LATEST IN Banpu power

เจาะลึกธุรกิจผลิตไฟฟ้าในญี่ปุ่นของ Banpu Power กับการลงทุนในโรงไฟฟ้า IGCC รูปแบบใหม่

เจาะลึกธุรกิจผลิตไฟฟ้าในญี่ปุ่นของ Banpu Power กับการลงทุนในโรงไฟฟ้า IGCC รูปแบบใหม่ ตอกย้ำกลยุทธ์ Greener & Smarter และทิศทางการลงทุนที่มุ่งขยายพอร์ตพลังงานที่สมดุลและยั่งยืน ด้วย...

Banpu Power ลงทุนโรงไฟฟ้า IGCC ในญี่ปุ่นชูเทคโนโลยีล้ำสมัย ตอกย้ำการขยายพอร์ตพลังงานที่สมดุลและยั่งยืน

Banpu Power เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ณ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 543 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ่านหินให้กลายเป็นก๊าซเพื่อผลิตพลังงานไฟ...

บ้านปู เพาเวอร์ฯ เผยปี 63 กวาดกำไร 3,702 ล้านบาท ชู 3 ยุทธศาสตร์ หนุนกำลังการผลิตแตะ 5,300 MW ภายในปี 68

BPP รายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายกำลังผลิตจาก 2,856 เมกะวัตต์เทียบเท่าในปัจจุปัน สู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2568 ด้วย 3 ยุทธศาสต...

JOB