LATEST IN สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรมการขนส่งฯ ร่วม สนง. ตำรวจแห่งชาติ เชื่อมข้อมูลใบสั่ง เริ่ม 19 ธ.ค.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เบ...

JOB