LATEST IN รัฐบาลจีน

Jack Ma คืนดีรัฐบาลจีน เตรียมปรับรูปแบบธุรกิจ Ant Group จาก FinTech มาเป็น Holding Company

สื่อต่างประเทศรายงานว่า Ant Group บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินของจีน ได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจกับทางหน่วยงานกำกับดูแลจีนแล้ว โดยจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากที่เป็นย...

JOB