LATEST IN Digital Solution

SCG เปิดตัว CPAC Construction Solution ช่วยวางแผนงานก่อสร้างลดต้นทุนเห็นผล

SCG เผยกลยุทธ์ยกระดับกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และวงการก่อสร้าง ผนึกพันธมิตรทุกส่วนส่งมอบนวัตกรรมการก่อสร้างครบวงจร “CPAC Construction Solution” ให้ลูกค้าได้งานคุณภาพ-สร้างเสร็จไว-คุมงบได้...

ม.หอการค้าไทยจับมือ Cisco นำ Digital Solution สร้าง “ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือกับ Cisco ใช้งาน Digital Solution ยกระดับการศึกษา ติดตั้ง Cisco Webex Board ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สาย ผ่านไวท์บอร์ด ...

JOB