ในโลกที่มีการแข่งขัน ไม่เฉพาะคนเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ประกอบกับสถานการณ์ ความไม่แน่นอนในสังคมปัจจุบัน จึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ทำการอัพเดตความรู้ให้สอดคล้องกับทักษะที่เป็นที่ต้องการในอนาคต เพื่อให้ทันต่อการเปลื่ยนแปลง 

Techsauce ได้นั่งพูดคุยกับ ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน และ คุณชนาธิป ประสพศตสุข ว่าด้วยเรื่อง รูปแบบของการพัฒนาตัวเอง ไปจนถึงมุมมองของเรื่องทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน ทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่า สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นผู้ชนะและผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจาก Study UK Alumni Awards ของบริติช เคานซิล ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของผู้ที่ จบการศึกษาจาก สหราชอาณาจักร แม้ทั้งสองท่านจะมาจากต่างพื้นฐาน และต่างสาขาวิชา แต่มีเป้าหมายเดียวกันที่ชัดเจน คือ การมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University College London สาขา Stem Cell and Regenerative Biology ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษ นักวิชาการอิสระกับผลงานมากมายเพื่อสังคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ STEM ให้ กับสังคม และโดยเฉพาะเยาวชนไทย นอกจากนี้ยัง ดร. วีระพงษ์ ยังเป็นผู้ชนะรางวัล Study UK Alumni Awards ของบริติช เคานซิล ในสาขา Social Impact หรือผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

การพัฒนาตนเองในปัจจุบันมีความจำเป็นเพียงใด และควรเป็นไปในรูปแบบใด

“การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับ ต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดชีวิต”

“อีกทั้งควรพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตส่วนตนและคุณค่าที่ต้องการสร้างขึ้นเพื่อผู้อื่น ผสมผสานกันระหว่างการรู้จักตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ Global Knowledge หรือ ความรู้สากล เช่น ผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการ และวิทยาการสมัยใหม่อื่น ๆ ที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน”

การพัฒนาตนเองไม่ได้เกิดได้เฉพาะในห้องเรียน หรือในระบบสถานศึกษาเท่านั้น ประสบการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความหมายให้กับชีวิต

"ระหว่างที่เรียนปริญญาเอกที่ลอนดอนผมชอบไปฟังบรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยทั้ง ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมมานุษยวิทยา เพราะรู้สึกว่าเป็นโอกาสสำคัญของชีวิตที่ได้เรียนรู้ เวลามี นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมาบรรยายที่ The Royal Society ผมก็จะลงทะเบียนสมัครไปเข้าฟัง เพื่อเรียนรู้ชีวิตส่วนตัวและประสบการณ์ของเขา”

ทางด้าน คุณชนาธิป ประสพศตสุข สำเร็จการศึกษาด้าน Entrepreneurship and Management จาก Henley Business School University of Reading ปัจจุบัน เธอเป็นเจ้าของธุรกิจร้านดอกไม้ In My Heart BKK ที่นำดอกกุหลาบอบแห้งมาจัดตกแต่งทำเป็นของขวัญของที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ เธอเป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายของ Study UK Alumni Awards สาขา Entrepreneurship สำหรับศิษย์เก่าที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างธุรกิจของตนเอง

คุณชนาธิป ได้ให้มุมมองในเรื่องของการพัฒนาตัวเองไว้ว่า

การพัฒนาตนเองก็ต้องมีอย่างต่อเนื่อง มีความจำเป็น ทั้ง  Soft Skills และ Hard Skills การพัฒนาที่ดีคือการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ อย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสม กับลักษณะของแต่ละบุคคล

“การเรียนที่สหราชอาณาจักรให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ชีวิต เหมือนการที่เราได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีความคิดใหม่ มุมมองใหม่ ๆ  เน้นสอนเชิงปฏิบัติ ทำให้เราได้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ได้ ลงมือทำจริง ๆ  นับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้จอยได้ลองมาคิดทำธุรกิจของตนเอง ในสิ่งที่ตัวเอง ชอบและถนัด”

ทักษะอะไรที่มองว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน

ดร. วีระพงษ์ ได้แบ่งปันมุมมองในเรื่องนี้ว่า “ผู้คนในโลกปัจจุบัน ต่างก็พยายามวิเคราะห์วิจัยหา ทักษะที่จำเป็น ทักษะที่เป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ นำพาไปสู่เส้นชัยของชีวิต ความสำเร็จของชีวิต และเส้นชัยมีหน้าตาอย่างไร คงไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนอกจากตัวเราครับ ดังนั้นไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ทักษะทั้งหลายจึงมีความจำเป็นแล้วแต่บริบทสังคมและเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน แต่โดยรวมแล้ว ผมมองว่าควรมีทักษะทั้งสองส่วน คือ General skills /soft skills และ Specialised skills/ professional skills “

ทางด้านคุณชนาธิป นั้นบอกว่าการมีทัศนคติ หรือ Mindset ที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้าง “จากสังคม ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะการเรียนรู้และทำความเข้าใจตนเองในลักษณะ Growth Mindset นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะทำให้เราหลุดจากกรอบความคิดเดิม ๆ เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และกล้าลงมือทำในสิ่งใหม่ ๆ แต่นอกจากการพัฒนาในเรื่องความรู้และการทำงานแล้ว อีกอย่างที่ สำคัญคือการพัฒนาการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขในรูปแบบที่ตัวเองต้องการ  จริง ๆ”

เครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร Thai-UK Alumni Professional Network

เครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร Thai-UK Alumni Professional Network ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงนักเรียนไทยที่ไปเรียนและสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร รวมทั้งบุคลากรสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่มีการทำงานร่วมกับสหราชอาณาจักร 

ศิษย์เก่าและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเครือข่ายศิษย์เก่าไทย-สหราชอาณาจักรได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย UK Alumni Job Fair งาน Job Fair สำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร เปิดโอกาสให้บัณฑิตสหราชอาณาจักรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานพร้อมด้วยข่าวสารด้านอาชีพซึ่งนับเป็นกิจกรรมต่อยอดการเรียนคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักร 

Study UK Alumni Awards รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร

นับว่าเป็นหนึ่งรางวัลที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จของเหล่าศิษย์เก่าในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ต่างล้วนมีจุด เริ่มต้นเดียวกันคือการได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียนในสหราชอาณาจักร โดยการพิจารณารางวัล จะแบ่งอกเป็นสามประเภท คือ Professional Achievement, Entrepreneurial และ Social Impact

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ ฟรี เช่น Study UK: Preparing for Work MOOC เสริมสร้างทักษะเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน การฝึกอบรม สัมมนา จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา ทักษะความสามารถและพบปะสร้างเครือข่าวกับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรท่านอื่น ๆ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thai-UK Alumni and Professional Network ได้ที่เว็บไซต์ https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/alumni 

RELATED ARTICLE

Responsive image

British Council เปิดทุนเรียนต่ออังกฤษกว่า 40 ทุนพร้อมชูทุนสำหรับผู้หญิงเรียนด้าน STEM

British Council เปิดตัวทุนการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรสำหรับคนไทยจำนวนกว่า 40 ทุน แบ่งเป็นทุน GREAT Scholarships จำนวน 28 ทุน มูลค่ารวมกว่า 11,500,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับ...

Responsive image

British Council เผยสถิติเรียนต่อต่างประเทศของเด็กไทยพร้อมโอกาสของงานฝีมือในอุตสาหกรรมโลก

สถาบันภาษา British Council ได้เผยว่าปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษาอังกฤษรวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษกว่า 2,000 ล้านคน โดย 48.6% ของเยาวชนจากเอเชียที่เลือกพัฒนาทักษะภาษาอักฤษและ...

Responsive image

British Council กระทรวง อว. กลุ่มทรู ร่วมเดินหน้าปั้นนักวิทย์ไทยโฉมใหม่ เปิดตัวโครงการ FameLab Thailand 2021

British Council ร่วมกับ อว. อพวช. สวทช. สอวช. กลุ่มทรู สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และหน่วยงานพาร์ทเนอร์ เดินหน้าส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้แก่นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยไทย ผ่านการเปิด...