LATEST IN กรณ์ จาติกวณิช

'ต้องเข้าถึงประชาชน' หัวใจของมาตรการ 'การเงินการคลัง' ในภาวะวิกฤต กับ กรณ์ จาติกวณิช

ในบทความนี้ Techsauce ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ คุณ กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เมื่อครั้งสมัยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตแฮมเบอร์เก...

วิเคราะห์ ‘วิกฤตค่าเงินบาท’ กับ กรณ์ จาติกวณิช

'เงินบาทแข็ง' เป็นประโยคที่ถูกพูดถึงบ่อยในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปี 2019 ที่เงินบาทลงมาอยู่ที่ 29 ดอลลาร์ เกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินบาท คนไทยจะรับมืออย่างไร ? บทบาทและทิศที่รัฐบา...

GovTech คำที่กรณ์ จาติกวณิช อยากทำให้เป็น Buzzword

ในช่วงหลังมานี้ เราเริ่มเห็นคำว่า GovTech กันบ่อยมากขึ้น ทั้งการจัดเสวนา การจัดงานต่างๆ แล้วคำๆ นี้มีหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร? Techsauce ได้นั่งคุยกับคุณกรณ์ จาติกวณิช...

JOB