LATEST IN บ้านปู-เพาเวอร์

เจาะลึกธุรกิจผลิตไฟฟ้าในญี่ปุ่นของ Banpu Power กับการลงทุนในโรงไฟฟ้า IGCC รูปแบบใหม่

เจาะลึกธุรกิจผลิตไฟฟ้าในญี่ปุ่นของ Banpu Power กับการลงทุนในโรงไฟฟ้า IGCC รูปแบบใหม่ ตอกย้ำกลยุทธ์ Greener & Smarter และทิศทางการลงทุนที่มุ่งขยายพอร์ตพลังงานที่สมดุลและยั่งยืน ด้วย...

บ้านปู เพาเวอร์ฯ เผยปี 63 กวาดกำไร 3,702 ล้านบาท ชู 3 ยุทธศาสตร์ หนุนกำลังการผลิตแตะ 5,300 MW ภายในปี 68

BPP รายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายกำลังผลิตจาก 2,856 เมกะวัตต์เทียบเท่าในปัจจุปัน สู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2568 ด้วย 3 ยุทธศาสต...

บ้านปู เพาเวอร์ฯ เผยผลกำไรไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีกำไรเติบโตขึ้นจากโรงไฟฟ้าทุกแห่ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมี...

JOB