LATEST IN มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล ผนึก Thonburi Healthcare จัดตั้งศูนย์วิจัยคิดค้น Health Tech พัฒนา Smart Hospital

Thonburi Healthcare กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ที่รพ.ธนบุรี บำรุงเมืองพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมื...

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ชี้แจงกรณีทดสอบเจลแอลกอฮอล์ด้วยด่างทับทิม

ปัจจุบันเกิดธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ขึ้นอย่างแพร่หลาย และพบว่าผู้ผลิตบางรายมีการใช้เมทานอลเป็นส่วนประกอบ จึงมีนักวิชาการห่วงใย และให้คำแนะนำเพื่อทดสอบเจลแอลกอฮอล์อย่างง่...

ม.มหิดล สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน เสียงยิ้ม และ ความจำ ความสุข สู้วิกฤต COVID-19

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะกายภาพบำบัด ได้จัดทำแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางมือถือชื่อว่า "Smiley Sound" ฟัง "เสียงยิ้ม" ที่เป็นดนตรีและเสียงที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผ่อนคลาย หา...

นักวิจัย ม.มหิดล คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยข้าวไทย

นักวิจัย ม.มหิดล คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยวัตถุดิบจากข้าวไทยซึ่งโครงการวิจัยนี้เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิ...

JOB