LATEST IN รัฐบาล

ผู้บริหาร Alibaba เข้าพบรองนายกฯ สมคิด คาดได้ข้อสรุปเรื่อง Digital Hub สิ้นเดือนมีนาคมนี้

Head of Globalization Leadership Group และผู้บริหารจาก Alibaba เข้าพบ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คาดได...

JOB