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของ Cisco  กล่าวว่า “สถาบันการศึกษาเริ่มตระหนักว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้การเรียนรู้เข้าถึงได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถเชื่อมต่อถึงกัน รองรับการทำงานเป็นกลุ่ม การเรียนการสอนทางออนไลน์ หรือการประชุมร่วมกันเฉพาะกิจตามความสะดวกของแต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม

Cisco นำเสนอโซลูชั่นสำหรับสถาบันการศึกษามาอย่างยาวนาน และเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ เราออกแบบเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้โดยอาศัยการทำงานร่วมกัน  Cisco มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการเปลี่ยนผ่านการเรียนการสอน และยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้แบบดิจิทัลในประเทศไทย”

RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดตัว “B.Ver” Blockchain Solution เพื่อภาคการศึกษาโดย Digital Ventures และกระทรวงดิจิทัลฯ

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด จับมือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และองค์กรชั้นนำของประเทศ พร้อมเปิดตัว “B.VER (Blockcha...

Responsive image

นโยบายการศึกษาจะดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างไรในวันที่ต้องปิดโรงเรียนหนี COVID-19 ?

โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดการศึกษา แต่ยังให้บริการสวัสดิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก เมื่อมีมาตรการปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ควา...

Responsive image

ก้าวสู่การเป็น Digital Office ที่ยั่งยืน ด้วย Toolset และ Infrastructure ที่เหมาะสม

การวางพื้นฐานด้านดิจิทัลนั้นเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า หากมีการวางรากฐานที่ดี องค์กรจะสามารถดำเนินงานๆ ต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช...