LATEST IN มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทยจับมือ Cisco นำ Digital Solution สร้าง “ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือกับ Cisco ใช้งาน Digital Solution ยกระดับการศึกษา ติดตั้ง Cisco Webex Board ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สาย ผ่านไวท์บอร์ด ...

JOB