Vietjet เผยรายได้ครึ่งปีแรก 2564 อยู่ที่ 365 ล้านดอลลาร์ หลังเพิ่มบริการขนส่งสินค้าทางอากาศขึ้น 45% จากปีก่อน | Techsauce

Vietjet เผยรายได้ครึ่งปีแรก 2564 อยู่ที่ 365 ล้านดอลลาร์ หลังเพิ่มบริการขนส่งสินค้าทางอากาศขึ้น 45% จากปีก่อน

บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์ สต็อค (HOSEVJC) เปิดเผยรายงานงบการเงินไตรมาสที่สอง รวมทั้งช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564

ในไตรมาสที่สองของปี 2564 สายการบิน Vietjet มีผลประกอบการด้านการขนส่งทางอากาศอยู่ที่ 129.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน สายการบินฯ ยังได้มีการปรับเพิ่มบริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างต่อเนื่อง แม้เวียดนามจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ระลอกที่สี่ในไตรมาสนี้ก็ตาม

โดยรายได้รวมสุทธิของ Vietjet อยู่ที่ 189 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สองนี้

รายได้จากบริการขนส่งผู้โดยสารในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 253 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นกำไรหลังหักภาษี อยู่ที่ 597,500 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้รายได้รวมของสายการบินฯ และรายได้รวมหลังหักภาษีอยู่ที่ 365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 5.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ

 Vietjet ตัดสินใจลงทุนด้านการเงินและโครงการต่าง ๆ โดยมุ่งขยายฐานธุรกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจการขนส่งทางอากาศ พร้อม ๆ กับการเพิ่มประสิทธิภาพทุนในช่วงการชะลอตัวชั่วคราวของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้  Vietjet มีรายได้จากการลงทุนทางการเงินและโครงการต่าง ๆ รวมมากกว่า 76.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทรัพย์สินรวมของ Vietjet มีมูลค่าถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.73 ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราต่ำ ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องยังคงเดิมอยู่ที่ 1.5 ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราส่วนที่ปลอดภัยและมีสิทธิภาพที่ดีในอุตสาหกรรมการบินขณะนี้

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี  Vietjet ได้ให้บริการผู้โดยสารกว่า 4.8 ล้านคน ในกว่า 34,000 เที่ยวบิน โดยสายการบินฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการและเพิ่มการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศกว่า 37,000 ตัน  ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40-45 เมื่อเทียบจากปีก่อน 

ขณะเดียวกัน  Vietjet ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับเที่ยวบินรับส่งผู้โดยสารกลับประเทศ

นอกจากนี้  Vietjet ยังมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการระบาดของโรคไวรัส  COVID-19 โดยร่วมกับพันธมิตรด้านกลยุทธ์ในการร่วมบริจาคสมทบทุนแก่กองทุนวัคซีนแห่งชาติ การมอบรถพยาบาลแก่หน่วยงานสาธารณะสุขภายในพื้นที่ การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (ICU) และการให้บริการขนส่งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งการจัดตั้งครัวการกุศลเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้ด้วย

Vietjet ยังคงดำเนินกลยุทธ์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งมั่นผลักดันนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ทั้งในด้านการบริการและการปฏิบัติการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนต่อชั่วโมงบินและขยายฐานธุรกิจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ   


RELATED ARTICLE

Responsive image

เทศบาลนครแหลมฉบัง ผนึก UTE เดินหน้าโครงการ Smart City วางระบบแฟลต์ฟอร์ม บริหารจัดการเมือง

เทศบาลนครแหลมฉบัง จับมือ UTE เดินหน้าโครงการ Smart City นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเมืองอัจฉริยะ ด้าน “Smart Community” ภายใต้แนวคิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และ...

Responsive image

Microsoft เปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ลดช่องว่างระหว่างเพศ เพิ่มโอกาสในสายงานเทคอย่างเท่าเทียม

Microsoft ได้จับมือกับองค์กรพันธมิตร 13 รายจาก 9 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อประกาศเปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ในวันนี้ ภายใต้จุดมุ่งหมายในการลดช่องว่างทางโอกาสระ...

Responsive image

Oracle Corporation ผนึก สสอท. สร้าง Oracle Academy เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เด็กไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และ Oracle Corporation ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 39 แห่ง พัฒนาต่อยอดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา...